Boka teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk

I samband med besök av patienter med dövhet, dövblindhet och nedsatt hörsel behöver du tolk för en fungerande kommunikation. Tolkservicen är kostnadsfri för hälso- och sjukvården.

Du som vårdpersonal ansvarar för att boka tolk hos oss på Tolkcentralen när detta behövs. Beställ tolk så tidigt som möjligt, gärna i samband med att kallelsen skickas till patienten. Skriv att tolk är bokad i kallelsen.

Om besöket ställs in är det är viktigt att du meddelar oss direkt , så vår tolk inte åker i onödan.

Tolkmetoderna är teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).

 • Beställ tolk

  Dessa uppgifter behöver du lämna vid tolkbeställning

  • Vad heter du som beställer och var ringer du från?
  • Kontaktuppgifter som telefon, gärna ett VIP-nummer så att vi snabbt kan nå dig vid behov.
  • Namn och personuppgifter på patienten som behöver tolk. Obs! Om patienten är ett barn som har döva föräldrar, behöver vi föräldrarnas namn och kontaktuppgifter.
  • Datum och tid (start- och sluttid) när tolk behövs.
  • Namn och adress till platsen där tolk behövs till exempel sjukhus, avdelning, våningsplan med mera.
  • Namn på den person som patienten ska träffa.
  • Var vill ni att tolken anmäler sig?
  • Beskrivning av vad tolkningen gäller till exempel: vad är det som ska undersökas? Är det ett återbesök?

  Kontakta oss

  Telefon: 044-19 47 30
  Måndag–fredag: 8.30–16.00
  Lunchstängt: 12.00–13.00

  Fax: 044-19 47 50
  Faxblankett vid tolkbeställning (pdf)

  Tolk i akut situation

  Om Tolkcentralen är stängd och du behöver tolk i en akut situation ring:

  Telefon: 040-676 90 78

  Akutnumret går till SOS Alarm och får endast användas vid akut behov av tolk, till exempel vid olycksfall eller akut sjukdom.

  Ange om du behöver teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd (TSS).

 • Så här fungerar tolkningen

  Tolken förmedlar bara det som sägs. Tolken deltar inte i samtalet. Det är inte tolken du ska prata till. Tänk på att titta på patienten under hela samtalet. Tolken är neutral och tolkar allt som sägs.

  Tolken har tystnadsplikt och får inte prata med någon om vad som sagts under samtalet. Detta gäller också för skrivtolkarna. Ingenting som de skriver sparas.

  Under tolkningen påminner tolken 10-15 minuter innan tiden är slut. Om tolken har andra uppdrag efteråt har tolken inte möjlighet att stanna längre.

 • Vid undersökning och patientkontakt

  Vid tolkning i samband med röntgenundersökning så lämnar tolken undersökningsrummet tillsammans med vårdpersonal under pågående undersökning.

  Information som behöver ges till patienten måste förmedlas innan undersökningen startar eller i samband med paus i undersökningen. Detta gäller för samtliga tolkar som beställs via Tolkcentralen.

  Om tolkningen berör en patient med smittsam sjukdom gäller samma säkerhetsföreskrifter som för vårdpersonal på plats.

 • Våra tolkmetoder

  Teckenspråkstolkning

  Personer som föds döva eller förlorar hörseln i tidig ålder har oftast teckenspråk som förstaspråk. Vi tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

  Dövblindtolkning

  Personer med dövblindhet har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi tolkar med hjälp av taktilt och visuellt teckenspråk och tydligt tal. I dövblindtolkning ingår syntolkning och viss ledsagning.

  Skrivtolkning och Tecken som stöd (TSS)

  Personer som fått en hörselnedsättning i vuxen ålder kan få hjälp med skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).

  Vid skrivtolkning skriver tolken ner det som sägs och texten kan läsas på en skärm. Vi tolkar mellan talad och skriven svenska.

  Vid TSS-tolkning förtydligar tolken det som sägs med hjälp av tecken från teckenspråket. Till skillnad från teckenspråket så följer TSS det svenska språkets grammatik.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter