Njurtransplantation - inför information

Information är avsedd som ett stöd inför njurtransplantationen och ett komplement till den muntliga information som patienten får på transplantationsmottagningen.

Dokument

  • Information inför njurtransplantation

    ( .pdf, 215 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter