Restnoterade läkemedel

Här hittar du all information om restnoteringar av läkemedel. Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en period inte kan tillhandahållas.

Restnoterade läkemedel i urval av Regionala sortimentsgruppen

Urvalet är baserat på en samlad bedömning av hur brett läkemedlet används inom Skåne, hur länge restnoteringen beräknas pågå och om ersättningsalternativ är tillgängliga samt hur lång leveranstiden för dessa läkemedel är. 

Information om utvalda sortimentsförändringar

Här finns till exempel uppgifter om läkemedel som ska avregistreras, eventuella behandlingsalternativ eller licensalternativ.

Översikt över utvalda restnoterade läkemedel och ersättningspreparat

Regionala enheten för läkemedel sammanställer restnoteringar som bedöms påverka ett stort antal användare med hänvisning till ersättningsalternativ när detta finns. Sammanställningen uppdateras varannan vecka.

Sammanställning: Utvalda restnoterade läkemedel och ersättningspreparat 2024-02-29 (xlsx)

Om det finns rekommendationer utfärdade av LAG läkemedel anges dessa i de enskilda restnyheterna.

Lagerstatus hos öppenvårdsapoteken

FASS.se

Alla restnoteringar i Sverige

Restnoteringar (lakemedelsverket.se)

Så hanterar Region Skåne ökningen av restnoterade läkemedel

Så hanterar Region Skånes regionala sortimentsteam ökningen av restnoterade läkemedel (pdf)

Läkemedelsrådets beslut avseende LAG läkemedels uppdrag vid behov av ansökan för regionövergripande generella licenser (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.