Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention startades under hösten 2016 och arbetar regionövergripande i frågor som rör de fyra levnadsvanorna matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

Behandlingsstöd i form av vårdprogram och stödmaterial hittar du under det övergripande området levnadsvanor.

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention ska verka för att identifiering och behandling av ohälsosamma levnadsvanor ingår som en del av all hälso- och sjukvård i Region Skåne.

Den övergripande målsättningen är att "individens levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobaksbruk förbättras i kontakt med verksamheter inom hälso- och sjukvården som finansieras av Region Skåne".

Vid frågor eller annat, kontakta oss via vår e-post kclevnadsvanor@skane.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Information och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter