Transplantation

Behandlingsstöd

Transplantationsenheten Sus Malmö uppdaterar fortlöpande sina pm och andra dokument på webbplatsen. Här återfinns alltid den senaste gällande versionen.

Angående vaccinering covid-19

Det pågår just nu arbete med logistiken för samordnad vaccinering mot covid-19 för dialyspatienter, patienter som planeras för transplantation och transplanterade patienter. Planeringen pågår och handläggningen är ännu inte färdigställd. Generellt sett, är det önskvärt att alla patienter blir vaccinerade så fort som möjligt. Varje enskilt fall måste bedömas av behandlande läkare.

För patienter:

Är du transplanterad och söker information om vaccinering - kontakta din behandlingsansvariga mottagning.

Kontakt

 • VO Kirurgi och Gastroenterologi
  Inga Marie Nilssons gata 47, plan 5 
  Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö

  Telefon 040-33 38 40
  Fax  040-33 62 11

  E-post Transplantationskoordinator@skane.se

  Vid jourärende

  Ring SUS Malmö och begär sökning av jourhavande transplantationskoordinator: 040-33 10 00 alternativt sök via Jourlisa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.