Boka teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk

Det är viktigt att boka tolk när du ska ha ett patientmöte med en person som är döv eller har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Detta för att få en fungerande kommunikation. Tolkservicen kostar inget för varken hälso- och sjukvården eller patienten.

Det är du som ska boka tolken. Det gör du via Tolkcentralen. Enligt patientlagen är det sjukvårdens ansvar att se till att kommunikationen fungerar och når fram till patienten.

Det finns olika typer av tolkar beroende på hörselnedsättning:

 • Teckenspråkstolk för patienter som använder teckenspråk.
 • Skrivtolk eller TSS-tolk för patienter som förlorat sin hörsel i vuxen ålder och pratar själva. TSS står för tecken som stöd.
 • Dövblindtolk för patienter som har en kombinerad hörsel- och synnedsättning.

Boka tolk tidigt och skriv det i kallelsen

Tolkcentralen kan hjälpa dig så att patienten får rätt tolk utifrån sina behov. Tolken kan vara på med plats eller på distans via videosamtal. Beställ tolk så tidigt som möjligt, gärna i samband med att kallelsen skickas till patienten. Skriv att också att tolk är bokad i kallelsen. Glöm inte att skriva om tolkningen ska göras på distans. 

Tips på hur du hanterar ett patientmöte med teckenspråkstolk - hitta de fem fällorna

I detta vårdsamtal används en teckenspråkstolk. I del 1 tar vi upp fällor som är lätta att hamna i. I del 2 ser du hur smidigt det kan fungera.

Anvisningar

 • Ring Tolkcentralen på telefonnummer 044-19 47 30 för att boka eller avboka tolk. Tänk på att boka tolken den tiden du tänker att besöket tar. När mötet är slut ska tolken iväg på andra uppdrag. Det är viktigt att du meddelar Tolkcentralen om tolken inte behövs.

  Öppettider:

  • Måndag–fredag klockan 08.30-15.00
  • Lunchstängt klockan 12.00-13.00

  Tolk i akut situation under kväll och helg

  Ring 040-676 90 78 om Tolkcentralen är stängd och du behöver tolk i en akut vårdsituation på kvällar och helger.

  Region Skåne har en tolk i beredskap utanför ordinarie öppettider. Akutnumret går till SOS Alarm och får endast användas vid akut behov av tolk eller om en patient läggs in på en avdelning under en kväll och helg. 

  Ange om du behöver teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd (TSS).

  Akut tolkning på distans

  Tolkcentralen utför även akuta tolkningar på distans. Då behöver du tillgång till en laptop med kamera och mikrofon. Vid behov finns det surfplattor att låna på akutmottagningarna i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad.

 • Ange följande uppgifter när du bokar:

  • Ditt namn och din arbetsplats.
  • Ditt telefonnummer, gärna ett VIP-nummer så att tolken snabbt kan nå dig vid behov.
  • Namn och personuppgifter på patienten som behöver tolk. Observera att Tolkcentralen behöver föräldrarnas namn, personnummer och telefonnummer om patienten är ett barn som har döva föräldrar. 
  • Datum när tolk behövs. Start- och sluttid för när tolk behövs.
  • Namn och adress till platsen där tolk behövs. Till exempel sjukhus, avdelning och våningsplan. 
  • Namn på personen som patienten ska träffa.
  • Var tolken ska anmäla sig. 
  • Beskrivning av vad tolkningen gäller. Skriv till exempel vilken undersökning som ska göras. Är det ett återbesök?
  • Kom överens om tolkningen ska ske på plats eller på distans via videosamtal och vilket system som ska användas.
  • Vid tolkning på distans: Uppge din e-postadress och ditt RSID. Uppge ett telefonnummer som tolken kan höra av sig till vid behov.
  • Anställda inom Region Skåne ska använda tjänsten Digitalt möte för tolkning på distans.

 • Även om du tror att du kan ha ett samtal utan tolk finns det stora risker för missförstånd. I värsta fall upplever ni att ni har förstått varandra utan att det egentligen är så. Använd därför alltid tolk vid patientmöte för att säkerställa patientsäkerheten och undvika oklarheter.

  Att ha ett samtal via en tolk kan ibland vara en utmaning. Trots att tolken både syns och hörs i samtalet, ska du bara fokusera på din patient.

  Fem råd inför patientmötet

  Det finns flera bra råd när du använder tolk. Här kan du ta del av fem av dem.

  Håll ögonkontakt

  Trots att ni är minst tre personer i rummet (du, din patient och tolken), är samtalet bara mellan dig och din patient. Det kan kännas ovant att inte titta på personen som rösten kommer ifrån, men försök att hålla ögonkontakt med din patient.

  En tolkning utförs i jag-form

  När du eller din patient uttrycker någonting tar tolken på sig era roller och använder ett jag-perspektiv. Om tolken behöver inflika något är hen tydlig med att det är tolken själv som pratar. 

  Lämna över information direkt till din patient

  Tolkens ansvar är att skapa en språklig bro och ge er möjlighet att förstå varandra. Ibland misstas tolken för att vara assistent, men tolkens ansvar är enbart att se till att kommunikationen fungerar. Du ska lämna visitkort, anteckningar eller informationsblad direkt till din patient. 

  Tolken är neutral

  Tolken har tystnadsplikt, är opartisk och deltar inte i samtalet. Tystnadsplikten gäller även för skrivtolkar. De sparar inte sina anteckningar.

  Håll tiden

  Tolken påminner när det är 10-15 minuter kvar av mötet. Sen ska tolken iväg på andra uppdrag.

 • Du behöver en dator med kamera och gärna en extern högtalare och mikrofon för att kunna kommunicera med patienten och med tolken.

  Vi rekommenderar att använda en dator med stor skärm. Det gör att både teckenspråk och skriven text syns bra. Mikrofonen som finns i datorn kommer vara riktad mot patienten. Därför är det bra om du kan använda en extern mikrofon för att tolken ska kunna höra vad du säger. Tolkcentralen använder Region Skånes tjänster för distansmöten. 

  Kontakta Tolkcentralen på telefonnummer 044-19 47 30 om du har frågor om uppdrag eller utrustning.

 • Under en röntgenundersökning lämnar tolken rummet tillsammans med dig när undersökningen görs. 

  Om patienten som behöver tolk har en smittsam sjukdom gäller samma riktlinjer för tolken som för vårdpersonalen. 

 • Teckenspråkstolkning

  Personer som föds döva eller förlorar hörseln i tidig ålder har oftast teckenspråk som förstaspråk. Tolkcentralen tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska och engelska.

  TolkningTeckenspråk-740x340.jpg

  Ett samtal mellan patient och vårdpersonal. Teckenspråkstolken sitter bredvid vårdpersonalen för att tolka till patienten som sitter mittemot.

  Dövblindtolkning

  Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkcentralen tolkar med hjälp av taktilt och visuellt teckenspråk och tydligt tal. I dövblindtolkning ingår syntolkning och viss ledsagning under tolkuppdraget.

  Dövblindtolkning740x340.jpg

  Patienten känner dövblindtolkens teckenspråk i sin hand. Här sitter dövblindtolken och patienten bredvid varandra, vårdpersonalen sitter mittemot.

  Skrivtolkning och Tecken som stöd (TSS)

  En skrivtolk kan användas av dig som är döv, dövblind eller har en hörselnedsättning.

  Vid skrivtolkning skriver tolken ner det som sägs och texten kan läsas på en skärm. Tolkcentralen tolkar mellan talad och skriven svenska.

  Vid TSS-tolkning förtydligar tolken det som sägs med hjälp av tecken från teckenspråket. Till skillnad från teckenspråket så följer TSS det svenska språkets grammatik.

  Vårdpersonal och patient med hörselnedsättning. Tolken sitter i rummet och tolkar till skriven svenska. Patienten kan läsa på skärmen vad vårdpersonal säger.

  Vårdpersonal och patient med hörselnedsättning. Tolken sitter i rummet och tolkar till skriven svenska. Patienten kan läsa på skärmen vad vårdpersonal säger.

  Tolkning på distans

  Tolkning kan även ske på distans via videosamtal. Då ansvarar du som vårdpersonal för utrustningen. Du och patienten är på samma plats och tolken kopplas upp via videosamtal. Det underlättar om du som vårdpersonal har två skärmar. Har du inte det får du växla mellan tolkning och andra program vid behov.

  Tolkning på distans kan också ske i trepartssamtal. Det motsvarar en telefonkontakt men görs via videosamtal i stället så att kommunikationen kan ske visuellt. Vårdpersonal bjuder in både patient och tolk via länk. 

  TeckenspråkstolkningDistans740x340.jpg

  Teckenspråkstolkning på distans. Vårdpersonal och patient sitter framför en dator som är försedd med videokamera. På datorskärmen syns teckenspråkstolken. Patient och vårdpersonal har ett samtal via teckenspråkstolken som sitter på distans.

  Vid skrivtolkning på distans är tolken uppkopplad i ett videosamtal med vårdpersonal och delar det hen skriver på sin skärm. Då kan patienten läsa vad vårdpersonalen säger. Här sitter patienten i samma rum som vårdpersonal.

  Vid skrivtolkning på distans är tolken uppkopplad i ett videosamtal med vårdpersonal och delar det hen skriver på sin skärm. Då kan patienten läsa vad vårdpersonalen säger. Här sitter patienten i samma rum som vårdpersonal.

  Vid distanstolkning ansvarar verksamheten för utrustning.

 • Om du behöver informationen i ett annat format än på en webbsida så finns det sammanfattad information om råd inför ett patientmöte med en person med hörselnedsättning och tolk.

  Råd inför ett patientmöte med en person med hörselnedsättning och tolk (pdf)

 • Det finns en digital utbildning om användandet av tolk. Utbildningen är för dig som möter personer med hörselnedsättning. I utbildningen får du kunskap om varför tolk behövs och hur du beställer och använder tolk.

  Starta utbildningen

  Anställd i Region Skåne

  Starta utbildningen – för dig som är anställd inom Region Skåne (larportalen.skane.se)

  Extern användare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.