Boka teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk

I samband med besök av patienter med dövhet, dövblindhet och nedsatt hörsel behöver du tolk för en fungerande kommunikation. Tolkservicen är kostnadsfri för hälso- och sjukvården.

Du som vårdpersonal ansvarar för att boka tolk hos oss på Tolkcentralen när detta behövs. Beställ tolk så tidigt som möjligt, gärna i samband med att kallelsen skickas till patienten. Skriv att tolk är bokad i kallelsen.

Om besöket ställs in är det är viktigt att du meddelar oss direkt , så vår tolk inte åker i onödan.

Tolkmetoderna är teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).

Anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter