Beställ förbrukningsmaterial

Här hittar du som privat och offentlig vårdgivare praktisk information om hur du beställer förbrukningsmaterial. Du hittar också löpande produktinformation och produktkataloger med avtalat sortiment. 

Så beställer du

 • Löpande produktinformation

  Leveransförsening – sugkateter Vacutip Unometric 0,5x28,5 cm

  2018-09-20
  Nr 23792 – ingen ersättningsprodukt eller leveransbesked finns för närvarande.


  PNA-analys med urintestremsor Urisys 1100

  2018-09-20
  Combur-5, nr 14977: Testremsorna Combur-5 test ersätts av Combur-10 test (nr 26905) på grund av ändrad CE-märkning.

  Combur-10, nr 26905: Kontakta din PNA-representant som hjälper till med omställning av instrument. För att kunna analysera med Combur-10 behövs nya slädar med mera, som Labmedicin levererar.

  Produktkatalog PNA-patientnära analyser


  Leveransförsening – injektionskanyl BD Microlance 27G, 0,4x19 mm

  2018-09-20
  Nr 37 – kanylen ersätts automatiskt av annan 27G kanyl från BD, men som är 5 mm kortare. Om ersättningsprodukten inte passar för er verksamhet kan oöppnade förpackningar returneras enligt överenskommelse med BD´s representant Agne Joelsson, telefon 070-841 77 81.


  Leveransförsening – defibrilleringselektrod Heartstart adult

  2018-09-20
  Nr 21017 – Philips har ett tillfälligt produktionsstopp av defibrilleringselektroderna M3713A. Produktionsstoppet beror på att de uppdaterar en komponent, vilket defibrilleringselektroderna innehåller. Redan gjorda och nya beställningar på nr 21017 ersätts automatiskt.

  TIllfällig ersättningselektrod är 989803166021. Skillnaden mellan 21017M3713A och 989803166021 är att ersättaren kan vara föransluten till defibrillatorn.

  Vid frågor kontaktar du Vingmeds representant Johan Steenberg på telefon 070-626 11 94.


  Leveransförsening – silikonkateter AquaFlate 2-vägs med spruta Ch12 och Ch14

  2018-09-18
  Nr 18126, nr 18127 – katetern börjar levereras vecka 39. Är du i akut behov av katetern kan troligen latexkateter Biocath nr 25639 fungera tillfälligt (2-vägs, 10 ml, Ch14, 40 cm). 


  Leveransförsening – Solifix 8 cm, kohesiv binda

  2018-09-17
  Nr 18571 – Solifix 8 cm x 4 m är leveransförsenad till vecka 39. Förslag på ersättningsprodukt är nr 4489, Solifix 8 cm x 20 m.


  Produktförändringar/nyheter – gynekologiska produkter

  2018-09-17
  Nr 26643 – spiraltrådsutdragare Comfi Treadretriver från Wing Plast (byte av leverantör)
  Nr 26660 – hysterometer/uterussond, engångs, Ramister från Solann (byte av leverantör)
  Nr 27106 – sugkyrett för endometrial provtagning från Wing Plast (ny på avtal).

  Produktkatalog sjukvårdsmaterial


  Produkt utgår – ultraljudsgel i 5-liters dunk

  2018-09-17
  Nr 17260 – ultraljudsgel i dunk utgår av hygieniska skäl. Som alternativ finns gel i tub (nr 24843), flaska (nr 14120) och påse (nr 25933).


  Leveransförsening – Cavilon 3-1, inkontinenstvättlapp

  2018-09-17
  Nr 24950 – tvättlapparna ersätts tillfälligt med Swash, hudskyddande tvättlapp i 8-pack. Ersättningsprodukten levereras automatiskt.


  Leveransförsening – aggregat till Infusomat B Braun

  2018-08-12, reviderad 2018-09-12
  Nr 18133 – Infusomat Space Lines Safe set (300 cm) kan inte beställas i Raindance på obestämd tid. Redan gjorda beställningar ersätts automatiskt. Nya beställningar görs på nr 26079, Infusomat Space Lines Safe set (250 cm). Skillnaden mellan aggregaten är längden.


  Ändring av produkt - blododlingsflaska med lila hätta

  2018-09-10
  Nr 24877 - blododlingsflaska ersätts tillsvidare automatisk med en flaska med orange hätta.


  Produktutställning av injektion-infusionsprodukter i september

  2018-09-07
  Välkommen till produktutställning av Region Skånes avtalade produkter för injektion och infusion, centrala infarter och regional anestesi samt pumpspecifika preparat. Det nya avtalet gäller från 15 oktober.

  Här hittar du oss vid fyra olika tillfällen i september


  Leveransförsening – urinpåse med 10 resp 35 slang

  2018-09-07
  Nr 201 och nr 4940 – påsarna kan levereras tidigast vecka 41 respektive 44. Ersättningsprodukt levereras automatiskt och är en tömbar påse med avklippbar slang.


  Leveransförsening – Xtrata, sårfilm 15 cm

  2018-09-07
  Nr 24980 – sårfilm på 15cm-rulle dellevereras under september. Ingen ersättningsprodukt finns, mer än andra bredder, till exempel nr 24979.


  Utgående produkt – vaginaltork med rtg-tråd

  2018-09-06
  Nr 25735 – vaginaltorken utgår på grundav att Mediplast stoppar produktionen. Hänvisar till nr 17048.


  Nya produkter - desinfektionsmedel Cidex OPA med testremsor

  2018-08-31
  Ett nytt avtal finns nu för desinfektionsmedlet Cidex OPA. Avtalet omfattar även testremsor som med fördel kan användas för att säkerställa att koncentrationen på den upphällda vätskan inte under­stiger “Minsta Effektiva Koncentration (MEC)”. Du beställer produkterna i Raindance marknadsplats från 1 september 2018.
  Nr 26237 Cidex OPA 3,78 liter
  Nr 27091 Cidex OPA testremsor

  Produktkatalog desinfektions- och hygienartiklar


  Nytt avtal för NPWT, undertrycksbehandling av sår från 3 september

  2018-08-31
  Nytt produktområde är nu upphandlat. Avtalet för undertrycksbehandling omfattar pumpar (nät-, batteri- och mekaniskt drivna) samt förbandsmaterial och tillbehör till dem. Du beställer i Raindance marknadsplats. Produktkatalog med mer information kommer inom kort.

  Till produktkataloger


  Produktförändring – PEP andningsmotstånd ändrar färg

  2018-08-30
  Färgkodningen på Intersurgicals andningsmotstånd har uppdaterats på två storlekar.
  Nr 17894 5,0 mm byter färg från brun till röd
  Nr 24594 4,5 mm byter färg från vinröd till rosa

  Produktens egenskaper och prestanda påverkas inte av denna förändring.


  Leveransförsening - Mon-a-Therm produkter där urintemp kateterar Foley från Medtronic ingår

  Reviderad 2018-08-30
  Medtronic kan inte leverera Mon-a-Therm produkter där urintempkateter Foley ingår på grund av produktionsstopp. Gäller även 21915/90050 tempkateter esofagus. Oklart leveransdatum.

  2018-07-13
  Nr 16913-16914 – efter framflyttade leveransdatum och uteblivna leveranser meddelar Medtronic att de har problem i sin produktion av Mon-a-Therm produkter, där Foley katetrar med temperaturmätning ingår. Förhoppningsvis leverans under september månad. I nuläget finns ingen ersättningsprodukt och temperaturmätning behöver tills vidare göras manuellt.

  Även möjliga stödköpsleverantörer har problem med att få fram produkter, vilket beror på ökad efterfrågan och brist på råvaran silikon.


  Ny handske med nytt förpackningssätt - undersökningshandske Evercare Nitril Royal

  2018-08-30
  Från den 3 september ersätts Evercare Nitril Violet (nr 17200-17204) med Evercare Royal (nr 26916-26920).

  Produktkatalog handskar

  Inbjudan till handskutställningar i september (pdf)


  Leveransförsening – slutet sugsystem AirLife Ch12 från Timik

  2018-08-29
  Nr 21980 – produkten levereras tidigast vecka 37. Det finns ingen ersättningsprodukt. Vi hänvisar till annan storlek ur avtalat sortiment.
  Nr 25573 - AirLife Ch10
  Nr 21981 - AirLife Ch14


  Leveransförsening – infusionsaggregat 180 cm med 3-vägskran

  2018-08-29
  Nr 25602 – aggregatet levereras tidigast vecka 39. Redan gjorda beställningar ersätts automatiskt. Nya beställningar görs på nr 25599.  Ersättningsprodukten nr 25599 saknar backventil.


  Inbjudan till information om handskar i september

  2018-08-29
  Under ett antal dagar i september finns OneMed på plats runt om i Skåne för att lansera den nya handsken ROYAL samt handskguiden 2.0.

  Till inbjudan och när och var OneMed finns på plats nära dig


  Nytt avtal för kemiska vätskor från 1 augusti

  2018-08-28
  Ett nytt avtal för kemiska vätskor började gälla 1 augusti 2018. Tills vidare beställer du direkt från avtalade leverantörer.

  Tills du kan beställa avtalade produkter för kemiska vätskor via Raindance marknadsplats beställer du direkt via avtalade leverantörer och anger att du ska beställa på avtal 1801267.

  Läs mer om hur du beställer


  Leveransförsening – steril rundtork, gasväv

  2018-08-23
  Nr 2343 – rundtork, gasväv, 50 mm ersätts tillfälligt av rundtork, 40 mm. Beställ på samma nummer.


  Ändring av förpackningsstorlek – Infusions set BD PhaSeal

  2018-08-23
  Nr 16380 – BD PhaSeal Infusion set ändrad förpackningsstorlek från 80 st till 100 st/fp.


  Leveransförseningar - förbands- och urinprodukter

  2018-08-22
  * leverans tidigast
  Nr 24975 - sårfilm Mepitel Film 10x12 cm, * vecka 37
  Nr 24103  - förband bakt Sorbact Form, 10x10 cm, * vecka 37
  Nr 201 - urinpåse för säng, ej tömbar, 1,5 lit, 10 cm slang, * vecka 40
  Nr 26355 - häl/fotavlastning Heep Up 48 cm, * vecka 36
  Nr 24789 - amputationsbinda Elset 15cmx12 meter, * vecka 36
  Sorbact Foam (nr 24103) ersätts automatiskt med 10x20 cm till samma pris. Övriga ersätts inte utan hänvisas till andra storlekar/produkter.


  Produktförändring – gastrostomitub

  2018-08-22
  Nr 19689 – MicBolus 12 Fr byter till ENFit-koppling. Under hösten kommer även de andra storlekarna av gastrostomituber att få ENFit-fattning. Beställ på samma nummer.

  Förändringen innebär att sondmatningsaggregat passar utan adapter och att endast sprutor med ENFit-spets kan användas. Sprutorna finns i sex olika storlekar, 1-60 ml, se sid 5 i nutritionskatalogen


  Leveransförsening – tappningskateter LoFric 14Ch

  2018-07-16
  Nr 6868 – Wellspect kan endast delleverera tappningskateter LoFric 14Ch, 40 cm Tiemann den närmsta tiden. Föreslagen ersättningsprodukt nr 6867 (12Ch) eller nr 12455 (16Ch).


  Leveransförsening - Mon-a-Therm produkter där urintemp kateterar Foley från Medtronic ingår

  2018-07-13
  Nr 16913-16914 – efter framflyttade leveransdatum och uteblivna leveranser meddelar Medtronic att de har problem i sin produktion av Mon-a-Therm produkter, där Foley katetrar med temperaturmätning ingår. Förhoppningsvis leverans under september månad. I nuläget finns ingen ersättningsprodukt och temperaturmätning behöver tills vidare göras manuellt.

  Även möjliga stödköpsleverantörer har problem med att få fram produkter, vilket beror på ökad efterfrågan och brist på råvaran silikon.


  Leveransförsening - transporthylsa komplett från Sarstedt

  2018-07-12
  Nr 19530 – transporthylsan inklusive sterilt faecesrör levereras tidigast vecka 33. Ersättningsartikel är Sarstedts nr 78.898.138 (ihopsatt version av 80623+78.898.113)


  VIKTIG INFORMATION - problem vid provtagning med venprovtagningsset Push Button

  2018-07-11
  Många användare av provtagningsset BD Push Button har problem vid provtagning. Till din hjälp finns bland annat en instruktionsvideo. 

  Till instruktionsvideo och vem du ska kontakta vid fortsatta problem


  Leveransförsening – urinpåse

  2018-07-11
  Nr 4940 – ConvaTec har problem att leverera urinpåse 1500 ml med 35 cm slang. Leverans tidigast vecka 32. Hänvisar till påsar med andra slanglängder.


  Leveransförsening – förband

  2018-07-11
  Nr 18554 – 3M har problem att leverera Tegaderm Absorbent 11x12 cm. Inget leveransbesked. Hänvisning till andra storlekar.

  Nr 349 – BSN har problem att leverera Tensoplast 2,5 cmx4,5 m. Leverans tidigast vecka 32. Hänvisning till andra tejper.

  Nr 24789– IM-medico har problem att leverera amputationsbinda 15 cmx12 m. Inget leveransbesked. Hänvisning saknas.

  Nr 25032 – OneMed har problem att leverera plattork 8x8 mm. Leverans tidigast i november.


  Leveransförseningar under sommaren - förbandsprodukter

  2018-07-11
  OneMed meddelar att de kan få problem att leverera vissa produkter i perioder under sommaren. Ersättningsprodukter är utsedda och ska i så fall levereras automatiskt.

  Nr 12792 - kompress gasväv Selefa 15x15 cm
  Nr 25013 - kompress steril nonwoven 5x5 cm 5-p
  Nr 25014 - kompress steril nonwoven 7,5x7,5 cm 5-p
  Nr 317 - fixeringsbinda evercare Selefix 6cmx4m
  Nr 318 - fixeringsbinda Evercare Selefix 8cmx4m
  Nr 320 - fixeringsbinda Evercare Selefix 10cmx4m
  Nr 120 - stödbinda Evercare Ideal 6cmx4m
  Nr 121 - stödbinda Evercare Ideal10cmx4m
  Nr 8229 - rundtork small nonwoven diam 30 mm
  Nr 8225 - rundtork large nonwoven diam 50 mm
  Nr 1598 - rundtork xlarge gasväv diam 65 mm
  Nr 12784 - förband abs steril Evercare 20x40 mm


  Ny produkt – undersökningshandske Nitril Safe Arm med 450 mm långt skaft

  2018-07-04
  Nr 1121-21924 – från den 9 juli kompletterar vi sortimentet med en handske med extra långt skaft (450 mm).

  Produktkatalog handskar


  Produktförändring – Abena Light

  2018-07-04
  Nr 26822 – inkontinensskyddet Abena Light Super byts ut mot Abena Light Extra Plus. Från 1 augusti beställer du det nya skyddet på nr 1115 på grund av ändrad förpackningstorlek.


  Produktnyhet - sugmunstycke Flexible Yankauer Argyle

  2018-07-04
  Nr 26912 - sugmunstycke utan slang, 4 mm
  Nr 26913 - sugmunstycke utan slang, 6 mm

  Produktkatalog operationsprodukter och operationstextilier


  Leveransförsening – op kompress gasväv med röntgentråd, 10x60 cm (5-pack)

  2018-06-29
  Nr 25734 -  beräknad leverans under vecka 30. Ersättningsprodukten skickas automatiskt på redan gjorda beställningar. Nya beställningar görs på nr 27534-01.


  Trycksaker till sjukvården

  2018-07-02
  Under sommaren finns det risk att vissa trycksaker inte går att beställa. Det beror på att Koncerninköp inte lyckats identifiera ägare av trycksakerna. Arbetet med identifiering fortsätter efter sommaren.


