Boka teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk

I samband med besök av patienter med dövhet, dövblindhet och nedsatt hörsel behöver du tolk för en fungerande kommunikation. Tolkservicen är kostnadsfri för hälso- och sjukvården.

Du som vårdpersonal ansvarar för att boka tolk hos oss på Tolkcentralen när detta behövs. Beställ tolk så tidigt som möjligt, gärna i samband med att kallelsen skickas till patienten. Skriv att tolk är bokad i kallelsen. Glöm inte att ange om det är en distanstolkning.

Om besöket ställs in är det är viktigt att du meddelar oss direkt , så vår tolk inte åker i onödan.

Tolkmetoderna är teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).

Tolkning på distans för patienter

För att minska smittspridningen tolkar vi på distans. Även vid akuta situationer. Vi följer restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Tolkning på plats görs endast i undantagsfall. Tolkcentralen avgör om uppdraget kan ske på distans eller inte.

Varje verksamhet ansvarar för utrustning

Det som behövs för att du ska kunna kommunicera med patienten och med tolken är en laptop med kamera och gärna en extern högtalare och mikrofon.

Vi rekommenderar laptop då den har en större skärm vilket gör att både teckenspråk och skriven text syns bra. Mikrofonen behövs för att tolken ska höra vad du säger då mikrofonen på datorn är riktad mot patienten. Vi använder de system som finns tillgängliga inom Region Skåne för distansmöten. 

Kontakta gärna Tolkcentralen om du har frågor om uppdrag eller utrustning.

Tolk i akut situation och under kväll och helg

Om Tolkcentralen är stängd och du behöver tolk i en akut situation eller på kväll och helg, ring 040-676 90 78.

Region Skåne har en tolk i beredskap utanför ordinarie öppettider. Akutnumret går till SOS Alarm och får endast användas vid akut behov av tolk eller om en patient läggs in på en avdelning under kväll och helg. 

Ange om du behöver teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd (TSS).

Akut tolkning på distans

Vi utför även akuta tolkningar på distans. Då behöver du tillgång till en laptop med kamera. Vid behov finns det surfplattor att låna på akutmottagningarna i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad.

Anvisningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.