Hjälp din patient att ta ansvar för sin allergibehandling

Kartlägga patientens besvär

  • När upplevs symtom och i vilken situation? 
  • Varierar det beroende på årstid, månad, eller viss mat?

Ta hjälp av allergidagbok

Exempel på frågor kan vara om patienten reagerar med klåda i mun och svalg när de äter äpple eller stenfrukt samt har allergiska besvär under trädpollen-perioden. Det talar för att patienten är allergiskt mot trädpollen.

Om det är oklart, be patienten använd pollendagbok och följ upp efter 14 dagar.

Allergitester

Det finns allergitest men i de flesta fall räcker anamnes för att bekräftar allergi. Tänk på om allergitest görs och resultat är positivt så visar det att patienten är sensibiliserad (sensibilisering innebära att patienten har antikroppar mot ett ämne). Detta innebär inte att en person behöver ha en allergi mot det påvisade ämnet, utan personen måste uppleva allergiska symtom vid exponering för det testade allergenet.

Informera patienten om när hen ska börjar med allergitablett och att det kan ta upp till två veckor innan ett bra skydd byggs upp. Ibland kan patienten behöva prova olika allergimediciner eftersom effekten kan variera beroende på individ.  Om patienten besvär blir svåra kan de komplettera behandlingen med ögondroppar och nässpray med kortison till dess att besvären mildrats.

Tips för rådgivning om egenvård

När ska patienten söka vård?

Informera patienten om när de ska söka vård.

Sök vård

  • När symtomen inte lindrats efter två veckors regelbunden behandling med antihistamin, ögondroppar eller kortisonnässpray enligt rekommendation på förpackning.
  • När patienten upplever problem med sin andning, gäller även vid ansträngning.
  • Vid långvarig hosta i mer än 6 veckor.
  • Barn med allergiska besvär under 6 år bör alltid uppsöka läkare för rätt diagnos och behandling.

Inför nästa pollensäsong

Uppmana patienten att

  • Följa pollenprognoserna.
  • Hålla koll på sina besvär för att börja medicinera i tid.
  • Medicinera hela säsongen ut.


Senast uppdaterad : 2022-05-01