  Leveransförsening – sopsäck Longopack Maxi

  2018-06-26
  Nr 25549 - transparent, nr 25548 - svart, nr 25551 - blå.
  Beräknad leverans under vecka 31. Ingen ersättningsprodukt finns. Vid brist kan du beställa nr 20881 - 125 liter, 3-skikts.


  Leveransförsening – insufflationsslang med 15 mm konnektor från Blue Surgical

  2018-06-18
  Nr 24947 – leveransproblem till och med juli. Redan gjorda beställningar läggs automatiskt om. Nya beställningar görs på nr 24947-1, en likvärdig slang med kundförpackning 25 st.


  Leveransförsening – enteral spruta ENFit

  2018-06-15
  Nr 26544 – enteral spruta Nutrifit 60 ml, ersätts tillfälligt (till och med vecka 29) med liknande spruta från Nutricia. Ersättning görs automatiskt.


  Leveransförsening – suprapubis-set Cystofix 12Ch

  2018-06-15
  Nr 22339 – Cystofix blåsdränage ersätts under sommaren med Cystodrainset från Coloplast (5-pack). Ersättning görs automatiskt.


  Leveransförsening – kateteriseringsset, stort

  2018-06-15
  Nr 126 – kateteriseringsetet med nonwoven-kompresser ersätts tillfälligt med ett likadant set, fast med gasvävskompresser.


  Ny produkt – autoklavkontroll Getinge Assured Adv Tech Bowie-Dick testpaket 134

  2018-06-15
  Nr 26911 – från den 1 juli kompletterar vi sortimentet med ett test för turboautoklav.

  Produktkatalog sterilisering


  Produktbyte – stasband BD Vacutainer Stretch

  2018-06-14
  Nr 26796 – stasband BD Vacutainer Stretch Tourniquet börjar fasas in under juni månad. Ersätter nr 15881 – stasband BD Vacutainer Stretch

  Produktkatalog Provtagningsmaterial och blodgasprodukter


  Leveransförsening – skyddsrock (L) från AST Medical

  2018-06-11
  Nr 25689 – skyddsrock med barriär (L)) levereras tidigast vecka 25. Beställ nr 25690 (L-L) eller nr 26160 (XL) under tiden. Redan gjorda beställningar läggs om till nr 25690 och levereras automatiskt.

  Produktkatalog operationsprodukter och operationstextilier


  Nytt avtal för inkontinensslyngor/band från 1 augusti

  2018-06-11
  I inledningsskedet ska beställningar göras direkt från avtalad leverantör. En produktkatalog med avtalat sortiment kommer inom kort.


  Leveransförsening – sårfilm på rulle

  2018-06-05
  Nr 24980 – Xtrata, sårfilm med gelreservoar, 15 cmx10 meter är restnoterad. Leverans tidigast vecka 24. Förslag på ersättning är nr 24979, 10 cm x 10 meter.


  Ny produkt – reagenskontroll nivå normal till Ascencia Contour XT för glukosmätning

  2018-06-05
  Nr 26824 – sortimentet har återigen kompletterats med reagenskontroll nivå normal – ett billigare alternativ jämfört med nivå låg och hög.

  Produktkatalog LAB - patientnära analyser


  Leveransförsening – Speedicath tappningskateter

  2018-06-01
  Nr 17274 – Coloplast kan inte leverera SpeediCath 16Ch, 20 cm förrän vecka 25. Beställ nr 17053 14Ch, 20 cm under tiden.


  Produktproblem – örngott Biolam 50x70 cm från Cellcomb

  2018-05-30
  Nr 25752 –  örongotten tas tills vidare ur produktionen på grund av dålig lukt. Det ersätts automatiskt av örngott Hygilam 50x70 cm från sammma leverantör.

  Produktkatalog operationsprodukter och operationstextilier


  Leveransförsening - 3M produkter

  2018-05-30
  3M har leveransproblem med flera produkter och kan inte lämna några säkra leveransbesked.

