Transplantation

Behandlingsstöd

Transplantationsenheten Sus Malmö uppdaterar fortlöpande sina pm och andra dokument på webbplatsen. Här återfinns alltid den senaste gällande versionen.

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter