Allmäntjänstgöring (AT)

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen i medicin med praktiska erfarenheter för att bli legitimerad läkare och kunna arbeta självständigt.

På denna sida finns information till dig som ska påbörja din AT-tjänstgöring, samt för dig som är handledare eller ansvarig för AT-läkare.

För dig som AT-läkare i Region Skåne finns ytterligare information på respektive förvaltnings hemvist (intranät).

Regionala riktlinjer och dokument

AT-tjänstgöring i allmänmedicin

  • Schema för utbildning kommuniceras via mail.
   Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Stefan Johansson: stefan.j.johansson@skane.se

  • Schema för utbildning kommuniceras via mail.
   Undervisningen är obligatorisk.

   Förhinder meddelas till AT-studierektor Anna Jarslund Broman:
   Anna.JarslundBroman@skane.se

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Annika Rahm Andersson via e-post: annika.rahmandersson@skane.se

    Höstterminen 2022

    Onsdagen den 7 december, Praktiska övningar primärvårdsortopedi och ögonundersökning

    För nystartade inom primärvården. Tid och plats: Heldag. Se separat inbjudan via mail, obs! Anmälan behövs.

    Tisdagen den 13 december, Läkemedel och äldre/basal läkemedelsgenomgång  

    • Tid: 13.15-15.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Sara Modig 
    • Digitalt via zoom/Teams

    Onsdagen den 14 december, SUS fokusdag och jullunch med AT-enheten   

    • Tid: 12.00-16.00 
    • Övrigt: OBS! Gäller endast läkare anställda vid Malmö och Lund. Anmälningslänk här, men har även kommit på mail. Sista anmälningsdag 23/11. Landskrona egen utbildningstid.  

    Onsdagen den 21 december, Gynekologi i primärvården 

    • Tid: 8.30-10.00 
    • Föreläsare: Anna Ivarsson, distriktsläkare 
    • Lokal: Tidskriften, MFC (Jan Waldenströmsg 5)

    Vårterminen 2023

    11 januari, Inget program egen utbildningstid 

     

    Onsdagen den 18 januari Regionalt AT-möte 

    Tid: 8.30-11 
    Plats: Elite Ideon, Lund 
    Övrig information: Se särskild inbjudan 

    Onsdagen 25 januari Inget program, egen utbildningstid 

     

    Onsdagen 1 februari Yrsel 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Lilla Aulan MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Lennart Johansson 

    Onsdagen den 8 februari, Infektioner i Primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Anna Sternby   

    Onsdagen 15 februari Långvarig smärta 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist, Smärtrehab  

    Onsdagen den 22 februari Inget program, inläsning till AT-tenta den 24 februari 

     

    Onsdagen den 1 mars Kognitiva sjukdomar 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: PION, Minnesmottagningen, S:t Johannesgatan 8, SUS, Malmö 
    Föreläsare: ST-läkare Isabelle Glans  

    Tisdagen den 7 mars, Uppstartsmöte med AT-studierektor i primärvården för AT-läkare som börjat i primärvården sedan senaste uppstartsmötet

    Tid: 8.30-10
    Plats: Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10 i Lund
    Annika Rahm Andersson, distriktsläkare och AT-studierektor
     

    Onsdagen 8 Mars Barn i fara, orosanmälan 

    Tid: 8.15-10.30 Obs tid!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Barnskyddsteamet 

    Torsdagen den 9 mars Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT-läkare i primärvården 

    Tisdag 14 Mars Barn och feber 

    Tid: 8.30-12 
    Plats:  Blocket i Lund, Klinikgatan 21 Föreläsningssal 4 
    Föreläsare: Öl Ioannis Orfanos 

    Fredagen den 17 mars Försäkringsmedicin Övrig information: Separat inbjudan. För anställda i Lund och Landskrona

     

    Onsdagen den 22 mars Mässa Läkemedel i Skåne 22-23 mars 

    Övrig information: Egen anmälan via utbildningskalender på vårdgivare i Skåne.  Stäm av med din vårdcentral vilken dag du kan anmäla dig.

    29 mars, Inget program egen utbildningstid

     

    Onsdagen 12 april Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv 

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Caroline Ståhl  

    Onsdag 19 april Laborera rätt och lagom 

    Tid 8.15-9.45 halvgrupp AT-läkare Lund Landskrona Ystad 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Karin Lindelöw 

    Onsdagen den 26 april Hudsjukdomar 

    Tid:8.15-10 
    Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lasarettsgatan 15, SUS, Lund 
    Föreläsare: Hudläkare Gustav Christensen  

    Onsdagen den 3 maj Patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare och tidigare chefläkare Lars-Olof Tobiasson  

    Onsdagen 10 Maj Astma KOL och Spirometri 

    Tid: 8.15-12  Obs, tiden! 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Henning Stenberg 

    Onsdagen 17 maj Det akuta på vårdcentralen 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Specialist i akutmedicin Axel Repka 

    Onsdagen den 24 maj Inget program, inläsning inför AT-tenta den 26 maj  

     

    Onsdagen den 31 maj Gynekologi 

    Tid: 8.30-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Distriktsläkare Anna Ivarsson 

    Onsdagen den 7 juni, Uppstartsmöte med AT-studierektor i primärvården för AT-läkare som börjat i primärvården sedan senaste uppstartsmötet

    Tid: 8.30-10
    Plats: Vårdcentralen Måsen, Tärnvägen 10 i Lund
    Annika Rahm Andersson, distriktsläkare och AT-studierektor
     

    Måndagen den 12 juni Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT läkare i primärvården 

    21 juni, Inget program, egen utbildningstid

   • Undervisningen är obligatorisk. Förhinder meddelas till AT-studierektor Kristina Salomonsson: kristina.salomonsson@skane.se

    Höstterminen 2022 

    Tisdagen 6 december, Informationsmöte med SR Kristina Salomonsson för nystartade inom primärvården

    • Tid: 8.45-10.00
    • Plats: Digitalt via teams

    Onsdagen 7 december. Praktiska övningar primärvårdsortopedi och Ögonundersökning

    För nystartade inom primärvården. Tid och plats: Heldag. Se separat inbjudan via mail, obs anmälan behövs. 

    Tisdagen den 13 december, Läkemedel och äldre/basal läkemedelsgenomgång  

    • Tid: 13.15-15.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Sara Modig 
    • Digitalt via zoom/Teams.  

    Onsdagen den 14 december, SUS fokusdag och jullunch med AT-enheten 

    • Tid: 12.00-16.00 
    • Övrigt: OBS! Gäller endast läkare anställda Malmö och Lund. Anmälningslänk här, men har även kommit på mail. Sista anmälningsdag 23/11. Trelleborg egen utbildningstid. 

    Onsdagen den 21 december, Gynekologi i primärvården 

    • Tid: 8.30-10.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Anna Ivarsson 
    • Lokal: Tidskriften, MFC (Jan Waldenströmsg 5)

    Vårterminen 2023

    4/1, Inget program, egen utbildningstid 

     

    11/1, Inget program egen utbildningstid 

     

    Onsdagen den 18 januari Regionalt AT möte 

    Tid: 8.30-11 
    Plats: Elite Ideon, Lund 
    Övrig information: Se särskild inbjudan 

    Onsdagen 25 januari Inget program, egen utbildningstid 

     

    Onsdagen 1 februari Yrsel 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Lilla Aulan MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Lennart Johansson 

    Onsdagen den 8 februari, Infektioner i Primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Sternby   

    Onsdagen 15 februari Långvarig smärta 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist, Smärtrehab 

    Torsdagen den 16 februari Försäkringsmedicin Övrig information: Separat inbjudan. För anställda i Malmö o Trelleborg 

     

    Onsdagen den 22 februari Inget program, inläsning till AT tenta 24 februari 

     

    Onsdagen den 1 mars Kognitiva sjukdomar 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: PION, Minnesmottagningen, S:t Johannesgatan 8, SUS, Malmö 
    Föreläsare: ST-läkare Isabelle Glans  

    Onsdagen 8 Mars Barn i fara, orosanmälan 

    Tid: 8.15-10.30, obs tid!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Barnskyddsteamet 

    Torsdagen den 9 mars Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT-läkare i primärvården 

    Tisdag 14 Mars Barn och feber 

    Tid: 8.30-12 
    Plats:  Blocket i Lund, Klinikgatan 21 Föreläsningssal 4.
    Föreläsare: Öl Ioannis Orfanos 

    Onsdagen den 22 mars Mässa Läkemedel i Skåne 22-23 mars 

    Övrig information: Egen anmälan via utbildningskalender på vårdgivare i skåne.  Stäm av med din enhet vilken dag du kan anmäla dig.

    29/3, inget program egen studietid

     

    Onsdagen 12 april Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv 

    Tid: 8.15-10
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Caroline Ståhl  

    Onsdag 19 april Laborera rätt och lagom 

    Tid 8.15-9.45 halvgrupp AT-läkare Lund Landskrona Ystad 
    Tid 10.15-11.45 halvgrupp AT-läkare Malmö och Trelleborg 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Karin Lindelöw 

    Onsdagen den 26 april Hudsjukdomar 

    Tid:8.15-10 
    Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lasarettsgatan 15, SUS, Lund 
    Föreläsare: ÖL Gustav Christensen  

    Onsdagen den 3 maj Patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Före detta Chefläkare, Dl Lars-Olof Tobiasson  

    Onsdagen 10 Maj Astma KOL och Spirometri 

    Tid: 8.15-12  Obs, tiden! 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Henning Stenberg 

    Onsdagen 17 maj Det akuta på vårdcentralen 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Spec i akutmedicin Axel Repka 

    Onsdagen den 24 maj Inget program, inläsning inför AT tenta den 26 maj  

     

    Onsdagen den 31 maj Gynekologi 

    Tid: 8.30-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Ivarsson 

    Måndagen den 12 juni Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT läkare i primärvården 

    21/6, Inget program, egen studietid

   • Undervisningen är obligatorisk, förhinder meddelas till:
    malin.resmanfriis@skane.se

