LPO barns och ungdomars hälsa

Lokalt programområde (LPO) för barns och ungdomars hälsa.

LPO barns och ungdomars hälsa ska genom kunskapsstyrning bidra till att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Barns och ungdomars hälsa berör de flesta andra programområden. Arbetet sker därför brett med att prioritera insatser som är specifika för barn och ungdomar på alla vårdnivåer och i hela vårdkedjan.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.