Hälsorisker med att röka vattenpipa

Broschyr till patienten som informerar om de hälsorisker som finns i samband med rökning av vattenpipa. 

Dokument

  • Hälsorisker med att röka vattenpipa

    ( .pdf, 254 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter