Riktlinjer och direktiv gällande Covid-19

Direktiv, riktlinjer och instruktioner som specifikt rör ambulanssjukvården i Skåne i samband med misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Observera att informationen på denna sida är ett komplement och inte ersätter den information som finns på huvudsidan för Covid-19 på Vårdgivare Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter