Allmäntjänstgöring (AT)

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen i medicin med praktiska erfarenheter för att bli legitimerad läkare och kunna arbeta självständigt.

På denna sida finns information till dig som ska påbörja din AT-tjänstgöring, samt för dig som är handledare eller ansvarig för AT-läkare.

Regionala riktlinjer och dokument

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson via e-postadressen stefan.j.johansson@skane.se.

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Anna Jarslund Broman via e-postadressen Anna.JarslundBroman@skane.se.

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

    MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

    Höstterminen 2023

    Onsdagen den 29 november, Hudsjukdomar

    • Tid:  8.15-10:00
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Sus i Lund
    • Föreläsare: ÖL Gustav Christiansen

    Tisdagen den 5 december, Praktisk undervisning för nystartade AT-läkare

    Övrig information: Heldag, Lund, Separat inbjudan kommer via e-post. Gäller AT-läkare som påbörjat primärvårdsplacering från oktober-23

    Onsdagen den 6 december, Gynekologi

    • Tid: 8.30-10.30, observera tiden!
    • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Onsdagen den 6 december, Chefsträff med AT-chefer

    • Tid: 10.45-12.00
    • Plats: Tidskriften
    • Ansvariga: AT-chef Helene Malm

    Onsdagen den 13 december

    Uppstartsmöte med AT-läkare som börjat från september 23, övriga egen utbildningstid.

    • Tid 8.30-10.00
    • Plats: Konferensrummet vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10G, Lund
     Ansvarig: AT-studierektor Annika Rahm Andersson

    Onsdagen den 13 december, Jullunch för AT-läkare på Sus, inbjudan kommer via AT-enheten

     

    Onsdagen den 20 december, egen studietid, inget program

     

    Vårterminen 2024

    Onsdagen den 3 januari; egen studietid 

     

    Onsdagen den 10 januari, patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
    Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och f.d. chefsläkare i primärvården 

    Onsdagen den 17 januari, Infektioner i primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
    Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin 

    Onsdagen den 24 januari, Tolkanvändning och regelverk avseende rätten till vård 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
    Föreläsare: Enheten utveckling migration och hälsa 

    Tisdagen den 30 januari, Basal läkemedelsgenomgång 

    Tid: 8.15-11 
    Plats: Blocket Föreläsningssal 5, Entrégatan 7, Sus, Lund 
    Föreläsare: Sara Modig, specialist i allmänmedicin 

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se.

    MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

    Höstterminen 2023

    Onsdagen den 29 november, Hudsjukdomar

    • Tid:  8.15-10.00
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lund
    • Föreläsare: ÖL Gustav Christiansen

    Tisdag 5 december, Praktisk undervisning för nystartade AT läkare

    Övrig information: Heldag, Lund, Separat inbjudan Gäller AT-läkare som påbörjat PV-placering från november 2023.

    Onsdagen den 6 december, Gynekologi

    • Tid: 8.30-10.30, observera tiden!
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Onsdagen den 6 december Chefsträff med AT-chefer

    • Tid: 10.45-12.00
    • Plats: Tidskriften
    • Ansvariga: AT-chef Christian Frantz, Malmö, AT-chef Trelleborg)

    Onsdagen den 13 december, egen studietid

    Jullunch för SUS AT, inbjuden kommer via AT-enheten.

    Onsdagen den 20 december, egen studietid inget program

     

    Vårterminen 2024

    Onsdagen den 3 januari; egen studietid 

     

    Onsdagen den 10 januari, patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
    Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, specialist i allmänmedicin och f.d. chefsläkare i primärvården 

    Onsdagen den 17 januari, Infektioner i primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
    Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin 

    Onsdagen den 24 januari, Tolkanvändning och regelverk avseende rätten till vård 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö 
    Föreläsare: Enheten utveckling migration och hälsa 

    Tisdagen den 30 januari, Basal läkemedelsgenomgång 

    Tid: 8.15-11 
    Plats: Blocket Föreläsningssal 5, Entrégatan 7, Sus, Lund
    Föreläsare: Sara Modig, specialist i allmänmedicin 

   • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
    malin.resmanfriis@skane.se

    MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

    Höstterminen 2023

    Onsdagen den 22 november, Regional AT dag

    Övrig information: Separat inbjudan, heldag

    Onsdagen den 29 november, Hudsjukdomar

    • Tid:  8.15-10.00
    • Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lund
    • Föreläsare: ÖL Gustav Christiansen

    Tisdag 5 december, Praktisk undervisning för nystartade AT läkare

    Övrig information: Heldag, Lund, Separat inbjudan

    Onsdagen den 6 december, Gynekologi

    • Tid: 8.30-10.30
    • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    • Föreläsare: DL Anna Ivarsson

    Tisdagen den 12 december, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, samt Gröna rummet, Matsalen, Ystads Lasarett, se separat inbjudan

    Tisdagen den 12 december, introduktion för nya AT-läkare med start 1 december

    • Tid: 13.40-15.00
    • Plats: Gröna rummet, Matsalen, Ystads Lasarett
    • Medverkande: Malin Resman Friis, Studierektor för AT i primärvården Ystad Sydost

    Onsdagen den 13 december, egen studietid

     

    Tisdagen den 19 december, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13.00-13.40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 20 december, egen studietid

     

    Vårterminen 2024

    Onsdagen den 3 januari; egen studietid

     

    Tisdagen den 9 januari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 10 januari, Patientsäkerhet

    Tid: 8.15-10.00
    Lokal: Tidskiften, MFC, Malmö
    Föreläsare: före detta chefsläkare och DL Lars-Olof Tobiasson

    Onsdagen den 17 januari, Infektioner i primärvården

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin

    Tisdagen den 23 januari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 24 januari, Tolkanvändning och regelverk avseende rätten till vård

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    Föreläsare: Enheten utveckling migration och hälsa

    Tisdagen den 30 januari, Basal läkemedelsgenomgång

    Tid: 8.15-11
    Plats: Blocket Föreläsningssal 5, Entrégatan 7, Sus, Lund
    Föreläsare: Sara Modig, specialist i allmänmedicin

    Onsdagen den 31 januari - fredagen den 2 februari: AT ting för de som ännu inte medverkat

     

    Tisdagen den 6 februari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 20 februari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13.00-13.40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 21 februari, Inget program, studietid inför AT tentamen 23 februari

     

    Onsdagen den 6 mars, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

    Tid: Heldag
    Plats:  Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

    Onsdagen den 13 mars, Barn i fara

    Tid: 8.30-10.30
    Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
    Föreläsare: Carolina Schale och Lotta Jönsson, hälso- och sjukvårdskuratorer

    Onsdagen den 20 mars, REK mässa, separat inbjudan, Malmö.

    AT läkare i primärvården rekommenderas deltaga.

    Onsdagen den 27 mars, Kognitiva sjukdomar

    Tid: 8.15-10
    Plats: Pion, minnesmottagningen, SUS, S:t Johannesgatan 8, Malmö
    Föreläsare: Claudia Cicognola, ST-läkare

    Tisdagen den 2 april, Praktiska övningar i ÖNH teknik

    Tid: 14–16
    Plats: ÖNH-mottagningen, Ystads Lasarett
    Föreläsare: Louise Wittmeyer, Specialist i ÖNH-sjukdomar

    Onsdagen den 3 april, ÖNH sjukdomar

    Tid: 8.15-10
    Plats: Digitalt över Teams
    Föreläsare: Alexander Roslin, Specialist i ÖNH sjukdomar och Allmänmedicin

    Onsdagen den 24 april, Astma och KOL

    Tid: 8.15-12
    Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    Föreläsare: Henning Stenberg, Specialist i Allmänmedicin

    Torsdagen den 25 april, försäkringsmedicin, för de AT i Ystad som ännu inte deltagit

    Tid: Heldag
    Övrig information: Separat inbjudan

    Tisdagen den 30 april, Yrsel i primärvården

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften, MRC, Malmö
    Föreläsare: Lennart Johansson, Specialist i Allmänmedicin

    Onsdagen den 22 maj, inget program, studietid inför AT tentamen 24 maj

     

    Onsdagen den 29 maj, Hudsjukdomar

    Tid: 8.15-10
    Plats: Hudmottagningen, SUS, Lasarettsgatan 15, Lund
    Föreläsare. Gustav Christiansen, specialist i Dermatologi

    Onsdagen den 12 juni, Gynekologi

    Tid. 8.30-10
    Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    Föreläsare: Anna Ivarsson, specialist i allmänmedicin

    Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

    Tid: Heldag
    Plats:  Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

    Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet

    Tid. 8.15-10
    Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
    Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och Före detta Chefsläkare i primärvården

     

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.