Basala hygienrutiner och vårdhygien

Med god kunskap och följsamhet till basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal och chefer kan vårdrelaterade infektioner bättre förebyggas och risken för smittspridning i vården minskas.

Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning i vården.

Denna utbildning är uppdelad i fyra delar och riktar sig till dig som arbetar patientnära inom hälso- och sjukvården.

Innehållet är baserat på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg", dokumentet "Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete", "Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag" (Socialstyrelsen, 2006), samt Vårdhandboken.

Utbildningen består av fyra delar

  • Basala hygienrutiner (med efterföljande kunskapstest)
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Arbete i desinfektionsrummet
  • Patientnära städning

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare