Boka teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk

I samband med besök av patienter med dövhet, dövblindhet och nedsatt hörsel behöver du tolk för en fungerande kommunikation. Tolkservicen är kostnadsfri för hälso- och sjukvården.

Du som vårdpersonal ansvarar för att boka tolk hos oss på Tolkcentralen när detta behövs. Beställ tolk så tidigt som möjligt, gärna i samband med att kallelsen skickas till patienten. Skriv att tolk är bokad i kallelsen. Glöm inte att ange om det är en distanstolkning.

Om besöket ställs in är det är viktigt att du meddelar oss direkt, så vår tolk inte åker i onödan.

Tolkmetoderna är teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).

Tolkning på distans för patienter

Vi utför tolkuppdrag på distans då det är möjligt och passar. Distanstolkning har sina fördelar och nackdelar beroende på situation. Distanstolkning kan passa bra när bara två eller tre personer är inblandade. Det kan handla om tandläkaruppdrag, läkarbesök, medarbetarsamtal med mera.

Varje verksamhet ansvarar för utrustning

Det som behövs för att du ska kunna kommunicera med patienten och med tolken är en laptop med kamera och gärna en extern högtalare och mikrofon.

Vi rekommenderar laptop då den har en större skärm vilket gör att både teckenspråk och skriven text syns bra. Mikrofonen behövs för att tolken ska höra vad du säger då mikrofonen på datorn är riktad mot patienten. Vi använder de system som finns tillgängliga inom Region Skåne för distansmöten. 

Kontakta gärna Tolkcentralen om du har frågor om uppdrag eller utrustning.

Tolk i akut situation och under kväll och helg

Om Tolkcentralen är stängd och du behöver tolk i en akut situation eller på kväll och helg, ring 040-676 90 78.

Region Skåne har en tolk i beredskap utanför ordinarie öppettider. Akutnumret går till SOS Alarm och får endast användas vid akut behov av tolk eller om en patient läggs in på en avdelning under kväll och helg. 

Ange om du behöver teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd (TSS).

Akut tolkning på distans

Vi utför även akuta tolkningar på distans. Då behöver du tillgång till en laptop med kamera. Vid behov finns det surfplattor att låna på akutmottagningarna i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad.

Anvisningar

 • En digital utbildning kring användandet av tolk för dig som möter personer med hörselnedsättning. Utbildningen ger dig kunskap om varför tolk behövs och hur du beställer och använder tolk.

 • Dessa uppgifter behöver du lämna vid tolkbeställning

  • Vad heter du som beställer och var ringer du från?
  • Kontaktuppgifter som telefon, gärna ett VIP-nummer så att vi snabbt kan nå dig vid behov. Vid tolkning på distans uppger du din mejladress eller RSid så att tolken kan bjuda in dig till distansmötet. Det är viktigt att tolken även har ett telefonnummer för att vid behov kunna komma i kontakt med någon som är på plats. 
  • Namn och personuppgifter på patienten som behöver tolk. Obs! Om patienten är ett barn som har döva föräldrar, behöver vi föräldrarnas namn och kontaktuppgifter.
  • Datum och tid (start- och sluttid) när tolk behövs.
  • Namn och adress till platsen där tolk behövs till exempel sjukhus, avdelning, våningsplan med mera.
  • Namn på den person som patienten ska träffa.
  • Var vill ni att tolken anmäler sig?
  • Beskrivning av vad tolkningen gäller till exempel: vad är det som ska undersökas? Är det ett återbesök?

  Avboka tolk

  Om mötet med patienten ställs in ringer du till oss och och avbokar din tolkbeställning.  Det är viktigt att du meddelar oss direkt. Det bidrar till att tolken kan hjälpa någon annan som är i behov av tolk.

  Kontakta oss

  Telefon: 044-19 47 30
  Måndag–fredag: 8.30–15.00
  Lunchstängt: 12.00–13.00

  Fax: 044-19 47 50

  Faxblankett vid tolkbeställning

 • Tolken förmedlar bara det som sägs. Tolken deltar inte i samtalet. Det är inte tolken du ska prata till. Tänk på att titta på patienten under hela samtalet. Tolken är neutral och tolkar allt som sägs.

  Tolken har tystnadsplikt och får inte prata med någon om vad som sagts under samtalet. Detta gäller också för skrivtolkarna. Ingenting som de skriver sparas.

  Under tolkningen påminner tolken 10-15 minuter innan tiden är slut. Om tolken har andra uppdrag efteråt har tolken inte möjlighet att stanna längre.

 • Vid tolkning i samband med röntgenundersökning så lämnar tolken undersökningsrummet tillsammans med vårdpersonal under pågående undersökning.

  Information som behöver ges till patienten måste förmedlas innan undersökningen startar eller i samband med paus i undersökningen. Detta gäller för samtliga tolkar som beställs via Tolkcentralen.

  Om tolkningen berör en patient med smittsam sjukdom gäller samma säkerhetsföreskrifter som för vårdpersonal på plats.

 • Distanstolkning

  Vi utför tolkuppdrag på distans det är möjligt och passar. Distanstolkning kan passa bra när bara två eller tre personer inblandade. Det kan handla om tandläkaruppdrag, läkarbesök, medarbetarsamtal med mera.  Tolkuppdrag med många personer är bättre att utföra på plats, till exempel arbetsplatsmöten eller andra möten där alla sitter i samma rum, middagar med släkt och vänner och fritidsaktiviteter.

  Teckenspråkstolkning

  Personer som föds döva eller förlorar hörseln i tidig ålder har oftast teckenspråk som förstaspråk. Vi tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska och engelska.

  Dövblindtolkning

  Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi tolkar med hjälp av taktilt och visuellt teckenspråk och tydligt tal. I dövblindtolkning ingår syntolkning och viss ledsagning.

  Skrivtolkning och Tecken som stöd (TSS)

  En skrivtolk kan användas av dig med hörselnedsättning/dövhet/dövblindhet.

  Vid skrivtolkning skriver tolken ner det som sägs och texten kan läsas på en skärm. Vi tolkar mellan talad och skriven svenska.

  Vid TSS-tolkning förtydligar tolken det som sägs med hjälp av tecken från teckenspråket. Till skillnad från teckenspråket så följer TSS det svenska språkets grammatik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.