Boka språktolk

Här hittar du information om hur du bokar språktolk via språktolksförmedlingen DigitalTolk och dövblindtolk och skrivtolk via Tolkcentralen. du hittar även regler och goda råd inför tolkanvändning.

Alla verksamheter i såväl i Region Skånes regi som privata vårdgivare och idé-buren sektor som arbetar på uppdrag av Region Skåne ska boka språktolk via DigitalTolk.

Observera att teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk inte bokas via DigitalTolk, utan har ett annat bokningsförfarande. För mer information, besök sidan om boka teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk.

 • Bokning och administrering av språktolkstjänster görs via DigitalTolks webbplats, app eller kundtjänst. Inloggning sker med kundnummer och inloggningsuppgifter som respektive verksamhet har fått av DigitalTolk. På webbplatsen finns manualer och instruktionsfilmer.

  Bokningar ska främst bokas via DigitalTolks webbplats eller i appen. Det går även att boka via bokning@digitaltolk.se eller telefon. Bokning av språktolk inom 24 timmar kan inte hanteras via e-post. 

  Samma inloggningsuppgifter gäller oavsett om du bokar via webb eller i appen. Klicka på Logga in och ange dina inloggningsuppgifter. Vid bokning anges beställare och behandlare, det vill säga vem som ska använda språktolk i mötet med patienten. Såväl planerade som akuta uppdrag kan bokas via samtliga kanaler - webb, app eller kundtjänst. Observera att inga patientuppgifter får förekomma. 

  Som inloggad landar du direkt i bokningsfliken för planerade uppdrag. Där kan du välja:

  • språk
  • dag
  • starttid
  • sluttid
  • typ av uppdrag

  Utöver plats- och telefontolkning kan du välja videotolkning. Väljer du videotolkning ska du komplettera bokningen med länk till specifik lobbyn i Digital möte. Har du specifika önskemål klicka på Fler val i bokningsflödet. Observera att bokningen automatiskt skickas i prioriteringsordning, det vill säga alltid till sjukvårdstolkar i första hand. Här väljer du även om uppdragets karaktär kräver att endast manlig eller kvinnlig tolk godkänns.

  Akutbokning

  Vid akut behov där tolken behövs omgående klicka på Akutbokning. Välj språk, hur länge tolken behövs och tryck boka. Tänk på att chanserna för tillsättning ökar då alla nivåer och båda kön accepteras. Om uppdraget ej tillsätts inom 5 minuter ring kundtjänst omedelbart, oavsett tid på dygnet.

  Meddelandeservice

  Har du ett meddelande till en patient men inte behöver ha direktkontakt med en tolk kan du boka under fliken Meddelandeservice. Välj språk, skriv in vad som ska förmedlas till patienten samt eventuella instruktioner till tolk. Kom ihåg att ange datum och tid för genomförandet samt patientens telefonnummer. Observera att inga personuppgifter på patienten får förekomma.

 • Tre korta filmer om hur du som vårdgivare använder språktolk i patientmöten. 

Region Skånes riktlinje och tillämpningsanvisning

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling. Hälso- och sjukvården ska använda språktolk i vårdmötet med patienten när behov finns. Region Skånes riktlinje för tolkanvändning i hälso- och sjukvården beskriver gällande principer och Region Skånes tillämpningsanvisning anger inriktning och anvisning för användandet av språktolkstjänster.

Andelen distanstolkningar ska öka

Andelen distanstolkningar ska öka för att frigöra tolkresurser och möjliggöra en ökad tillgång på tolkar med högre kompetens. Att tolkning i högre grad ska ske på distans är även en naturlig del av Region Skånes miljöarbete och en del av ambitionen med en verksamhet som i låg grad påverkar vår miljö i negativ riktning. Inriktningen ligger också i linje med Region Skånes arbete för fortsatt digitalisering, i enlighet med Program för eHälsa och Digitalisering i Region Skåne.

Vi bokning ska distanstolk bokas i första hand. Platstolk bokas om det krävs utifrån patientens behov. Om platstolk bedöms aktuellt bör den kommande videotolkstjänsten övervägas som alternativ.

Beställningsbekräftelser ska lagras

Beställningsbekräftelse kommer per automatik i verksamhetens funktionsbrevlåda, eller motsvarande för privata vårdgivare/idéburen sektor. Beställningsbekräftelser ska lagras i två år enligt Region Skånes regelverk för arkiv- och informationshantering på Vårdgivare Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.