Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd

Varje barn och ung person 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till en hälsoundersökning enligt Lag 2017:209. Regionen ska på Socialnämndens begäran erbjuda denna undersökning

Uppdraget Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd utförs i samarbete med Skånes kommuner med syfte att öka antalet hälsoundersökningar samt säkra att de håller en god kvalité.

Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd kallades tidigare hälsoundersökning enligt BBIC.

Information och kontaktuppgifter

 • Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS), fysisk och psykisk hälsa, avseende barn och unga 0-20 år genomförs av barnklinik och tandvårdsklinik. Hälsoundersökningen genomförs av läkare och tandläkare och är en planerad hälsofrämjande undersökning som ska kunna erbjudas inom fyra veckor från förfrågan.

  HUBS och andra hälsoundersökningar

  Olika läkarundersökningar som rör barn som riskerar att fara illa, som har kontakt med socialtjänsten, eller är placerade i samhällsvård.

  Beställning av HUBS på barnklinik

  Information om hur du beställer hälsoundersökningen på de olika mottagningarna i Region Skåne ligger under respektive område. För de kliniker/mottagningar som inte har en skriftlig instruktion kring bokningsförfarandet, hänvisas till angivet telefonnummer för kontakt.

  Kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i annan region än där placeringskommunen finns

  Sveriges kommuner och regioner (SKR)

  Beställning av HUBS på tandvårdsklinik

  Anvisningar för hur du beställer hälsoundersökning av den orala hälsan, (tandläkarundersökning), finner du i dokumenten nedan.

  • Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd på Barn- och ungdomsmedicinmottagningen SUS

   Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd är en läkarundersökning av barn och ungdomar med syfte att identifiera aktuella hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning. Undersökningarna sker på tidsbeställd barn- och ungdomsmedicinmottagning och utförs aldrig ”akut”.

   1. Ifylld blankett Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19 skickas via post till sekreterare på Barn- och ungdomsmedicinmottagningen, HUBS, Lasarettsgatan 48, 221 85 Lund. Begäran skickas alltid till Barn- och ungdomsmedicinmottagningen, HUBS i Lund för tidsbokning men besöket kan komma att ske på Barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Lund respektive Malmö.
   2. Vårdgivaren (Barn- och ungdomsmedicinmottagningen SUS) ansvarar för att journaler rekvireras innan undersökningen ska äga rum och er begäran behöver innehålla information om följande:
    a. Vilken skola barnet/den unge går/har gått på (namn på skolor samt kommun).
    b. Eventuella privata vårdgivare som barnet/den unge varit aktuell hos.
    c. Om barnet/den unge har varit aktuell på vårdinrättningar utanför Region Skåne (annan region), och i så fall var/vilka.
    d. Eventuella kroniska sjukdomar.
    e. Om du som socialsekreterare har några specifika frågeställningar. Denna information skrivs lämpligen under fältet Övrig information som bedöms vara relevant för vårdgivaren på blanketten.
    f. Status för vistelse i Skåne (till exempel asylsökande, papperslös, folkbokförd i region)
   3. Vården behöver också veta om vårdnadshavare får kontaktas för inhämtande av samtycke till hälsoundersökningen samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare. Denna information skrivs lämpligen under fältet Övrig information som bedöms vara relevant för vårdgivaren på blanketten.
   4. Sekreterare kontaktar ansvarig socialsekreterare via telefon eller mejl och meddelar datum och tid för Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd. Det är därför viktigt att ni skriver ert telefonnummer och jobbmejl på begäran som ni skickar via post till oss.

   Socialsekreterare ska alltid medverka vid besöket. Vid avbokning/ändring av bokad tid bör detta meddelas barn- och ungdomsmedicinmottagningens sekreterare i god tid på telefonnummer nedan.

   Vid frågor kontakta sekreterare på 046-17 80 38 (måndag till torsdag klockan 08.00-15.30).

   Välkomna!

  • Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd vid barnmottagningarna i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona

   Undersökningen sker inte ”akut” utan bokas på tidsbeställd barn- och ungdomsmottagning för barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. 

   Det är viktigt att socialsekreteraren följer med på besöket.

   1. Ifylld blankett Begäran om hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19 skickas till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Ängelholm, Landshövdingevägen 7 C, 262 52 Ängelholm.
   2. För att vårdgivaren ska kunna rekvirera journaler inför besöket behöver begäran innehålla information om följande:
    a. Skolor som barnet/den unge går och har gått på (namn på skolor och kommun)
    b. Kontakter med privata vårdgivare och i så fall vilka och var.
    c. Kontakter med vårdinrättningar i annan region än Region Skåne och i så fall vilka och var.
    d. Eventuella kroniska sjukdomar.
    e. Har du som socialsekreterare några specifika frågeställningar?
    f. Status för vistelse i Skåne (till exempel asylsökande, papperslös, folkbokförd i region)
   3. Vården behöver inhämta samtycke från vårdnadshavarna för att få samtycke till hälsoundersökningen. Begäran måste därför också innehålla information om vårdnadshavarna får kontaktas och om det finns tolkbehov hos vårdnadshavarna.

    Informationen ovan skrivs lämpligen under fältet Övrig information som bedöms vara relevant för vårdgivaren på blanketten.

   4. Sekreterare kontaktar ansvarig socialsekreterare via telefon eller mejl och meddelar datum och tid samt plats för hälsoundersökningen. Det är viktigt att era kontaktuppgifter är riktiga på begäran.

   Område nordvästra inkluderar

   • Helsingborgs barn- och ungdomsklinik inklusive Bjuv, Höganäs, Klippan, Åstorp
   • Landskronas barn- och ungdomsklinik inklusive Svalöv
   • Ängelholms barn- och ungdomsklinik inklusive Båstad

   Samtliga mottagningar ovan nås på samma telefonnummer 042-4061511 vardagar måndag-fredag klockan 08.00-14.00.

   Hör gärna av er vid frågor!

   Övriga kontaktuppgifter

   Höör nås på 0413-55 60 59 (Barnmottagningen Eslöv)

  • Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd vid barnmottagningen, CSK

   Socialsekreteraren är den som har bäst information om barnets aktuella situation, varför det är oerhört viktigt att socialsekreteraren följer med på besöket.

   Undersökningen för barn- och ungdomar 0-20 år görs på tidsbeställd barnmottagning och utförs aldrig ”akut”.

   Barn i skolåldern erbjuds traumascreening med formuläret Traumahändelser Mini i samband med besöket på barnmottagningen.

   1. Ifylld blankett, Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19, skickas till Pernilla M Persson på barnkliniken i Kristianstad. Mejladress: Pernilla.M.Persson@skane.se

    Komplettera gärna med specifika frågeställningar om sådana finns.

   2. Begäran behöver innehålla information om vilken skola barnet/ungdomen går/har gått på, (namn på skola samt kommun). Kännedom om eventuella kroniska sjukdomar, vilka vårdgivare barnet/ungdomen har varit hos samt status för vistelse i Skåne (till exempel asylsökande, papperslös, folkbokförd i region)

    Har barnet bott i någon annan region, eller i annat land? Har du som socialsekreterare några specifika frågeställningar? Vården behöver också veta om vårdnadshavare får kontaktas för inhämtande av samtycke till hälsoundersökningen. Denna information skrivs lämpligast under fältet Övrig information som bedöms vara relevant för vårdgivaren.

   3. När barnmottagningen fått in alla journalkopior, blir ni erbjudna en tid via mejl för hälsoundersökning. Det är viktigt att era kontaktuppgifter är rätt på begäran som skickas till oss.

   Vid oklarheter, ta gärna kontakt med oss. Ring i så fall Pernilla Persson på 044-309 18 05.

   Övriga kontaktuppgifter

   • Bromölla 044-309 18 05 (barnkliniken Kristianstad)
   • Hässleholm 044-309 18 05 (barnkliniken Kristianstad)
   • Hörby 0413-55 60 59 (barnmottagningen Eslöv)
   • Kristianstad barnkliniken 044-309 18 05
   • Osby 044-309 18 05 (barnkliniken Kristianstad)
   • Perstorp 044-309 18 05 (barnkliniken Kristianstad)
   • Östra Göinge 044-309 18 05 (barnkliniken Kristianstad)
   • Burlöv 046-17 80 38 (barnkliniken Lund)
   • Eslöv barnmottagningen 0413-55 60 59
   • Kävlinge 046-17 80 38 (barnkliniken Lund)
   • Lomma 046-17 80 38 (barnkliniken Lund)
   • Lund barnkliniken 046-17 80 38
   • Staffanstorp 046-17 80 38 (barnkliniken Lund)
   • Svedala 0410-552 15 (barnmottagningen Trelleborg)
   • Trelleborg barnmottagning 0410-552 15
   • Vellinge 0410-552 15 (barnmottagningen Trelleborg)
   • Simrishamn 0411-99 51 70 (barnkliniken Ystad)
   • Sjöbo 0411-99 51 70 (barnkliniken Ystad)
   • Skurup 0411-99 51 70 (barnkliniken Ystad)
   • Tomelilla 0411-99 51 70 (barnkliniken Ystad)
   • Ystad barnkliniken 0411-99 51 70
 • De flesta svenska kommuner har infört något som kallas BBIC (barns behov i centrum) som arbetsmodell. Socialstyrelsen utbildar och licensierar kommuner i BBIC som metod.

  BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik.

  Genom nationell konsensus önskar man även stärka rättssäkerheten och kvaliteten av arbetet. På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om BBIC som utredningsverktyg, utbildning och licensiering samt om relaterade ämnen.

  Läkarundersökning enligt nationella riktlinjer

  En del i kommunernas arbete med BBIC är att socialnämnden beställer en hälsoundersökning som genomförs av en läkare enligt särskilda nationella riktlinjer. Det är denna hälsoundersökning vi kallar hälsoundersökning på begäran av socialnämnd. 

  Undersökningen skall utformas så att barnet självt blir delaktigt och får komma till tals om sin hälsa. Syftet är att främja hälsa, upptäcka tecken på ohälsa, kompensera för eventuella tidigare brister och säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård som varje enskilt barn har rätt till.

  I Skåne har det tidigare varit tradition att barn under 13 år erbjuds en hälsoundersökning på barnkliniken och att barn över 13 år erbjuds en hälsoundersökning inom primärvården.

  Från 2019-01-01 ska alla barn och unga erbjudas Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd på barnklinik, enligt beslut i HSN.

  Den journalmall som stöder Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd, finns både i Melior och PMO. På grund av de olika journalsystemens utformning har journalmallen eller checklistan olika utseenden.

 • Forskning visar att barn i samhällsvård har sämre hälsa än andra barn och ofta sämre tillgång på hälso- och sjukvård. Region Skånes hälsostatistik visar att många barn inte erbjuds den hälsoundersökning på begäran av socialnämnd som de har rätt till.

  Region Skåne och Skånes Kommuner arbetar gemensamt för att lyfta denna fråga och göra alla barns rätt till en god hälso- och sjukvård till en gemensam fråga.

  Strateg
  Hälsa och social välfärd

  Anna Wallin
  E-post: anna.wallin@skaneskommuner.se

  0728 - 85 48 94 (direkt)
  0728 - 85 47 00 (växel)
  Gasverksgatan 3a, Lund
  skåneskommuner.se

  Överenskommelser om samarbete mellan regioner och kommuner

  I april 2017 infördes bestämmelser om att regioner och kommunerna är skyldiga att ingå överenskommelser som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen kan rutiner för hälsoundersökningar ingå.

  Syftet med bestämmelsen är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner och därigenom bättre tillgodose behovet av vård och stöd och behandling för placerade barn och unga.

 • Registrering av hälsoundersökning på begäran av socialnämnd, fysisk och psykisk hälsa

  Besöket registreras i Pasis med KVÅ kod AV 140.

  Om ersättningen

  Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna Region Skåne

  Berörda barn- och ungdomsmedicinska verksamheter inom förvaltningarna uppmanas att fakturera HSN. Detta görs halvårsvis för att hålla nere den interna administrationen. Ersättningen är 5000 kr per hälsoundersökning.

  Förfrågningar gällande LVU-intyg

  Förfrågan gällande LVU-intyg debiteras enligt dokumentet Avgifter för åtgärder utan samband med sjukdom och intyg nedan.

 • Lagkrav

  Vårdverksamheter i Region Skåne ska enligt lag (2017:209) genomföra hälsoundersökning på begäran av socialnämnd och erhålla särskild ersättning för detta.

  Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (riksdagen.se)

  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, (HSLF-FS 2019:19) (pdf)

 • Detta format är lämpat för tryckning av en minibok. Kan skickas till tryckeri.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.