Metod- och prioriteringsrådet

Metod- och prioriteringsrådet utgår från Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsprinciper. Fokus ligger på metoder som inte redan har genomgått HTA-bedömning eller motsvarande. Rådets uppdrag avser såväl införande som utmönstring.

Metod- och prioriteringsrådet har representation från samtliga regioner inom Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi.

Nomineringsförslag till HTA-analys kan initieras från alla verksamheter i Södra sjukvårdsregionen. Metod- och prioriteringsrådets arbetsutskott ansvarar för val av ärenden efter bedömning enligt uppställda kriterier.

 • Koncernkontoret, Region Skåne

  Avd för hälso- och sjukvårdsstyrning

  • Jesper Petersson, professor, forskningschef Region Skåne (ordförande)
  • Anna-Karin Magnusson Falck, enhetschef, Enheten för kunskapsstyrning
  • Aleksandra Cavic, hälso- och sjukvårdsstrateg, Enheten för kunskapsstyrning

  Sjukvårdsförvaltningarna och medicinsk service, Region Skåne

  Skånes universitetssjukhus

  • Johan Nilsson, professor, överläkare, Thoraxkirurgi
  • Bodil Olsson, professor, överläkare, Internmedicin

  Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus

  Bjarne Madsen Härdig, docent, FoU-chef, Helsingborgs Lasarett

  Centralsjukhuset Kristianstad

  Leif Haendler, överläkare, Ledning och stab Kristianstad

  Lasarettet i Ystad

  Katharina Ornstein, MD, chefläkare

  Primärvården

  Annika Brorsson, docent, distriktsläkare, Centrum för Primärvårdsforskning

  Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

  Charlotta Sunnqvist, Dr.med.vet., docent, FoUU-chef, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

  Medicinsk service

  Catarina Lundin, docent, forskningschef

  Etiska rådet

  Anders Castor, MD, PhD, klinisk etiker, överläkare, sektionschef Barnonkologi, Region Skåne

  Läkemedelsrådet

  Stefan Nilsson, läkare, ordförande i Region Skånes läkemedelsråd

  Medicinska fakulteten

  Meliha Kapetanovic, MD, PhD, överläkare, adj. professor i reumatologi

  Södra sjukvårdsregionen

  • Lena Luts, MD, PhD, direktör, Södra sjukvårdsregionen
  • Annelie Cedergren, ekonomisk analytiker, Region Blekinge
  • Joar Björk, MD (medicinsk etik), specialistläkare, Region Kronoberg
  • Markus Lingman, MD, PhD, överläkare, professor, strateg, Region Halland
 • Mötestider 2024

  • 7 februari
  • 20 mars
  • 5 juni
  • 11 september
  • 23 oktober
  • 11 december

Här ställer du en fråga 

Ta del av hur du kan ställa din fråga på sidan HTA syd om du önskar en HTA-bedömning.

HTA syd

Önskar du ställa en annan fråga som stämmer överens med Metod- och prioriteringsrådets uppdrag, kan du fylla i en blankett som du skickar till e-postadressen: Kjell.Larsson@skane.se

Nomineringsblankett för ärende till Metod- och prioriteringsrådet (docx)

Yttranden

Metod- och prioriteringsrådet tar fram yttranden som lämnas till Region Skånes kunskapsstyrningsråd samt till hälso- och sjukvårdsdirektörer i Södra sjukvårdsregionen för fastställande och beslut om vidare hantering. Implementering och uppföljning av de beslut som fattas på basis av yttranden sker via linjeorganisationen i respektive region.

2023

Fokuserad ultraljudsbehandling vid tremor (pdf)

2022

2021

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.