Hälsporre

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • M77.3 Kalkaneussporre (hälsporre)

Primärvård

 • Handläggs främst inom primärvården.

Specialiserad vård

 • Oklar diagnos.
 • I enstaka fall vid svåra besvär med utebliven förbättring.

Etiologi

Hälsporre (plantarfasciit) karaktäriseras av partiella bristningar och skador i senvävnaden i plantarfascian. Det leder till en kronisk inflammation och en degeneration av plantarfascians infästning. Ibland bildas en påbyggnad av ben i fästet vid calcaneus, denna kallas hälsporre..

Riskfaktorer

 • Överbelastning eller ogynnsam belastning vid gång eller stående på hårt underlag med undermåliga skor under lång tid.
 • Övervikt.
 • Fotfelställningar som högt eller lågt fotvalv och valgusdeformitet.
 • Reumatoid artrit och spondartriter.
 • Stram akillessena.
 • Hög ålder.

Symtom

 • Belastningssmärta under hälen eller på insidan av hälen.
 • Vid långvarig belastning av fötterna intensifieras smärtan ytterligare.
 • Sällan vilovärk.
 • Morgonstelhet eller morgonsmärta som avtar under dagen.
 • Problemen kan vara långvariga över flera månader och ibland längre än ett år.

Status

 • Gångavvikelser för att minska smärtan.
 • Palpationsömhet vid senans infästning på hälbenet vid övergång till hålfot, ofta medialt strax framför hälen.
 • Ibland diffus ömhet över hela plantarfascian.
 • Dorsalflexion av tårna förvärrar palpationsömhet.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt. Röntgen utförs främst för att utesluta differentialdiagnoser (såsom stressfraktur och artros) eller vid utebliven förbättring trots adekvat behandling i 4–6 månader. Beakta att förekomst av eventuell hälsporre (kalkinlagring) på röntgen inte utesluter annan diagnos.

Bilddiagnostik

Slätröntgen med belastade bilder (frontal och sida) rekommenderas när röntgen är indicerat.

Differentialdiagnoser

 • Stressfraktur.
 • Artros.
 • Nervinklämning.
 • Hälkuddesyndrom.
 • Akillestendinopati.
 • Neurom.

Handläggning vid behandling

Hälsporre läker i de allra flesta fall ut på icke-kirurgisk behandling (egenvård, läkemedelsbehandling och fysioterapi). Förbered dock patienten på att läkningsperioden ofta uppgår till 6 månader eller mer. Vid utebliven effekt av konservativ behandling kan operation vara aktuellt, men detta är sällsynt.

Egenvård

Ge råd om:

 • stabila, rymliga skor med plats för inlägg, som ger stöd för fotens valv och god dämpning i smärtområdet (walkingskor)
 • alternativ träning som exempelvis simning och cykling 
 • viktreduktion vid övervikt.

Skoråd (pdf)

Inom ramen egenvård ingår råd om stretchning och tejpning via fysioterapeut samt prefabricerade inlägg som finns att köpa i handeln.

Om patienten fortfarande har smärta trots egenvård och skoanpassning bör patienten remitteras till ortopedteknisk mottagning för bedömning.

Fysioterapi

 • Råd om stretching, särskilt efter fysisk aktivitet.
 • Instruktion om tejpning.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare, eventuellt i gelform vid lokal inflammation.

Det saknas evidens för att kortisoninjektioner ger effekt.

Kirurgisk behandling

Vid mycket stram gastrocnemius (vadmuskel) eller hälsena kan en förlängning av hälsenan göras.

Specialiserad vård

 • Oklar diagnos.
 • I enstaka fall vid svåra besvär med utebliven förbättring.

Vissa fotbesvär (socialstyrelsen.se)

Recidiv förekommer, råd patienten att avlasta redan vid tidiga symtom.

Hälsporre - ont under hälen (1177.se)

Referenser kan inhämtas från Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar, Nationellt system för kunskapsstyrning.

Publicerat: 2024-01-26
Giltigt till: 2027-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.