Metod- och prioriteringsrådet

Region Skånes Metod- och prioriteringsråd utgår från Hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsprinciper. Rådets fokus ligger på metoder som inte redan har genomgått HTA-bedömning eller motsvarande.

Metod- och prioriteringsrådets uppdrag avser såväl införande som utmönstring. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi.

Här ställer du en fråga 

Ta del av hur du kan ställa din fråga på sidan HTA syd om du önskar en HTA-bedömning.

HTA syd

Önskar du ställa en annan fråga som stämmer överens med Metod- och prioriteringsrådets uppdrag, kan du fylla i en blankett som du skickar till e-postadressen: Kjell.Larsson@skane.se

Nomineringsblankett för ärende till Metod- och prioriteringsrådet (docx)

Yttranden

Metod- och prioriteringsrådet tar fram yttranden som lämnas till Region Skånes kunskapsstyrningsråd samt till hälso- och sjukvårdsdirektörer i Södra sjukvårdsregionen för fastställande och beslut om vidare hantering. Implementering och uppföljning av de beslut som fattas på basis av yttranden sker via linjeorganisationen.

2022

2021

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.