Anestesi, intensivvård, cirkulation, respiration

Avtalat sortiment av exempelvis EKG- och defibrilleringselektrod, trakealtub, nebulisator, syrgasmask, sugkateter, HME-filter och tryckmätning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!