  Nr 14216 - suturtejp Steri-Strip B, 12x50 mm. Alternativ nr 16185.
  Nr 24949 - hudskydd Cavilon Barrier Cream. Alternativ finns inte.
  Nr 7165 - sårfilm Tegaderm Film 1626W, 10x12. Alternativ nr 15492.
  Nr 7427 - sårfilm Tegaderm Film 1624W, 6x7. Alternativ inte klart.
  Nr 18566 - fix förband CVK/EDK Tegaderm 1616W. Alternativ nr 18910.
  Nr 22047 - fix förband PVK Tegaderm IV 1633IV. Alternativ nr 26769.
  Nr 26092 - fix förband PVK Tegaderm IV Adv 1681. Alternativ nr 26769.
  Nr 26093 - fix förb CVK Tegaderm IV Adv 1685. Alternativ nr 18565.


  Leveransförsening – blodgasspruta Safe PICO med kort kanyl

  2018-05-30
  Nr 19078 – sprutan i 23G är restnoterad tills vidare. Förslag på tillfällig ersättning är nr 19078-1, en identisk spruta fast i 25G.


  Leveransförsening – förfylld NaCl spruta 3 ml

  2018-05-30
  Nr 16880 – BD kan inte leverera 3 ml sprutan förrän i augusti 2018. Redan gjorda beställningar ersätts automatiskt. Nya beställningar görs på nr 16881, en identisk spruta fast i 5 ml.


  Åter i lager - Monoject insulinspruta 0,5 ml med fast kanyl

  2018-05-30
  Nr 16508 – sprutan finns åter på lager.


  Leveransförsening – dammskyddspåse Steriking

  2018-05-29
  Nr 24674 – påsen beräknas åter den 1 juli. Vi hänvisar till dammskyddspåse utan häfta, nr 26723 eller nr 26724.

  Produktkatalog steriliseringsprodukter


  Leveransförsening - pipettspets Finntip Flex 100-1000 μl, 87 mm

  2018-05-29
  Nr 25100 - pipettspetsen beräknas åter den 29 juni.

  Produktkatalog LAB - glas och plast


  Produktproblem – exufiber tamponad 2x45 cm

  2018-05-23
  Nr 25832 – Gelbildande tamponad, Exufiber, ska inte användas i smala/trånga sårhålor. Använd nr 14240 Aquacel Extra tamponad 2x45 cm istället.


  Leveransförsening – spolvätska 15 ml 0,9% NaCl Modudose till slutet sugsystem

  2018-05-22
  Nr 22449 – saknar leveransbesked från produktleverantören. Ingen ersättningsprodukt finns. Använd tillsvidare luer slip spruta och 0,9% NaCl för att spola igenom det slutna sugsystemet.


  Produktnyheter från 21 maj - Cellcomb - Bra miljöval

  2018-05-15
  Nr 26893 - underlägg med spärrskikt, 50x52 cm. 
  Nr 26894 - draglakan med spärrskikt, 78x170 cm.
  Båda produkterna är biobaserade utan superabsorbenter.

  Produktkatalog operationsprodukter och operationstextilier


  Leveransförsening - kompressionssystem Coban 2 Lite

  2018-05-15
  Nr 24989 – 3M har problem att leverera Coban 2  Lite. Alternativ produkt: nr 18574 Profore Lite

  Läs mer i brev från 3M (pdf)


  Leveransförsening –Tegaderm Foam Adhesive

  2018-05-15
  Nr 18609 – skumförband Tegaderm Foam Adhesive 13,97x13,97 cm kan tidigast levereras vecka 22. Välj annan storlek, exempelvis nr 18607 (14,3x15,6 cm)


  Leveransförsening - venprovtagningsset BD Push Button 0,6x19 mm, 305 mm slang med hållare

  2018-05-14
  Nr 26803 - finns inget leveransbesked av provtagningssetet för närvarande. Tillsvidare föreslår vi ersättningsartikel nr 21054, ett identiskt venprovtagningsset fast med 178 mm slang.


  Leveransförsening – aggregat till Infusomat B Braun

  2018-05-09
  Nr 18133 – Infusomat Space Lines Safe set (300 cm) kan inte beställas i Raindance förrän vecka 30. Redan gjorda beställningar ersätts automatiskt. Nya beställningar görs på nr 26079, Infusomat Space Lines Safe set (250 cm). Skillnaden mellan aggregaten är längden.


  Ny produkt – glukosbelastningsdryck GlucosePro

  2018-05-04
  Nr 26825 – avtalet kompletteras med glukosbelastningsdryck 250 ml/75 g med hallonsmak.

  Produktkatalog – Provtagningsmaterial och blodgasprodukter


  Nytt avtal för kondomer, glidmedel och slicklappar från 1 maj 2018

  2018-05-04
  Det nya avtalet har ett bredare sortiment, med fler storlekar och egenskaper. Du beställer i Raindance marknadsplatsen.

  Produktkatalog kondomer, glidmedel och slicklappar


  Ny produkt – reagenskontroll nivå normal till Ascencia Contour XT för glukosmätning

  2018-05-03
  Nr 26824 – sortimentet har återigen kompletterats med reagenskontroll nivå normal.

  Produktkatalog LAB-patientnära analyser


  Leveransförsening - venkateterförband Tegaderm IV Adhesive

  2018-04-30
  Nr 26093 - beräknas åter i vecka 23. Vi hänvisar till nr 18565 och nr 18566.

  Produktkatalog förband och sårbehandling


  Leveransförsening – Svalgtest OSOM Strep-A-test i 20-pack

  2018-04-26
  Nr 22471 – Strep-A-test i 20-pack levereras tidigast den 27 maj. Vi rekommenderar att du beställer nr 22472 OSOM Strep-A-Test i 50-pack. Priset för 50-pack är detsamma som för 20-pack till dess att 20-pack levereras igen.


  Leveransförsening – 3-v kran med microslang 15cm

  2018-04-25
  Nr 16771 – är leveransförsenad från produktleverantör och beräknas komma till Onemed 16/5.
  Nr 16771-1 – är en 3-vägskran med 30 cm microslang. Denna artikel är tillfällig och kan endast beställas under tiden som nr 16771 är leveransförsenad.


  Ny produktkatalog - provtagningsmaterial och blodgasprodukter

  2018-04-13
  Nytt sortiment från 1 april


  Utgående produkt – Varicerstrip special från Dentsply

  2018-04-09
  Nr 26065 – Vastrip Endex, invaginell teknik, utgår på grund av liten försäljning.


  Produktnyheter från 15 april – sårbehandling

  2018-04-06
  Nr 24100-24102 och nr 17305-17307 gelbildande förband Aquacel utgår 15 april och ersätts av gelbildande förband Exufiber från Mölnlycke. Beställ på nr 25829-25831 (kvadratisk) eller nr 26809-26811 (långsmalt).


  Produktnyheter från 3 april – sårbehandling

  2018-03-29
  Nr 26266-26269 – tunt skumförband med silikonbeläggning Allevyn Gentle Border Lite ersätts med Sitag Border Light. Beställ på samma art.nr.
  Nr 25865-25867 – Superabsorberande förband Vliwasorb ersätts med nr 26804-26808 Vliwasorb Pro, med förbättrad absorption och ny design, samt fler storlekar och lägre pris.
  Nr 26812 – slitsat fixeringsförband med klorhexidindyna, Tegaderm iv CHG. Avsett för CVK/CDK/Piccline.
  Nr 26813 – barriärbildande lösning för behandling av IAD (Incontinence Associated Dermatitis), Cavilon Advanced.


  Leveransförsening - jejunostomiset

  2018-03-07
  Nr 16927 - Freka FKJ-set kan inte levereras förrän tidigast i november 2018. Det finns ingen alternativ produkt.


  Säkerhetsmeddelande - håravkortningsapparat Clipper 9681

  2018-03-07
  Nr 25916 - 3M meddelar att håravkortningsapparat Clipper 9681 alltid måste vara på laddning när den inte används.

  Läs mer i viktigt säkerhetsmeddelande från 3M


  Leveransförsening - rengöringsduk Bele

  2018-02-16
  Nr 17729
  - rengöringsduk Bele kan inte levereras för tillfället. Likvärdig produkt är nr 14863, torkduk EasiTex 38x55 cm.


  Leveransförsening – ultraljudsgel, 5 liter

  2018-02-08
  Nr 17260 – Ultraljudsgel Miltex i 5-liters dunk ersätts tillfälligt av Aquasonic i 5-liters dunk.


  Leveransförsening – spiralutdragare

  2018-01-18
  Nr 25943 - Befintliga beställningar läggs om medan nya görs på nr 26643.


   

 • Så blir du kund hos OneMed

  Du som är privat vårdgivare kan beställa förrådsartiklar via Region Skånes avtal. För att din verksamhet ska bli kund hos OneMed måste följande ansökningar skickas in:

  1. Ansökan om kundnummer ( en ansökan för varje juridisk person och/eller fysisk placerad verksamhet)
  2. Ansökan om användarkonto (en ansökan för varje beställare)

  Kundnummer

  Blankett ansökan om kundnummer

  En blankett fylls i för varje juridisk person och/eller fysiskt placerad verksamhet som ska ha ett gemensamt kundnummer. Länk till blankett "Ansökan om Kundnummer"

  Fyll i information i alla fält och kom ihåg att blanketten skall vara undertecknad av behörig företrädare för din verksamhet.

  För att få faktura via e-post måste korrekt e-postadress anges till fakturamottagare längst ner i dokumentet.

  Vart jag skickar blanketten

  Blanketten scannas in och skickas via e-post till Contact

  Utöver denna ansökan måste även ansökan om användarkonto skickas in för varje beställare.

  Användarkonto

  Ansökan om användarkonto

  För att kunna logga in till OneMed's webbshop måste blanketten, Ansökan om användarkonto, fyllas i och skickas in. Länk till blankett "Ansökan om användarkonto" 

  Din verksamhet måste ha ett kundnummer hos OneMed innan ett användarkonto kan skapas.

  Blankett ansökan om användarkonto

  Du som är beställare fyller i blanketten för att få en personlig inloggning till OneMed's webbutik. (Inloggningen är personlig och kräver en unik mejladress).

  Fyll i information i alla fält och kom ihåg att blanketten skall var undertecknad av behörig företrädare för din verksamhet.

  Vart jag skickar blanketten

  Blanketten scannas in och skickas via e-post till Contact

  Vid frågor

  Har du frågor angående hur blanketterna ska fyllas i är du välkommen att kontakta OneMeds kundsupport på telefon 031-706 30 50.

 • Så beställer du

  Offentliga vårdgivare:

  Här loggar du in i Raindance - Marknadsplats (beställningar av förrådsartiklar via OneMed)

  Här loggar du in i Raindance beställningsportal (övriga beställningar)

  Privata vårdgivare:

  Länk till OneMed Webshop

 • Sortera och sök i produktsortimentet

  Behöver du få en bättre överblick över nya och utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller? Då kan sortimentslistan hjälpa dig.

  Sortera och sök i produktsortimentet (xlsx), reviderad 2018-09-17

  I sortimentslistan hittar du produkter som kan beställas i OneMeds webbshop. Listan uppdateras kontinuerligt.

  Tänk på miljön och skriv inte ut listan!

 • Reklamation - rapport om produktfel

  Offentliga och privata vårdgivare:

  Fyll i formuläret Rapport om produktfel vid felaktig produkt upphandlad av Koncerninköp.

  Formulär - rapport om produktfel (ifyllnadsbar pdf)

 • Kontakt och support

  Offentliga vårdgivare:

  Du som offentlig vårdgivare hittar information om support och kontakt för Raindance under fliken "Stöd och service" på intranätet (VGI).

  Stöd och service - intranätet (VGI)

  Privata vårdgivare:

  Du som privat vårdgivare kontaktar OneMed Sverige.

  OneMeds kundsupport
  Telefon: 031-706 30 50
  E-post: Contact

 • Produktkataloger över avtalat sortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter