Allmäntjänstgöring (AT)

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen i medicin med praktiska erfarenheter för att bli legitimerad läkare och kunna arbeta självständigt.

På denna sida finns information till dig som ska påbörja din AT-tjänstgöring, samt för dig som är handledare eller ansvarig för AT-läkare.

Regionala riktlinjer och dokument

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson via e-postadressen stefan.j.johansson@skane.se.

  • Schema för utbildning kommuniceras via e-post. Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Anna Jarslund Broman via e-postadressen Anna.JarslundBroman@skane.se.

  • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

   MFC Tidskriftens adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

   Det kommer eventuellt läggas in fler utbildningstillfällen framöver!  

   Vårterminen 2024

   Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

   Tid: Heldag
   Plats: Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

   Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet 

   Tid. 8.15-10  
   Plats: Tidskiften, MFC, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö  
   Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och före detta chefläkare i primärvården

    

   Höstterminen 2024

   Onsdagen den 14 augusti; egen utbildningstid 

    

   Tisdagen den 20 augusti, Äldre och läkemedel 

   • Tid: 13.15-16.00 (Obs tid, lokal och veckodag!)
   • Plats:  Föreläsningssal 1, Kioskgatan 17-21, Sus-området i Lund 
   • Föreläsare: Sara Modig, Specialist i allmänmedicin 

    

   Onsdagen den 21 augusti, inget program, arbete på vårdcentralen denna dag

    

   Onsdagen den 28 augusti, Inget program, inläsning inför AT-tentamen den 30 augusti 

    

   Onsdagen den 4 september, Barn i fara, orosanmälan

   • Tid: 8.30-10.30 
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Barnskyddsteamet

    
   Tisdagen den 10 september, Uppstartsmöte för nya AT-läkare i primärvården

   • Tid: 8.30-10
   • Plats: Konferensrummet plan 2, Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10B i Lund
   • Föreläsare: AT-studierektor Annika Rahm Andersson
     

   Onsdagen den 11 september, Kognitiva sjukdomar 

   • Tid: 8.15-10.15 
   • Plats: Pion, Minnesmottagningen, Sus, S:t Johannesgatan 8, Malmö 
   • Föreläsare: Claudia Cicognola, ST-läkare 

    

   Onsdagen 18 september heldag STRAMA-dag

   Egen anmälan: Utbildningsdag i Stramas och Region Skånes regi för AT-läkare (och BT-läkare) - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

   Obs! Sista anmälningsdag är den 4 september

    

   Onsdagen den 25 september, Praktiska övningar i ögonsjukdomar och ortopedi för nystartade AT- läkare. Se separat inbjudan 

   • Tid: Heldag 
   • Plats:  Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Sus-området i Lund 

    

   Onsdagen den 2 oktober, Astma och KOL 

   • Tid: 8.15-12 
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Henning Stenberg, Specialist i Allmänmedicin 

    

   Tisdagen den 8 oktober, Barn och feber OBS! Föreläsningen är i Lund 

   • Tid: 8.30-12.00
   • Plats: Föreläsningssal 5, Blocket, Entrégatan 7, Sus i Lund 
   • Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare 
   •  

   Torsdagen den 10 oktober, Försäkringsmedicin, för AT-läkare i Lund och Landskrona

   • Tid: Heldag. Övrig information: Separat inbjudan kommer via mail

    

   Onsdagen den 16 oktober, Långvarig smärta

   • Tid: 8.15-10 
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist

    

   Onsdagen den 23 oktober, Diabetes i primärvården

   • Tid: 9.00-11.00 OBS tiden!
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Tomas Adler, Specialist i allmänmedicin

    

   Onsdagen den 30 oktober, Yrsel klockan 8.15-10 samt

   Konst och kultur för hälsan klockan 10.30-11.45  

   • Tid: 8.15-10
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Lennart Johansson. Specialist i allmänmedicin

   samt

   • Tid: 10.30-11.45 
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Anita Jensen, PhD. Kultur- och hälsostrateg 

   Onsdagen den 6 november: Program ej klart

    

   Onsdagen den 13 november, Hudsjukdomar 

   • Tid: 8.15-10 
   • Plats: Hudmottagningen, Sus-området i Lund, Lasarettsgatan 15, Lund 
   • Föreläsare. Gustav Christiansen, Specialist i dermatologi

    

   Onsdag 20 november Regional AT-dag

   Separat inbjudan kommer. Alternativt inläsningstid inför AT-tentamen den 22 november

   Onsdagen den 27 november: Program ej klart

    

   Tisdagen den 3 december, Uppstartsmöte för nya AT-läkare i primärvården

   • Tid: 8.30-10
   • Plats: Konferensrummet plan 2, Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10B i Lund
   • Föreläsare: AT-studierektor Annika Rahm Andersson
     