    Höstterminen 2022 

    Onsdagen den 30 november, Hud 

    • Tid: 08.15-10 .00 
    • Plats: Hudklinikens föreläsningssal, SUS, Lund 
    • Föreläsare: Hudläkare Gustav Christensen  

    Torsdagen den 1 december, PMO-utbildning (frivillig utbildning för nystartade i primärvården), obs anmälan krävs 

    Tisdagen den 6 december, Reflektionsgrupp

    • Tid: 13:00-13:40
    • Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Tisdagen den 6 december, Introduktion för nya AT läkare i primärvården

    • Tid: 13.40-15
    • Malin Resman Friis, studierektor i primärvården
    • Plats: Konferensrummet, Ystad Vårdcentral

    Onsdagen den 7 december: Praktiska övningar i primärvårdsortopedi och ögonundersökning

    • Tid: Heldag
    • Plats: Lund
    • Övrig Information: Separat inbjudan via mail, för nystartade AT läkare inom primärvården 

    Tisdagen den 13 december, Läkemedel och äldre/basal läkemedelsgenomgång  

    • Tid:  13.15-15.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Sara Modig 
    • Digitalt via zoom/Teams.  

    Onsdagen den 21 december, Gynekologi i primärvården 

    • Tid: Klockan 8.30-10.00 
    • Föreläsare: Distriktsläkare Anna Ivarsson 
    • Lokal: Tidskriften, MFC, SUS, Malmö

    Vårterminen 2023

    Onsdagen den 4 januari

    Inget program, egen utbildningstid 

    Tisdagen den 10 januari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13:00-13:40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 11 januari      

    Inget program, egen utbildningstid 

    Onsdagen den 18 januari Regionalt AT möte 

    Tid: 8.30-11 
    Plats: Elite Ideon, Lund 
    Övrig information: Se särskild inbjudan 

    Tisdagen den 24 januari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13:00-13:40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen 25 januari

    Inget program, egen utbildningstid 

    Onsdagen 1 februari Yrsel 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Lilla Aulan MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Lennart Johansson 

    Tisdagen den 7 februari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13:00-13:40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 8 februari, Infektioner i Primärvården 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Sternby   

    Onsdagen 15 februari Långvarig smärta 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Öl Åsa Ringqvist, Smärtrehab 

    Tisdagen den 21 februari, Reflektionsgrupp

    Tid: 13:00-13:40
    Plats: Digitalt på Teams, se separat inbjudan

    Onsdagen den 22 februari

    Inget program, inläsning till AT tentamen 24 februari 

    Onsdagen den 1 mars Kognitiva sjukdomar 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: PION, Minnesmottagningen, S:t Johannesgatan 8, SUS, Malmö 
    Föreläsare: ST-läkare Isabelle Glans 

    Onsdagen 8 Mars Barn i fara, orosanmälan 

    Tid: 8.15-10.30, obs tiden!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Barnskyddsteamet 

    Torsdagen den 9 mars Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT-läkare i primärvården 

    Tisdag 14 Mars Barn och feber 

    Tid: 8.30-12 
    Plats:  Blocket i Lund, Klinikgatan 21 Föreläsningssal 4, plan 10
    Föreläsare: Öl Ioannis Orfanos 

    Onsdagen den 22 mars Mässa Läkemedel i Skåne 22-23 mars 

    Övrig information: Separat anmälan. Stäm av med din enhet vilken dag du kan anmäla dig.

    Onsdagen den 29 mars

    Inget program, egen studietid

    Onsdagen 12 april Diabetes ur ett primärvårdsperspektiv 

    Tid: 8.15-10 
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Caroline Ståhl  

    Onsdag 19 april Laborera rätt och lagom 

    Tid 8.15-9.45 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Karin Lindelöw 

    Fredagen den 21 april Försäkringsmedicin 

    Övrig information: Separat inbjudan

    Onsdagen den 26 april Hudsjukdomar 

    Tid:8.15-10 
    Plats: Föreläsningssalen, Hudkliniken, Lasarettsgatan 15, SUS, Lund 
    Föreläsare: ÖL Gustav Christensen  

    Onsdagen den 3 maj Patientsäkerhet 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: Före detta Chefläkare, DL Lars-Olof Tobiasson  

    Onsdagen 10 Maj Astma KOL och Spirometri 

    Tid: 8.15-12, obs, tiden!
    Plats:  Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Henning Stenberg 

    Onsdagen 17 maj Det akuta på vårdcentralen 

    Tid: 8.15-10 
    Plats: Tidskriften MFC SUS Malmö 
    Föreläsare: Axel Repka, Specialist i akutmedicin

    Onsdagen den 24 maj

    Inget program, inläsning inför AT tentamen den 26 maj  

    Onsdagen den 31 maj Gynekologi 

    Tid: 8.30-10.15  
    Plats: Tidskriften, MFC, SUS Malmö 
    Föreläsare: DL Anna Ivarsson 

    Måndagen den 12 juni Praktiska övningar i ögonundersökning och primärvårdsortopedi  

    Tid: Heldag 
    Plats: Lund 
    Övrig information: Separat inbjudan. För nystartade AT läkare i primärvården 

    Onsdagen den 26 juni

    Inget program, egen studietid

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.