Extern otit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H60 Hörselgångsinflammation).

Primärvård

 • Utredning och behandling i okomplicerade fall

ÖNH-mottagning

 • Bedömning och behandling vid behov (särskilt hos patient med diabetes)

Etiologi

Extern otit är en inflammation och/eller infektion i hörselgången som kan ha olika orsaker:

 • bakteriell infektion efter exempelvis frekventa bad
 • eksem vid överdriven rengöring av hörselgången, då skyddande vax tas bort och epitelet skadas
 • svampinfektion (otomykos) sekundärt till långvariga besvär samt efter upprepad behandling med steroid och antibiotikum.

Utlösande faktorer

 • Bad, vattenaktiviteter
 • Öronpetning
 • Hörapparat, öronproppar, hörselkåpor
 • Främmande kropp

Samsjuklighet

 • Extern otit är vanligare vid vissa sjukdomar, exempelvis:
 • diabetes mellitus
 • seborroiskt eller atopiskt eksem
 • kontaktdermatit
 • psoriasis.

Symtom

 • I lättare fall klåda, rodnad och sekretion
 • Ibland eksem
 • Därefter ofta tilltagande svullnad, smärta och i visa fall hörselnedsättning
 • Vid svamp ses ibland svarta/vita prickar (svampsporer)
 • Rodnad och svullnad av ytteröra (erysipelas, perikondrit) kan förekomma samtidigt

Anamnes

 • Utlösande faktorer
 • Samsjuklighet

Status

 • Inspektion – eksem eller infektionstecken på ytteröra och omgivande hud
 • Hörselgång – svullnad, rodnad eller sekretion i hörselgång
 • Trumhinna – bedöm om perforation eller myringit (kan likna akut mediaotit)
 • Siegling/tympanometri – god rörlighet av trumhinna vid extern otit

Handläggning vid utredning

 • Överväg odling vid svåra besvär eller behandlingssvikt. Fråga efter svamp på remissen.
 • Beakta risk för malign extern otit vid diabetes mellitus.

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit
 • Erysipelas, perikondrit, mastoidit
 • Herpes zoster
 • Psoriasis
 • Hörselgångsfurunkel
 • Främmande kropp
 • Cholesteatom eller kronisk otit med infektion
 • Tumör, granulomatös polyangit (tidigare Wegeners granulomatos)
 • Smärta från käkled

Handläggning vid behandling

Lindrig extern otit

 • Noggrann rengöring är viktigast.
 • Råd att prova Otinova, receptfri avsvällande antimykotisk och antibakteriell spray. Dosera 1-2 puffar x 2-3 i några dagar, till vuxna och barn.
 • Vid tydlig svullnad, överväg alsolspritstamponad.
 • Ge råd om förebyggande åtgärder.

Måttlig till svår extern otit

 • Noggrann rengöring är viktigast.
 • Vid måttliga besvär, ge örondroppar.
 • Vid tydlig svullnad lägg en alsolspritstamponad för avsvällande effekt.
 • Ge råd om förebyggande åtgärder.

Råd om förebyggande åtgärder

 • Peta eller rengör inte i hörselgång.
 • Undvik tvål, schampo och vatten i öron.
 • Fetvadd eller öronproppar bör användas vid dusch, bad och simning.
 • Otinova kan användas förebyggande till personer med täta recidiv (max en vecka, vid mycket bad eller värme).

Behandlingssvikt

 • Odla från hörselgången.
 • Överväg orsaker som pseudomonas, svamp eller malignitet.
 • Överväg remiss.

Läkemedelsbehandling

Örondroppar, förstahandsval

 • Terracortril med Polymyxin B – grupp I steroid och antimikrobiell effekt
 • Indikation – alla, även mindre barn, vid trumhinneperforation
 • Dosering – 4 droppar x 3 i 5-7 dagar

Örondroppar, andrahandsval eller behandlingssvikt

 • Locacorten-Vioform – grupp II steroid samt antibakteriell och antimykotisk effekt
 • Indikation – vuxna och barn >2 år, kan även användas vid restnotering av Terracortril med Polymyxin B
 • Dosering – 2-3 droppar x 2 i 7-10 dagar

Alsolsprit tamponad

 • Instruera patienten att droppa alsolsprit minst var tredje timme för att hålla tamponaden fuktig.
 • Avlägsna tamponaden efter 1-2 dygn och påbörja behandling med örondroppar.
 • Vid uttalade besvär, boka återbesök för klinisk kontroll, rengöring och ställningstagande till ny tamponad.

Odlingsverifierad pseudomonasinfektion

 • Cetraxal Comp (ciprofloxacin och grupp III steroid) vid intakt trumhinna
 • Överväg remiss

Odlingsverifierad svampinfektion

 • Locacorten-Vioform
 • Gentianaviolett (Metylrosanilin APL 0,1%) – pensling efter rengöring, återbesök inom en vecka för ny rengöring och pensling
 • Antimykotisk hudkräm (Canesten, Pevaryl, Lamisil) – på tamponad som lämnas kvar i 2-3 dagar, dras av läkare vid återbesök eller av patient
 • Överväg remiss

Remissindikation

 • Svårigheter att rengöra så att trumhinnan kan bedömas
 • Behandlingsrefraktär extern otit eller svåra smärtor
 • Svår extern otit eller utebliven effekt av behandling hos patient med diabetes
 • Samtidig erysipelas eller perikondrit
 • Ibland vid växt av Pseudomonas eller svamp (odlingsverifierad)

Ökad risk för malign extern otit med osteit föreligger vid oreglerad diabetes mellitus.

Behandling av svamporsakad extern otit, Läkemedelsrådet

Publicerat: 2019-11-18
Giltigt till: 2022-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.