Kunskapscentrum allergi, astma och KOL

Vi är tidigare AKC - Allergikompetenscentrum syd som har ändrat namn och är nu ett kunskapscentrum i Region Skåne. Vi arbetar som tidigare med frågor inom allergi, astma, KOL.

Mer information hittar du på vår hemsida KAAK, f.d. AKCsyd.  

Våra fortbildningar finns i Utbildningskalendern, ofta med sökord allergi eller andningsorgan som kategori.

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL

 • KAAK - Nyhetsbrev
   
  För att hålla dig informerad om vår verksamhet inom allergi, astma och KOL kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer 2-3 gånger per år.
 • Uppdrag för KAAK

  I uppdraget ingår att:

  • Bevaka, sammanställa och sprida kunskap
  • Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat
  • Bidra till kompetensutveckling
  • Utveckla metoder och processer

   

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter