Kunskapscentrum barnhälsovård

Kunskapscentrum för barnhälsovård verkar för en god och jämlik hälsa för alla barn i Skåne. Här hittar du uppdrag, barnhälsovårdsbladet, kontaktuppgifter och utbildningsmaterial.

Vårdprogram och riktlinjer för barn och ungdom hittar du under fliken Vårdriktlinjer. Projekt och uppdrag inom kunskapscentrum för barnhälsovård hittar du under Projekt och utvecklingsarbete samt under rubriken "Relaterat" och utbildningar i utbildningskalendern.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter