Beställ förbrukningsmaterial

Här hittar du som privat och offentlig vårdgivare praktisk information om hur du beställer förbrukningsmaterial. Du hittar också löpande produktinformation, indragningar, nya avtal, planerade upphandlingar, produktkataloger med avtalat sortiment samt länk till Avtalskatalogen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter