Kunskapscentrum allergi, astma och KOL

Kunskapscentrumet är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne och bedömer det aktuella kunskapsläget inom området. Kunskapscentrum, förkortat KAAK erbjuder stöd till hälso- och sjukvården i Skåne.

Aktuellt inom allergi, astma och KOL vård

  • KAAKs fortbildningar är inställda under mars-maj på grund av covid-19. Höstens fortbildningar kommer senare att publiceras i Utbildningsportalen. Det kommer inte att sättas upp någon reservlista innan.

Vad vi arbetar med

KAAK:s uppdrag är att bevaka, sammanställa och sprida kunskap, analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat, bidra till kompetensutveckling samt att utveckla metoder och processer.

Bevaka, sammanställa och sprida kunskap

Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat

  • Certifiering av astma, allergi och KOL-mottagningar inom Hälsoval Skåne
  • Samarbete med Luftvägsregistret (LVR) inom både slutenvård och öppenvård.

Bidra till kompetensutveckling genom

  • Fortbildningar för personal. Anmälningar till dessa görs i Utbildningskalendern, med sökord allergi eller andningsorgan som kategori.
  • Uppdragsutbildningar inom ämnesområdet genom samarbete mellan enheter, högskolor och universitet.

Utveckla metoder och processer

  • Bättre integration och samordning mellan olika allergologiska specialiteter. 
  • Arbetar med eHälsoprojekt och nya digitala lösningar.
  • Effektivare patientflöde mellan primärvård och specialistvård.

KAAKs tidigare hemsida är stäng från och med 2020-09-22

Fördjupad information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter