Covid-19-vaccination

Här hittar du information och riktlinjer om vaccination mot covid-19. Det är vårdcentraler inom Hälsoval Skåne som är ansvariga för att erbjuda vaccination till rekommenderade grupper.

Från och med den 1 mars gäller nya rekommendationer för covid-19-vaccination. 

Under våren 2024 rekommenderas följande grupper att vaccinera sig:

  • personer 80 år och äldre
  • personer äldre än 65 år boende på SÄBO eller som har hemsjukvård av sjuksköterska
  • personer 65 år och äldre med omsorgsinsats på korttidsboende eller som har hemtjänst med omsorgsinsats.

Med dagliga omsorgsinsatser avses inte endast trygghetslarm eller matdistribution som enda insatser utan insatserna som avses är sådana som innebär personlig omvårdnad.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte utan nästa dos kan tas till hösten.

Vaccinationsinsatsen under våren kommer att pågå under begränsad tid från mitten på mars till och med den 30 april. 

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination av vuxna med nedsatt immunförsvar

Behandlande läkare identifierar patienten och gör en individuell bedömning avseende patientens vaccinationsbehov. Finns behov av vaccination utanför den allmänna rekommendationen om vaccination från Folkhälsomyndigheten ska remiss utfärdas till primärvården där det framgår att patienten har ett medicinskt behov av vaccination redan innan höstens påfyllnadsdos.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination av barn

Sedan den 1 november 2022 finns ingen rekommendation om allmän vaccination av barn i åldrarna 12–17 år. Tidigare rekommendation om generell vaccination av särskilda riskgrupper av barn från 5 år har ersatts av en individuell bedömning av ansvarig läkare.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Ordination

Vaccination till barn under 18 år ordineras av patientansvarig läkare.
Respektive barnklinik identifierar och ansvarar för individuell
ordination och vaccination till de barn man bedömer är i behov av vaccination.

Remissförfarande

Eventuell remittering görs enligt Region Skånes praxis för remisshantering. I de fall vaccinationen av praktiska skäl ska ges av annan vårdgivare skickas remiss med önskan om denna åtgärd enligt Regions Skånes praxis för remisshantering.

Observera att endast barn över 12 år kan remitteras till primärvården.
Vaccination av barn under 12 år görs på sjukhusen med tillgängliga vaccin i barnformulering enligt indikation och dosering för dessa. 

Barn och unga – om vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Gravida

Från den 1 mars rekommenderas gravida inte vaccination mot covid-19 under kommande vår- och sommarsäsong. De kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos under höst/vintersäsongen 2024/2025.

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av rekommendation

Personer yngre än 65 år och personer 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser behöver inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. De omfattas därmed inte av rekommendation om vårdos.

Tidigare ovaccinerade personer omfattas inte heller av rekommendationen till våren och behöver inte längre ta det vi kallat för ”grundvaccination” med flera på varandra följande doser vaccin. En dos vaccin bedöms som en fullständig vaccination. Detta beror på bedömningen att hela befolkningen redan har stött på viruset, antingen genom vaccination eller infektion, och därmed har viss immunitet.

Läkare kan ordinera vaccin till personer som inte omfattas av rekommendation. 

Övriga riktlinjer för vaccination av särskilda grupper

Hälsodeklarationer med tillhörande vägledning

På sidan Hälsodeklaration hittar du en hälsodeklaration som gäller vid enbart vaccination mot covid-19 samt vad som gäller då vaccination sker samtidigt som antingen influensavaccination eller pneumokockvaccination.  

Hälsodeklaration covid-19 vaccination

Observationstid efter vaccination

Generellt är rekommenderad observationstid efter vaccination 5 - 15 min. Vaccinerande enhet kan välja den observationstid man känner sig trygg med och även individualisera observationstiden. Vid vaccination med Nuvaxovid XBB.1.5 gäller dock att alla som vaccineras ska observeras 15 minuter efter vaccination.

Vid tidigare reaktion ska observationstiden förlängas, se också dokument ”Hantering av vaccination mot covid-19 vid allergi”.

Kombination av vacciner

Det går bra att kombinera vaccin mot covid-19, både Nuvaxovid och Comirnaty, med pneumokockvaccinet Pneumovax. Vid samvaccination med två eller fler vaccin samtidigt bör man göra en individuell bedömning då det finns en risk för ökade biverkningar/reaktogenicitet. Detta är särskilt viktigt att beakta vid vaccination av sköra personer, till exempel på SÄBO och vid vaccination av gravida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.