Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention startades under hösten 2016 och arbetar regionövergripande i frågor som rör de fyra levnadsvanorna matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

Behandlingsstöd i form av vårdprogram och stödmaterial hittar du under det övergripande området levnadsvanor.

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention ska verka för att identifiering och behandling av ohälsosamma levnadsvanor ingår som en del av all hälso- och sjukvård i Region Skåne.

Den övergripande målsättningen är att "individens levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobaksbruk förbättras i kontakt med verksamheter inom hälso- och sjukvården som finansieras av Region Skåne".

Vid frågor eller annat, kontakta oss via vår e-post kclevnadsvanor@skane.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Information och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.