Kunskapscentrum allergi, astma och KOL

Kunskapscentrumet är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne och bedömer det aktuella kunskapsläget inom området. Kunskapscentrum, förkortat KAAK erbjuder stöd till hälso- och sjukvården i Skåne.

Aktuellt inom allergi, astma och KOL vård

Information och rekommendationer om coronaviruset finns på Skånes Smittskyddssida.

I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se gärna deras sidor om information till riskgrupper och frågor och svar om sjukdomen covid-19.

Vad gäller vid rengöring av spacer? Se KAAKs nyhetsbrev om aktuell information om spirometriundersökning. 

KAAKs fortbildningar är inställda under mars-maj på grund av covid-19. Höstens fortbildningar kommer senare att publiceras i Utbildningsportalen. Det kommer inte att sättas upp någon reservlista innan.

Vad vi arbetar med

KAAK:s uppdrag är att bevaka, sammanställa och sprida kunskap, analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat, bidra till kompetensutveckling samt att utveckla metoder och processer.

Bevaka, sammanställa och sprida kunskap

 • Kunskapsbank med faktablad i PDF för professionen, se
  kunskapsblad om allergi, astma, KOL.
   
 • Kontakter och samarbeten med lärosäten, myndigheter och forskningsenheter. 

Analysera, utvärdera och kvalitetssäkra resultat

 • Certifiering av astma, allergi och KOL-mottagningar inom Hälsoval Skåne
 • Samarbete med Luftvägsregistret (LVR) inom både slutenvård och öppenvård.

Bidra till kompetensutveckling genom

 • Anmälningar till fortbildning för personal görs i Utbildningskalendern, med sökord allergi eller andningsorgan som kategori.

 • Uppdragsutbildningar inom ämnesområdet genom samarbete mellan enheter, högskolor och universitet.

Utveckla metoder och processer

 • Bättre integration och samordning mellan olika allergologiska specialiteter. 
 • Arbetar med eHälsoprojekt och nya digitala lösningar.
 • Effektivare patientflöde mellan primärvård och specialistvård.

KAAKs tidigare hemsida är stäng från och med 2020-09-22

Fördjupad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!