LPO barn och ungdomars hälsa

Lokalt programområde (LPO) för barn och ungdomars hälsa.

LPO barn och ungdomars hälsa ska genom kunskapsstyrning bidra till att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Barn och ungdomars hälsa berör de flesta andra programområden. Arbetet sker därför brett med att prioritera insatser som är specifika för barn och ungdomar på alla vårdnivåer och i hela vårdkedjan.

Information om medlemmar kommer att uppdateras under våren. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!