Kombination av vacciner

Information om vilka vacciner som kan ges vid samma tillfälle under hösten och vinterns vaccinationskampanjer.

Vaccin mot covid-19 (Comirnaty) kan ges samtidigt som vaccin mot influensa (Vaxigrip tetra eller Fluad tetra) och vaccin mot pneumokocker (Pneumovax). Detta gäller både för barn och vuxna.

Det adjuvanterade covid-19-vaccinet Nuvaxovid ska inte ges vid samma tillfälle som det adjuvanterade influensavaccinet Fluad tetra.

Vaccination med två eller fler vaccin

Vid samvaccination med två eller fler vaccin samtidigt bör en individuell bedömning göras då det finns en risk för ökade biverkningar. Detta är särskilt viktigt att beakta vid vaccination av sköra personer och vid vaccination av gravida.

Gravida kvinnor rekommenderas ej att vaccineras med fler än två vaccin samtidigt. Det är inte heller rekommenderat att vaccinera personer på särskilt boende (SÄBO) eller i ordinärt boende (OBO) med tre vaccin vid samma tillfälle.

Olika injektionsställen

Vid all samtidig administrering bör olika injektionsställen användas, helst en injektion i vardera arm eller ben. Om två injektioner ska ges i samma extremitet ska olika injektionsställen användas och avståndet ska vara minst 2,5 cm mellan respektive stick. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.