Njurtransplantation - inför information

Information är avsedd som ett stöd inför njurtransplantationen och ett komplement till den muntliga information som patienten får på transplantationsmottagningen.

Dokument

  • Information inför njurtransplantation

    ( .pdf, 215 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter