Beställ läkemedel

Här hittar du information om beställning av läkemedel, samt avtal för läkemedelsleveranser, service, tillverkning och beredning. 

ApoEx AB ansvarar för läkemedelsförsörjning till sjukvården i Region Skåne. Det omfattar att:

  • Tillhandahålla läkemedel i hela förpackningar
  • Beredning av cytostatika och sterila beredningar
  • Hantering av kliniska prövningar

Dessutom tillhandahåller företaget tjänsterna läkemedelsservice (LMS) och vätskevagnsservice (VVS). För Region Skånes medarbetare finns mer information på Intranätet

För vårdleverantörer som har avtal med Region Skåne finns det möjlighet att köpa läkemedel via ApoEx till Region Skånes avtalade priser.

Som leverantör av vårdtjänster till Region Skåne har du ingen skyldighet att avropa på Region Skånes upphandlade avtal.

Undantaget är kommunala basförråd samt de privata vårdgivare som enligt avtal beställer läkemedel som Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter. Dessa beställningar måste göras på särskilt kundnummer i ApoEx beställningssystem Care.

För Region Skånes egna verksamheter med uppdrag enligt LOV ska beställningar göras i Raindance Marknadsplats.

Beställning - läkemedel och tjänster

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter