Skånes regionala amningsstrategi

Allt färre barn ammas i Skåne, och både föräldrar och vårdpersonal efterfrågar mer amningsstöd. Region Skåne tar nu fram en amningsstrategi som kan stärka hälso- och sjukvårdens amningsfrämjande arbete och ge de som önskar att amma de bästa förutsättningarna för en lyckad amning.

En stor majoritet av alla gravida rapporterar att de vill amma sitt väntade barn. Samtidigt får allt fler spädbarn bröstmjölksersättning och svenska barn ammas i mycket lägre utsträckning än vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar.

Förklaringen till de låga och sjunkande amningstalen är komplex och kräver förståelse utifrån ett bredare perspektiv än vad som händer i mötet mellan vården och den blivande eller nyblivna föräldern.

Vad kan vi i hälso- och sjukvården göra?

WHO uppmanar beslutsfattare i länder att skydda, främja och stödja amning. Region Skåne kan tillgodose en god och gedigen amningsförberedande och stödjande amningsvård, men vi behöver också sträva efter ett samhälle där normerna kring amning är accepterande och stödjande.

Föräldrar ska få möjligheten att göra informerade val om hur de vill mata sitt barn mat utan att exponeras för barnmatsindustrins marknadsföring. Vi behöver därför skapa förutsättningar för att vårdpersonal inte oreglerat påverkas av kommersiella intressen från bröstmjölksersättningsföretag.

Med ökad kunskap och rätt åtgärder kan Region Skåne skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå sina individuella amningsmål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!