Metod- och prioriteringsrådet

Region Skånes Metod- och prioriteringsråd utgår från Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsprinciper. Rådets fokus ligger på metoder som inte redan har genomgått HTA-bedömning (eller motsvarande). Metod- och prioriteringsrådets uppdrag avser såväl införande som utmönstring. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi. Rådet lämnar yttranden till hälso- och sjukvårdsdirektören för fastställande och beslut om vidare hantering.

Läs mer om Metod- och prioriteringsrådet, RD-beslut 2018-09-12 

Om du önskar en HTA-bedömning, ställ din fråga här 
Önskar du ställa en annan fråga som stämmer överens med Metod- och prioriteringsrådets uppdrag, ställ din fråga här
Skicka ifylld blankett till: Contact

Arbetsordning för Metod- och prioriteringsrådet, beslutad 2019-02-28

Ledamöter från sjukvårdsförvaltningarna

Ingemar Petersson, professor, forskn.chef, SUS (ordf.)
Malin Inghammar, docent, infektion, Lund
Claes Jönsson, docent, kirurgi, Lund
Richard Frobell, docent, FoUU chef, Skånes sjukhus NV
Gunnar Moustgaard, medicinsk rådgivare, Psykiatri Skåne
Katharina Ornstein, MD, chefläkare Ystad
Sergio Padoan, MD, chefläkare CSK, forskn.chef, Skånes sjukhus NO
Annika Brorsson, docent, allmänläkare, Primärvården

Koncernkontoret

Sven Oredsson, MD, medicinsk rådgivare, ansv. Kunskapsstyrning
Maria Landgren, läkemedelschef

Etiska rådet

Mats Johansson, docent, medicinsk etik, Lunds universitet, ordf. Etiska rådet

HTA Skåne

Sophia Frantz, MD, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, handledare

Hälsoekonomi

Katarina Steen Carlsson, docent, hälsoekonomi, Lunds universitet samt HTA Skåne

Visa kontaktuppgifter
  • Kjell Larsson
  • Telefon 046-17 62 72
Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter