Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomspreventions uppdrag upphörde från årsskiftet 2021-12-31.

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomspreventions uppdrag upphörde från årsskiftet 2021-12-31.

För mer information kring beslutet om nedläggning av de regionala kunskapscentrumen i Region Skåne hänvisar vi till:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.