Produktkatalog enteral nutrition

Avtalat sortiment av exempelvis sondnäring, kosttillägg, sonder, sprutor och aggregat.

Detta gäller för aggregaten som används till Compat Ella nutritionspump

  • Aggregaten till Compat Ella ska slängas efter varje avslutad måltid. Detta gäller både inom slutenvård, öppenvård och hemsjukvård.
  • Av hygienskäl får inte aggregaten återanvändas till flera måltider.
    Aggregaten går av konstruktionsskäl inte att rengöra.
  • Försök till återanvändning gör att nutritionspumpen kan börja larma med felmeddelande. Detta i sin tur påverkar pumpens livslängd negativt och leder till ökade kostnader för Region Skåne.

Det är av yttersta vikt att de användare och/eller vårdgivare som hämtar ut aggregat får den mängd som behövs för att kunna följa angivna riktlinjer.

Problem med att öppna katalogen?

Problemet beror sannolikt på att du har en äldre version av Microsoft Edge. Öppna katalogen i webbläsare Internet Explorer i stället för Microsoft Edge.

Så byter du webbläsare

  1. Markera webbadressen i Microsoft Edge.
  2. Kopiera webbadressen (CTRL+C)
  3. Öppna Internet Explorer
  4. Klistra in webbadressen i Explorer (CTRL+V).
  5. Tryck på Enter.

Skicka ett e-postmeddelande till info.koncerninkop@skane.se om katalogen inte öppnas i Explorer trots att du har följt instruktionen. Ange att du försökt öppna i Explorer och behöver hjälp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.