Kunskapscentrum barnhälsovård

Kunskapscentrum barnhälsovård verkar för en god och jämlik hälsa för alla barn i Skåne. Här hittar du uppdrag, Nyhetsbrev barnhälsovård, kontaktuppgifter och utbildningsmaterial.

Kunskapscentrum barnhälsovårds uppdrag upphörde från årsskiftet 2021-12-31.

För mer information kring beslutet om nedläggning av de regionala kunskapscentrumen i Region Skåne hänvisar vi till:

Information och kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.