Extern otit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H60 Hörselgångsinflammation).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Extern otit

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Utredning och behandling i okomplicerade fall

ÖNH-mottagning

 • Bedömning och behandling vid behov (särskilt hos patient med diabetes)

Etiologi

Extern otit är en inflammation och/eller infektion i hörselgången som kan ha olika orsaker:

 • bakteriell infektion efter exempelvis frekventa bad
 • eksem vid överdriven rengöring av hörselgången, då skyddande vax tas bort och epitelet skadas
 • svampinfektion (otomykos) sekundärt till långvariga besvär samt efter upprepad behandling med steroid och antibiotikum.

Utlösande faktorer

 • Bad, vattenaktiviteter
 • Öronpetning
 • Hörapparat, öronproppar, hörselkåpor
 • Främmande kropp

Samsjuklighet

 • Extern otit är vanligare vid vissa sjukdomar, exempelvis:
 • diabetes mellitus
 • seborroiskt eller atopiskt eksem
 • kontaktdermatit
 • psoriasis.

Symtom

 • I lättare fall klåda, rodnad och sekretion
 • Ibland eksem
 • Därefter ofta tilltagande svullnad, smärta och i visa fall hörselnedsättning
 • Vid svamp ses ibland svarta/vita prickar (svampsporer)
 • Rodnad och svullnad av ytteröra (erysipelas, perikondrit) kan förekomma samtidigt

Anamnes

 • Utlösande faktorer
 • Samsjuklighet

Status

 • Inspektion – eksem eller infektionstecken på ytteröra och omgivande hud
 • Hörselgång – svullnad, rodnad eller sekretion i hörselgång
 • Trumhinna – bedöm om perforation eller myringit (kan likna akut mediaotit)
 • Siegling/tympanometri – god rörlighet av trumhinna vid extern otit

Handläggning vid utredning

 • Överväg odling vid svåra besvär eller behandlingssvikt. Fråga efter svamp på remissen.
 • Beakta risk för malign extern otit vid diabetes mellitus.

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit
 • Erysipelas, perikondrit, mastoidit
 • Herpes zoster
 • Psoriasis
 • Hörselgångsfurunkel
 • Främmande kropp
 • Cholesteatom eller kronisk otit med infektion
 • Tumör, granulomatös polyangit (tidigare Wegeners granulomatos)
 • Smärta från käkled

Handläggning vid behandling

Lindrig extern otit

 • Noggrann rengöring är viktigast.
 • Råd att prova Otinova, receptfri avsvällande antimykotisk och antibakteriell spray. Dosera 1-2 puffar x 2-3 i några dagar, till vuxna och barn.
 • Vid tydlig svullnad, överväg alsolspritstamponad.
 • Ge råd om förebyggande åtgärder.

Måttlig till svår extern otit

 • Noggrann rengöring är viktigast.
 • Vid måttliga besvär, ge örondroppar.
 • Vid tydlig svullnad lägg en alsolspritstamponad för avsvällande effekt.
 • Ge råd om förebyggande åtgärder.

Råd om förebyggande åtgärder

 • Peta eller rengör inte i hörselgång.
 • Undvik tvål, schampo och vatten i öron.
 • Fetvadd eller öronproppar bör användas vid dusch, bad och simning.
 • Otinova kan användas förebyggande till personer med täta recidiv (max en vecka, vid mycket bad eller värme).

Behandlingssvikt

 • Odla från hörselgången.
 • Överväg orsaker som pseudomonas, svamp eller malignitet.
 • Överväg remiss.

Läkemedelsbehandling

Örondroppar, förstahandsval

 • Terracortril med Polymyxin B – grupp I steroid och antimikrobiell effekt
 • Indikation – alla, även mindre barn, vid trumhinneperforation
 • Dosering – 4 droppar x 3 i 5-7 dagar

Örondroppar, andrahandsval eller behandlingssvikt

 • Locacorten-Vioform – grupp II steroid samt antibakteriell och antimykotisk effekt
 • Indikation – vuxna och barn >2 år, kan även användas vid restnotering av Terracortril med Polymyxin B
 • Dosering – 2-3 droppar x 2 i 7-10 dagar

Alsolsprit tamponad

 • Instruera patienten att droppa alsolsprit minst var tredje timme för att hålla tamponaden fuktig.
 • Avlägsna tamponaden efter 1-2 dygn och påbörja behandling med örondroppar.
 • Vid uttalade besvär, boka återbesök för klinisk kontroll, rengöring och ställningstagande till ny tamponad.

Odlingsverifierad pseudomonasinfektion

 • Ciloxan – ciprofloxacin
 • Cetraxal Comp (ciprofloxacin och grupp III steroid) vid intakt trumhinna
 • Överväg remiss

Odlingsverifierad svampinfektion

 • Locacorten-Vioform
 • Gentianaviolett (Metylrosanilin APL 0,1%) – pensling efter rengöring, återbesök inom en vecka för ny rengöring och pensling
 • Antimykotisk hudkräm (Canesten, Pevaryl, Lamisil) – på tamponad som lämnas kvar i 2-3 dagar, dras av läkare vid återbesök eller av patient
 • Överväg remiss

Remissindikation

 • Svårigheter att rengöra så att trumhinnan kan bedömas
 • Behandlingsrefraktär extern otit eller svåra smärtor
 • Svår extern otit eller utebliven effekt av behandling hos patient med diabetes
 • Samtidig erysipelas eller perikondrit
 • Ibland vid växt av Pseudomonas eller svamp (odlingsverifierad)

Ökad risk för malign extern otit med osteit föreligger vid oreglerad diabetes mellitus.

Behandling av svamporsakad extern otit, Läkemedelsrådet

Publicerat: 2019-11-18
Giltigt till: 2022-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter