Svampinfektion i hud och naglar

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • B35.2 Dermatofytos på hand
  B35.4 Dermatofytos på bålen
  B35.1 Nagelsvamp
  B35.3 Dermatofytos på fot
  B35.6 Dermatofytos på benet
  B35.9 Dermatofytos, ospecificerad

Primärvård

 • Behandling i de flesta fall

Specialiserad vård

 • Oklar bild eller utbredd svampinfektion

Denna rekommendation behandlar infektioner (tinea) orsakade av dermatofyter i hud och naglar. Dermatofytinfektion i hårbotten och infektion av jästsvampar behandlas i separata rekommendationer.

Definition

Svampinfektioner orsakas huvudsakligen av två svamptyper:

 • trådsvampar (dermatofyter, varav de medicinskt viktigaste är trichophyton, micorsporum och epidermophyton)
 • jästsvampar (candida, malassezia, cryptococcus och trichosporon).

Epidemiologi

Ringorm är vanligare hos barn och vissa arter är vanliga i kontaktsport. Ljumsksvamp är vanligast hos ungdomar och unga vuxna, särskilt män.

Fotsvamp och nagelsvamp är ovanliga hos barn. Prevalensen ökar med åldern och dessa tillstånd förekommer hos runt 10-15 % av befolkningen.

Etiologi

Dermatofyter förekommer inte i människans normala hudflora, men kan smitta mellan människor (antropofila) och till människa från djur som katt, hund, marsvin och nötkreatur (zoofila). Smitta kan ge upphov till:

 • svampinfektion i hårbotten (tinea capitis), inklusive kerion (djupare inflammation i hårbotten)
 • ringorm (tinea corporis)
 • ljumsksvamp (tinea inguinalis)
 • fotsvamp (tinea pedis), interdigital, mockasin eller vesikulär
 • nagelsvamp (tinea unguis).

Symtom

Svampinfektioner kan ge olika kliniska bilder beroende på lokalisation.

Ringorm

 • Hud – rundade eller konfluerande förändringar med rodnad och fjällning i periferin och skarp gräns mot frisk hud, ibland med vesikler eller pustler, central blekhet
 • Klåda – sällan
 • Lokalisation – oftast på armarna, benen, bålen och i ansiktet

Ljumsksvamp

 • Hud – rodnad och fjällande hud i periferin med skarp gräns mot frisk hud, central blekhet
 • Klåda – vanligt
 • Lokalisation – ofta bilateralt i ljumskarna och en bit ner på låren, mer sällan på skrotum, ofta samtidig fotsvamp

Fotsvamp

 • Interdigital – hudmaceration, flagning och sprickbildning, lätt klåda, smärta vid sekundärinfektion av bakterier eller candida
 • Mockasin – vitaktig mjölig fjällning, ibland förtjockad hud och sprickbildning
 • Vesikulär – inflammation med vesikler
 • Lokalisation – vid interdigital oftast mellan dig 4 och 5, vid mockasin på fotsula och fotrand och vid vesikulär  främst på fotsula

Nagelsvamp

 • Naglar – ofta missfärgade (gula), sköra, förtjockade, ibland deformerade, släpper i distala kanten
 • Lokalisation – oftast fotnaglar, men fingernaglar kan smittas, särskilt sekundärt till utbredd svamp på handflator, fötter och fotnaglar

Anamnes

Anamnesfrågor vid hudsvamp:

 • exponering via husdjur, kontaktsporter, förskola
 • symtom hos familjemedlemmar
 • ocklusion, irritation, fukt, värme.

Anamnesfrågor vid nagelsvamp:

 • skadad nagel
 • psoriasis
 • samtidig hudsvamp, särskilt fotsvamp
 • hereditet.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen hudsvamp kan ofta ställas utifrån klinisk bild och typisk lokalisation.
 • Diagnosen nagelsvamp är svår att ställa då klinisk bild liknar många andra tillstånd.
 • Komplettera med skrapprov före behandling vid misstänkt nagelsvamp, utbredda förändringar eller oklar bild.
 • Be patienten kontakta veterinär vid misstänkt smitta från husdjur.

Laboratorieprover

Ta skrapprov för att påvisa dermatofyter (viktigt att få tillräcklig mängd) med pincett/kyrett från:

 • hud – hudskrap från randzonen mot frisk hud
 • nagel – nagelskrap långt in under nageln.

Vid pågående svampbehandling, avvakta minst 2 veckor med provtagning (minst 2 månader vid nagellack).

Differentialdiagnoser

 • Vid ringorm – nummulärt eksem, atopiskt eksem, psoriasis, pityriasis rosea, granuloma annulare, erytema migrans
 • Vid ljumsksvamp – erytrasma, intertriginös candida, psoriasis, seborroiskt eksem, bakteriell sekundärinfektion
 • Vid fotsvamp – psoriasis, eksem, atopiska vinterfötter, bakteriell sekundärinfektion, erytrasma, pomfolyx
 • Vid nagelsvamp – trauma, psoriasis, nageldystrofi, kronisk paronyki. Växt av jästsvamp eller annan trådsvamp är oftast ett bifynd utan klinisk relevans.

Handläggning vid behandling

 • Oftast räcker egenvård och lokalbehandling vid begränsad svampinfektion.
 • Verifiera agens och rådgör gärna med specialiserad vård inför peroral behandling, då biverkningar och interaktioner kan vara betydande.
 • Överväg kombination med lokal steroid inledningsvis endast vid uttalad klåda.

Egenvårdsråd

Ge råd till patienten om att:

 • torka noggrant efter tvätt eller dusch, helst med egen handduk
 • undvika åtsittande kläder eller skor
 • använda puder vid riklig svettning i ljumskar
 • använda badskor i badhus.

Läkemedelsbehandling

Ringorm

 • Lokalbehandling räcker ofta, men ibland behövs långvarig behandling och byte av substans.
 • Det finns stöd för att lokalbehandling med terbinafin har bättre effekt än imidazolderivat.
 • Överväg peroral behandling vid utbredda förändringar.

Ljumsksvamp

 • Lokalbehandling (terbinafin, imidazolderivat) räcker ofta.
 • Överväg peroral behandling vid terapisvikt eller samtidig fotsvamp.

Fotsvamp

 • Lokalbehandling (terbinafin) räcker ofta vid interdigitala besvär och kan provas vid övriga besvär.
 • Överväg peroral behandling vid svårare infektion.

Nagelsvamp

Ta ställning till och informera patienten om följande före eventuell behandling:

 • tillståndet är ofarligt
 • odling behövs inför eventuell behandling
 • behandlingsindikation är främst infektion på fingernaglar eller utbredda förändringar
 • behandlingen är ineffektiv, särskilt lokalbehandling
 • terbinafin rekommenderas peroralt och kräver kontroll av leverprover, biverkningar och interaktioner
 • behandlingstiden är lång och recidivrisken stor.

Mykoser, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation hudmottagning

 • Utbredd svampinfektion

Svampinfektion mellan tårna är en riskfaktor för erysipelas, framför allt hos diabetiker.

Svampinfektioner, 1177.se

Fotsvamp, 1177.se

Ringorm och hårbottensvamp, 1177.se

Publicerat: 2020-12-01
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.