Läkemedelsrådets terapigrupper

Terapigruppernas uppdrag - exempel:
  • Ta fram underlag till Skånelista och Bakgrundsmaterial
  • Medverka vid klassificering av läkemedel enligt budgetmodellen
  • Medverka som experter i Horizon scanningarbetet 
  • Medverka i arbetet med ”Prognosrapport - kostnadsutvecklingen för läkemedel i Region Skåne”
  • Löpande under året bevaka sitt område och agera på nyheter och förändringar inklusive nationella kunskapsunderlag
  • Ordförande utgör kontaktyta mot läkemedelsföretag (se separat policy)

Läkemedelsrådets terapigrupper (pdf)

Bryggfunktionen mellan terapigrupp och expertgrupper (pdf)

Terapigrupper A-Ö

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter