LAB - glas och plast

Avtalade sortimentet av exempelvis burkar och lock, flaskor, odling, pipetter, objektglas, rör, förvaringslådor och testplattor.

Pipettspetsar kommer att upphandlas separat och finns inte med i detta avtal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter