Beställ läkemedel

Här hittar du information om beställning av läkemedel, samt avtal för läkemedelsleveranser, service, tillverkning och beredning.

ApoEx AB ansvarar för läkemedelsförsörjning till sjukvården i Region Skåne. Det omfattar att: 

  • Tillhandahålla läkemedel i hela förpackningar
  • Beredning av cytostatika och sterila beredningar
  • Hantering av kliniska prövningar 

Dessutom tillhandahåller företaget tjänsterna läkemedelsservice (LMS) och vätskevagnsservice (VVS). För Region Skånes medarbetare finns mer information på Intranätet. 

För vårdleverantörer som har avtal med Region Skåne finns det möjlighet att köpa läkemedel via ApoEx till Region Skånes avtalade priser.

Region Skånes avtalade priser

Som leverantör av vårdtjänster till Region Skåne har du ingen skyldighet att avropa på Region Skånes upphandlade avtal.

Undantaget är kommunala basförråd samt de privata vårdgivare som enligt avtal beställer läkemedel som Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter. Dessa beställningar måste göras på särskilt kundnummer i ApoEx beställningssystem Care.

För Region Skånes egna verksamheter med uppdrag enligt LOV ska beställningar göras i Raindance Marknadsplats.

Beställning - läkemedel och tjänster

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.