   Onsdagen 4 december, Gynekologi 

   • Tid. 8.30-10  
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Anna Ivarsson, Specialist i allmänmedicin  

    

   Onsdagen den 11 december, Jullunch för AT-läkare på Sus med AT-enheten, separat inbjudan

   AT-läkare i Landskrona har egen studietid

    

   Onsdagen den 18 december, Praktiska övningar i ögonsjukdomar och ortopedi för nystartade AT- läkare. Se separat inbjudan 

   • Tid: Heldag 
   • Plats:  Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Sus-området i Lund 

    

   Vårterminen 2025

   Onsdagen den 15 januari, Patientsäkerhet 

   • Tid: 8.15-10 
   • Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö) OBS! lokal
   • Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och före detta chefläkare i primärvården 

    

   Onsdagen den 22 januari: Program ej klart

    

   Tisdagen den 28 januari, Äldre och läkemedel  

   • Tid: 8.30-11.30 Obs tid, lokal och veckodag! 
   • Plats: Föreläsningssal 1, Kioskgatan 17-21, Sus-området i Lund 
   • Föreläsare: Sara Modig, Specialist i allmänmedicin  

    

   Onsdagen 29 januari: Inget program, undervisning tisdag denna vecka

    

   Onsdagen den 5 februari Program ej klart

    

   Onsdagen den 12 februari, Infektioner i primärvården 

   • Tid: 8.15-10 
   • Plats: Tidskriften, Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö (Sus-området i Malmö)
   • Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i allmänmedicin
  • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se.

   MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

   Observera att schemat eventuellt kommer fyllas på med aktiviteter framöver! 

   Vårterminen 2024  

   Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

   Tid: Heldag
   Plats: Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

   Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet 

   Tid. 8.15-10  
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö  
   Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och f.d. chefsläkare i primärvården 

   Höstterminen 2024

   Onsdagen den 14 augusti

   Egen studietid

   Tisdagen den 20 augusti, Äldre och läkemedel  

   • Tid: 13.15-16.00 (Obs tid, lokal och veckodag!) 
   • Plats: Föreläsningssal 1 Kioskgatan 17, Sus, Lund  
   • Föreläsare: Sara Modig, specialist i allmänmedicin  

   Onsdagen 21 augusti

   Inget program, arbete på vårdcentralen denna dag.

   Onsdagen den 28 augusti

   Inget program, studietid inför AT tentamen 30 augusti denna dag.

   Onsdagen den 4 september, Barn i fara, orosanmälan 

   • Tid: 8.30-10.30  
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Barnskyddsteamet

   Onsdagen den 11 september, Kognitiva sjukdomar  

   • Tid: 8.15-10.15  
   • Plats: Pion, minnesmottagningen, SUS, S:t Johannesgatan 8, Malmö  
   • Föreläsare: Claudia Cicognola, ST-läkare 

   Onsdagen 11 september, Studierektorsmöte med nystartade AT i primärvården Malmö och Trelleborg 

   • Tid: 10.45-11.45 
   • Plats: Grupprum Apoteket på MFC 
   • Ansvarig: Kristina Salomonsson, ST Malmö Trelleborg

   Fredagen den 13 september, Försäkringsmedicin, för AT i Malmö och Trelleborg 

   • Tid: Heldag
   • Övrig information: Separat inbjudan kommer via e-post.

   Onsdagen 18 september heldag  STRAMA-dag 18 september  

   Onsdagen den 25 september, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan  

   • Tid: Heldag  
   • Plats:  Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund 

   Onsdagen den 2 oktober, Astma och KOL  

   • Tid: 8.15-12  
   • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Henning Stenberg, Specialist i Allmänmedicin 

   Tisdagen den 8 oktober, Barn och feber OBS! Föreläsningen är i lund.  

   • Tid: 8.30-12.00 
   • Plats: Föreläsningssal 5, Blocket, Entrégatan 7, Sus i Lund  
   • Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare 

   Onsdagen den 16 oktober, Långvarig smärta 

   • Tid: 8.15-10  
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist

   Onsdagen 23 oktober, Diabetes i primärvården 

   • Tid: 9.00-11.00 Obs, tiden!
   • Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
   • Föreläsare: DL Tomas Adler

   Onsdagen 30 oktober

   • Ämne: Yrsel  
   • Tid: 8.15-10 
   • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: DL Lennart Johansson  

   • Ämne: Konst och kultur för hälsan  
   • Tid: 10.30-11.45 
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Anita Jensen, PhD. Kultur- och hälsostrateg 

   Onsdagen 6 november

   Program ej klart.

   Onsdagen 13 november, Hudsjukdomar  

   • Tid: 8.15-10  
   • Plats: Hudmottagningen, SUS, Lasarettsgatan 15, Lund  
   • Föreläsare. Gustav Christiansen, specialist i Dermatologi 

   Onsdag 20 november Regional AT-dag, alternativt tid för inläsning till AT-tentamen den 22 november.

   Separat inbjudan kommer.

   Onsdagen 27 november

   Program ej klart.

   Onsdagen 4 december, Gynekologi  

   • Tid. 8.30-10   
   • Plats: Tidskiften, MFC, Malmö   
   • Föreläsare: Anna Ivarsson, specialist i allmänmedicin

   Onsdagen 11 december, Jullunch SUS AT med AT enheten, separat inbjudan 

   AT Trelleborg: Egen studietid 

   Tisdagen 17 december klockan 09.00-10.30 Introduktionsmöte för nystartade AT-läkare i Malmö o Trelleborg med studierektor Kristina Salomonsson.

   Tillfället är digitalt via teams. Inbjudan kommer via e-post.

   Onsdagen den 18 december, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan  

   • Tid: Heldag  
   • Plats:  Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund  

   Vårterminen 2025

   Onsdagen 8 januari

   Program ej klart.

   Onsdagen den 15 januari, Patientsäkerhet  

   • Tid: 8.15-10  
   • Plats: Lilla Aulan, MFC, Malmö  OBS! LOKAL 
   • Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och Före detta Chefsläkare i primärvården 

   Onsdagen 22 januari

   Program ej klart.

   Tisdagen den 28 januari, Äldre och läkemedel  

   • Tid: 8.30-11.30 Obs tid, lokal och veckodag! 
   • Plats:Lund, lokal ännu ej klar
   • Föreläsare: Sara Modig, specialist i allmänmedicin  

   Onsdagen 29 januari

   Inget program, arbete på VC, utbildning ligger tisdagen denna vecka.

   Onsdagen 5 februari

   Program ej klart.

   Onsdagen den 12 februari -25, Infektioner i primärvården  

   • Tid: 8.15-10  
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin 
  • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
   malin.resmanfriis@skane.se

   MFCs adress: Jan Waldenströms gata 1, 214 28 Malmö. 

   Observera att schemat eventuellt kommer fyllas på med aktiviteter framöver! 

   Vårterminen 2024 

   Onsdagen den 19 juni, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och Ortopedi för nystartade AT läkare. Separat inbjudan

   Tid: Heldag
   Plats: Practicum, Barngatan 2B samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

   Tisdagen den 25 juni, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 26 juni, Patientsäkerhet

   Tid. 8.15-10
   Plats: Tidskiften, MFC, Malmö
   Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och Före detta Chefsläkare i primärvården

   Tisdagen den 9 juli, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Tisdagen den 16 juli, Reflektionsgrupp

   Tid. 13.00-13.40
   Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

    

    

    

   Höstterminen 2024

   Onsdagen den 14 augusti

   Egna studier

   Tisdagen den 20 augusti, Reflektionsgrupp

   • Tid: 10.30-11.10
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

    

   Tisdagen den 20 augusti, inför önskemål om primärvårdsenhet, information och frågestund

   • Tid: 11.10-11.50
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad
   • Medverkande: Nuvarande och kommande AT-läkare i primärvården
     

   Tisdagen den 20 augusti, Äldre och läkemedel

   • Tid: 13.15-16
   • Plats: Föreläsningssal 1, Kioskgatan 17, SUS, Lund
   • Föreläsare: Sara Modig, specialist i Allmänmedicin

   Onsdagen den 21 augusti

   Arbete på vårdcentral

   Onsdagen den 28 augusti

   Studietid inför AT-tentamen den 30 augusti.

   Måndagen den 2 september, introduktion med nystartade AT läkare

   • Tid: 15-16.30
   • Plats: Konferensrummet, Ystads vårdcentral
   • Medverkande: Malin Resman Friis och nystartade AT läkare 1 september

   Onsdagen den 4 september, Barn i fara, orosanmälan

   • Tid: 8.30-10.30
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   • Föreläsare: Barnskyddsteamet

   Tisdagen den 10 september, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 11 september, Kognitiva sjukdomar

   • Tid: 8.15-10.15
   • Plats: Pion, Minnesmottagningen, SUS, S.t Johannesgatan 8, Malmö
   • Föreläsare: Claudia Cicognola, ST-läkare

   Tisdagen den 17 september, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 18 september, STRAMA heldag

   Anmäl dig, senast den 4 september.

   Onsdagen den 25 september, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och ortopedi för nystartade AT-läkare, separat inbjudan

   • Tid: Heldag
   • Plats: Practicum, Barngatan 2B, samt Ögonmottagningen, Klinikgatan 18A, Lund

   Tisdagen den 1 oktober, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 2 oktober, Astma och KOL

   • Tid: 8.15-12
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   • Föreläsare: Henning Stenberg, Specialist i Allmänmedicin

   Tisdagen den 8 oktober, Barn och feber

   • Tid: 8.30-12
   • Plats: Föreläsningssal 5, Blocket, Entrégatan 7, SUS, Lund
   • Föreläsare: Ioannis Orfanos, barnläkare

   Tisdagen den 15 oktober, Reflektionsgrupp 

   • Plats: Hamngatan 4, Ystad
   • Tid: 13.20-14

   Tisdagen den 15 oktober, Injektionsteknik rörelseapparaten

   • Tid: 14-15.30
   • Plats: Hamngatan 4, Ystad
   • Föreläsare: Charlie Johansson, Distriktsläkare

   Onsdagen den 16 oktober, Långvarig smärta

   • Tid: 8.15-10
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö
   • Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist

   Onsdagen den 23 oktober, Diabetes i primärvården

   • Tid: 9-11
   • Plats: Tidskriften, MFC, SUS, Malmö
   • Föreläsare: Tomas Adler, specialist i Allmänmedicin

   Tisdagen den 29 oktober, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 30 oktober, Yrsel

   • Tid: 8.15-10
   • Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö
   • Föreläsare: Lennart Johansson, Specialist i Allmänmedicin

   Onsdagen den 30 oktober, Konst och kultur för hälsan  

   • Tid: 10.30-11.45 
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Anita Jensen, PhD. Kultur- och hälsostrateg   

   Fredagen den 8 november, Försäkringsmedicin för Ystad/Sydost

   • Tid: Heldag
   • Övrig information: För AT läkare med start 1 september och 1 december 2023, separat inbjudan

   Tisdagen den 12 november, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 13 november, Hudsjukdomar

   • Tid: 8.15-10
   • Plats: Hudmottagningen, SUS, Lasarettsgatan 15, Lund
   • Föreläsare: Gustav Christiansen, specialist i dermatologi

   Onsdagen den 20 november

   Regional AT-dag, alternativt studier inför AT-tentamen den 22 november.

   Tisdagen den 26 november, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Tisdagen den 26 november, inför önskemål om primärvårdsenhet, information och frågestund

   • Tid: 13.40-14.20
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad
   • Medverkande: Nuvarande och kommande AT-läkare i primärvården

   Onsdagen den 4 december, Gynekologi i primärvården

   • Tid: 8.30-10
   • Plats: Tidskriften, MFC, SUS, Malmö
   • Föreläsare: Anna Ivarsson, Specialist i allmänmedicin

   Torsdagen den 5 december, Introduktionsutbildning i journalsystemet PMO för läkare inklusive AT/BT-läkare

   • Tid: 8-12.30
   • Plats: Digitalt
   • Övrig information: Anmälan sker via Lärportalen

   Om du ännu inte kommit i tjänst så kontakta oss för hjälp via e-post: pmo.primarvarden@skane.se. Länk för inloggning till digital utbildning skickas ut till deltagares e-postadress ca två veckor före respektive kursstart.

   Tisdagen den 10 december, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 18 december, Praktiska övningar i Ögonsjukdomar och ortopedi för nystartade AT-läkare, separat inbjudan

   • Tid: Heldag
   • Plats: Practicum, Barngatan 2B, samt Ögonmottagningen, klinikgatan 18A, Lund

   Vårterminen 2025

   Tisdagen den 7 januari, Reflektionsgrupp

   • Tid: 13-13.40
   • Plats: Digitalt på Teams, länk skickad

   Onsdagen den 15 januari, Patientsäkerhet  

   • Tid: 8.15-10  
   • Plats: Lilla Aulan, MFC, SUS, Malmö   
   • Föreläsare: Lars-Olof Tobiasson, Specialist i allmänmedicin och Före detta Chefsläkare i primärvården 

   Tisdagen den 28 januari, Äldre och läkemedel  

   • Tid: 8.30-11.30. Obs tid, lokal och veckodag! 
   • Plats: Lund, lokal ännu ej klar
   • Föreläsare: Sara Modig, specialist i allmänmedicin  

   Onsdagen den 12 februari, Infektioner i primärvården  

   • Tid: 8.15-10  
   • Plats: Tidskriften, MFC, Malmö  
   • Föreläsare: Charlotte Lindblad, Specialist i Allmänmedicin

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.