Läkemedelsrådets terapigrupper

Terapigruppernas uppdrag - exempel:
  • Ta fram underlag till Skånelista och Bakgrundsmaterial
  • Medverka vid klassificering av läkemedel enligt budgetmodellen
  • Medverka som experter i Horizon scanningarbetet 
  • Medverka i arbetet med Prognosrapport - kostnadsutvecklingen för läkemedel i Region Skåne
  • Löpande bevaka sitt område och agera på nyheter och förändringar inklusive nationella kunskapsunderlag
  • Ordförande utgör kontaktyta mot läkemedelsföretag (se separat policy)

Terapigrupper A-Ö

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter