Metod- och prioriteringsrådet

Region Skånes Metod- och prioriteringsråd utgår från Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsprinciper. Rådets fokus ligger på metoder som inte redan har genomgått HTA-bedömning eller motsvarande.

Metod- och prioriteringsrådets uppdrag avser såväl införande som utmönstring. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi.

Om du önskar en HTA-bedömning, ställ din fråga här 
Önskar du ställa en annan fråga som stämmer överens med Metod- och prioriteringsrådets uppdrag, ställ din fråga här
Skicka ifylld blankett till: Kjell.Larsson@skane.se

Metod- och prioriteringsrådet tar fram yttranden som lämnas till Region Skånes kunskapsstyrningsråd samt till hälso- och sjukvårdsdirektörer i Södra sjukvårdsregionen för fastställande och beslut om vidare hantering. Implementering och uppföljning av de beslut som fattas på basis av yttranden sker via linjeorganisationen.

2022

2021

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.