Pityriasis versicolor

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Bedömning och råd om egenvård

Hudmottagning

 • Hjälp med behandling vid behov
 • Oklar diagnos

Epidemiologi

 • Prevalensen är cirka 2 %.
 • Vanligast förekommande hos unga vuxna.
 • 60 % får recidiv inom ett år.

Etiologi

Pityriasis versicolor (eller tinea versicolor) orsakas av Malassezia furfur, en jästsvamp som tillhör normalfloran, i kombination med predisponerande faktorer. Pityriasis versicolor smittar inte.

Riskfaktorer

 • Hög temperatur och hög luftfuktighet
 • Ärftlig predisposition
 • Seborré, mjäll, seborroiskt eksem
 • Riklig svettning

Symtom

 • Multipla, välavgränsade, konfluerande, ovala ibland lätt fjällande fläckar
 • Färg beror på hudtyp – vid mörk hudtyp eller solbränd hud ses hypopigmentering och vid ljus hudtyp är färgen brungul till ljusröd
 • Ofta lokaliserad på hals och bål, ibland proximala extremiteter
 • Lätt klåda kan förekomma

Status

 • Inspektera huden.
 • Skrapning med träpinne kan ge hyvelspånsfjäll.

Handläggning vid utredning

 • Ofta räcker klinisk bild.
 • Odling är sällan meningsfull.

Diagnosen ställs kliniskt. Via specialiserad vård kan mikroskopering vara aktuellt i de fall peroral behandling överväges.

Differentialdiagnoser

 • Vitiligo – aldrig fjällning
 • Pityriasis alba – hypopigmenterat eksem
 • Seborroiskt eksem

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om egenvård.
 • Peroral behandling rekommenderas endast i undantagsfall vid utbredda utslag som inte svarar på lokalbehandling.
 • Informera om att ljusa fläckar blir normalfärgade först efter förnyad solning eller efter flera månader.

Egenvård

 • Lokalbehandling med antimykotisk schampo, lösning eller kräm.
 • Behandla hela bålen, hals, armar och lår även om det bara är ett fåtal fläckar.
 • Återfall kan förebyggas genom underhållsbehandling, ofta under flera månader.

Ketokonazol schampo rekommenderas vid behandling av större hudområden. Vid en enstaka mindre lesion kan den lesionen behandlas lokalt med en antimykotisk kräm.

Mykoser, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation hudmottagning

 • Vid behov, för hjälp med diagnostik eller behandling

Pigmentförändringarna kvarstår flera månader efter behandling.

Uppföljning behövs sällan. Recidiv kan vanligen egenbehandlas.

Pityriasis versikolor, 1177.se

Publicerat: 2020-08-18
Giltigt till: 2023-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.