Metod- och prioriteringsrådet

Region Skånes Metod- och prioriteringsråd utgår från Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsprinciper. Rådets fokus ligger på metoder som inte redan har genomgått HTA-bedömning eller motsvarande.

Metod- och prioriteringsrådets uppdrag avser såväl införande som utmönstring. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi. Rådet lämnar yttranden till hälso- och sjukvårdsdirektören för fastställande och beslut om vidare hantering.

Läs mer om Metod- och prioriteringsrådet, RD-beslut

Om du önskar en HTA-bedömning, ställ din fråga här 
Önskar du ställa en annan fråga som stämmer överens med Metod- och prioriteringsrådets uppdrag, ställ din fråga här
Skicka ifylld blankett till: Kjell.Larsson@skane.se

Arbetsordning för Metod- och prioriteringsrådet, beslutad 2019-02-28

Metod- och prioriteringsrådet tar fram yttranden som lämnas till förvaltningschef i nominerande förvaltning samt till hälso- och sjukvårdsdirektören för fastställande och beslut om vidare hantering. Implementering och uppföljning av de beslut som fattas på basis av yttranden sker via linjeorganisationen.

Användande av Impellerpump vid kardiogen chock

Den 14 oktober 2020 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda användning av temporär vänsterkammaravlastning med impellerpump (Impella CP) i kombination med bästa medicinska behandling vid kardiogen chock till följd av akut, potentiellt reversibel, vänsterkammarsvikt.

Under de senaste åren har användningen ökat av en typ av temporär mekanisk avlastning av vänsterkammaren (percutaneous Ventricular Assist Device, pVAD), olika typer av dessa finns. En nyare variant bygger på en impellerpump som saluförs under namnet Impella CP.
Impellerpump vid kardiogen chock, yttrande 2020-10-14

Användande av Hydrogel spacer vid strålbehandling av prostatacancer

Den 13 maj 2020 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda användning av hydrogel spacer för att skapa ett avstånd mellan prostata och kringliggande organ vid strålbehandling mot malignitet i prostata. Hypotetiskt skulle detta kunna leda till att strålskador på de organ som omger prostatan minskar eller undviks.
Hydrogel spacer, yttrande 2020-05-13

Tryckkammarbehandling av diabetesfotsår, strålningsorsakad vävnadsdöd i ben eller inflammation i urinblåsa/ändtarm

Den 18 december 2019 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda tryckkammarbehandling av diabetesorsakade fotsår, strålningsorsakad vävnadsdöd i ben (osteoradionekros), samt radiologiskt orsakad inflammation i urinblåsa och ändtarm (cystit och proktit).

Behandlingen innebär att en patient får andas syrgas i en tryckkammare för att öka syrgastransporten till olika vävnader i kroppen i syfte att förbättra läkning.
Tryckkammarbehandling, yttrande 2019-12-18

Förlängning av tidsfönstret för trombektomi vid akut stroke

Den 22 oktober 2019 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska förlänga tidsfönstret för trombektomi för patienter som drabbats av blodpropp i hjärnans främre stora kärl, och har räddningsbar hjärnvävnad, från tidigare max 6 timmar till 24 timmar efter insjuknandet.

Trombektomibehandling innebär att ett tunt rör förs in via ljumsken och med hjälp av röntgen navigeras till det drabbade området i hjärnan så att den blodpropp som finns där kan avlägsnas.
Trombektomi upp till 24 timmar efter stroke, yttrande 2019-10-22

Artroskopisk dekompression vid subakromiellt smärtsyndrom

Den 22 oktober 2019 yttrade sig Metod- och prioriteringsrådet i frågan om Region Skåne ska erbjuda artroskopisk subakromiell dekompression (ASD) som behandling vid subakromiellt smärtsyndrom. 

Operationen innebär att man kirurgiskt skapar större utrymme i det subakromiella rummet med eller utan samtidig resektion av den laterala klavikeländen. Detta görs numera nästan uteslutande med titthålsteknik, så kallad artroskopisk subakromiell dekompression.
Artroskopisk subakromiell dekompression (ASD), yttrande 2019-10-22

Sjukvårdsförvaltningarna och medicinsk service

 • Ingemar Petersson, professor, forskningschef, Sus (ordförande)
 • Annika Brorsson, docent, allmänläkare, Primärvården
 • Malin Inghammar, docent, infektion, Sus Lund
 • Catarina Lundin, docent, sektionschef för Klinisk genetik
 • Caroline Mellberg, verksamhetschef VO FoUU, SSNV
 • Gunnar Moustgaard, medicinsk rådgivare, Psykiatri Skåne
 • Katharina Ornstein, MD, chefläkare Ystad
 • Sergio Padoan, MD, chefläkare CSK, forskningschef, SSNO
 • Stefan Santén, tf verksamhetschef, kirurgi och gastroenterologi, Lund

Koncernkontoret

 • Lena Luts, medicinsk rådgivare och regional cancersamordnare
 • Maria Landgren, läkemedelschef

Etiska rådet

 • Anders Castor, klinisk etiker, överläkare, sektionschef Barnonkologi, Lund

Södra sjukvårdsregionen

 • Sven Oredsson, direktör, Södra sjukvårdsregionen
 • Annelie Cedergren (tf), ekonomisk analytiker, Region Blekinge
 • Carina Elmqvist, docent, forskningschef, Region Kronoberg
 • Markus Lingman, överläkare, strateg, Region Halland

Medicinska fakulteten

 • Jimmie Kristensson, docent, leg ssk, vice dekan, Lunds universitet

HTA Syd

 • Sophia Frantz, MD, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, handledare

Hälsoekonomi

 • Katarina Steen Carlsson, docent, hälsoekonomi, Lunds universitet samt HTA Syd

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter