Candidainfektion, oral och intertriginös

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B37.0 Candidainfektion i munnen
  B37.2 Candidainfektion i hud och naglar
  B37.8A Candidakeilit

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Svårbehandlad eller utbredd infektion

Denna rekommendation omfattar infektioner orsakade av candida i mun och i hudveck. Dermatofytinfektion i hud och naglar och andra infektioner av jästsvampar behandlas i separata rekommendationer.

Definition

Svampinfektioner orsakas huvudsakligen av två svamptyper:

 • trådsvampar (dermatofyter, varav de medicinskt viktiga är trichophyton, micorsporum och epidermophyton)
 • jästsvampar (candida, malassezia, cryptococcus och trichosporon).

Epidemiologi

 • Intertriginös candidainfektion är vanlig, särskilt hos äldre.
 • Oral candidainfektion är vanligast hos barn under 1 år.

Etiologi

Candida ingår i kroppens normalflora, men kan vid nedsatt motståndskraft (lokalt eller generellt) orsaka en opportunistisk infektion i hud och slemhinnor och då ge symtom, bland annat:

 • på huden – i hudveck vid intertriginös candida och blöjdermatit samt som follikulit
 • på naglar – ofta kolonisering utan klinisk relevans
 • i och runt munnen – oral stomatit, protesutlöst infektion, angulär cheilit
 • i andra slemhinnor – esofagit, enterit, vulvovaginit, kolpit, balanit
 • systemiskt – sepsis.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Graviditet
 • Diabetes
 • Övervikt
 • Nedsatt immunförsvar
 • Läkemedel – exempelvis antibiotika, kortison, cytostatika och läkemedel som ger muntorrhet
 • Strålbehandling
 • Bristande munhygien, protesskötsel

Symtom

Candidainfektion ger olika symtom och klinisk bild beroende på lokalisation. Samtidig infektion på flera lokalisationer är vanligt.

Oral candidainfektion

Infektion i och runt munnen ger ofta sveda och ibland ändrad smakupplevelse. Olika former finns:

 • pseudomembranös stomatit (torsk) – vit beläggning (lätt avskrapningsbar), ibland underliggande erytem
 • erytematös stomatit – erytem utan beläggning (exempelvis vid protes)
 • kronisk hyperplastisk candidos – vit beläggning innanför munvinklarna som inte lätt kan skrapas av (ofta hos rökare).
 • angulär cheilit – rodnad och ibland vätskande hud i munvinklarna, ofta sprickbildning.

Intertriginös candidainfektion

 • Rodnad, ofta glänsande, eroderad och ibland vätskande hud
 • Skarp gräns mot frisk hud med isolerade papler/vesikler (satelliter) utanför det rodnade området är karaktäristiskt
 • Ofta besvärande klåda och sveda, ofta smärtsamma sprickor
 • Lokalisation i hudveck på buk, i navel, under bröst, i ljumskar, genitalt, i crena ani samt mellan fingrar och tår

Anamnes

 • Symtom och duration
 • Riskfaktorer

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen kan ofta ställas på klinisk bild och typisk lokalisation.
 • Vid oklar bild rekommenderas provtagning från hud eller slemhinna.
 • Överväg kontroll av glukos.

Differentialdiagnoser

 • Munhåla – lichen ruber, leukoplaki, lingua geografica
 • Hudveck – ljumsksvamp (dermatofyter), psoriasis, seborroiskt eksem, intertriginöst eksem

Handläggning vid behandling

 • Åtgärda bakomliggande orsak om möjligt.
 • Se över aktuella läkemedel.
 • Ge råd om egenvård och lokalbehandling vid begränsad svampinfektion.

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • vid samtidig astma – skölja munnen efter inhalation med steroider för att undvika oral candidainfektion
 • vid intertriginös candidainfektion eller blöjdermatit – hålla torrt och lufta ofta
 • vid oral candidainfektion hos ammande spädbarn – koka nappar och behandla även mamman (lokalt på bröstvårtor eller peroralt)
 • vid protesutlöst infektion – vara noga med proteshygien och justera illasittande protes.

Läkemedelsbehandling

 • Oral candidainfektion – behandling kan ges lokalt eller peroralt
 • Munvinkelragader – behandlas i första hand med antimykotisk kräm
 • Intertriginös candida/blöjdermatit – behandlas med antimykotisk kräm, med kortison vid klåda

Mykoser, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Svampinfektion i mun, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation

 • Oklar bild eller utbredd infektion

Svampinfektioner, 1177.se

Torsk hos små barn, 1177.se

Blöjutslag, 1177.se

Publicerat: 2020-11-09
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.