Kunskapscentrum barnhälsovård

Kunskapscentrum barnhälsovård verkar för en god och jämlik hälsa för alla barn i Skåne. Här hittar du uppdrag, Nyhetsbrev barnhälsovård, kontaktuppgifter och utbildningsmaterial.

Med anledning av covid-19

Kunskapscentrum barnhälsovård kommer att ställa in eller skjuta upp alla fortbildningar och fysiska träffar till och med augusti med anledning av covid-19. Vi följer aktuella direktiv för Region Skåne och Primärvården och restriktionerna kan komma att förlängas. Du som är anmäld till någon av de berörda aktiviteterna kommer att få mer information via e-post.

Vårdprogram och riktlinjer

Vårdprogram och riktlinjer för barn och ungdom hittar du under fliken Vårdriktlinjer.

Utbildningar från Kunskapscentrum barnhälsovård

Alla våra utbildningar hittar du genom att välja ämnesområde "KC barnhälsovård" i Utbildningskalendern.

Information och kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter