Läkemedelsrådets terapigrupper

Exempel på terapigruppernas uppdrag.
  • Ta fram underlag till Skånelista och Bakgrundsmaterial
  • Medverka vid klassificering av läkemedel enligt budgetmodellen
  • Medverka som experter i Horizon scanningarbetet 
  • Medverka i arbetet med Prognosrapport - kostnadsutvecklingen för läkemedel i Region Skåne
  • Löpande bevaka sitt område och agera på nyheter och förändringar inklusive nationella kunskapsunderlag
  • Ordförande utgör kontaktyta mot läkemedelsföretag (se separat policy)

Terapigrupper A-Ö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!