Klamydia

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
  A56.4 Klamydiainfektion i svalget
  A56.2 Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad
  A56.3 Klamydiainfektion i anus och rektum
  A56.8 Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

Primärvård

 • Bedömning, provtagning och behandling av patient som söker primärvård

Specialiserad vård

 • Bedömning, provtagning och behandling av patient som söker specialistmottagning

Definition

Klamydia räknas som en sexuellt överförd sjukdom (STI) och klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Epidemiologi

 • Med cirka 35000 fall per år är klamydia vanligt förekommande, framförallt hos yngre.
 • Det är den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförda infektionen.

Etiologi

 • Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.
 • Inkubationstiden är vanligen 1 vecka.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt.

Symtom

 • Nästan hälften är symtomfria
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm
 • Miktionsträngningar
 • Flytning – från urinrör, cervix, vagina eller rektum
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Misstänkt smittotillfälle
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning ur uretra, vagina, cervix eller anus, ofta sparsam
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • Feber, allmänpåverkan
 • Buksmärtor uni-, eller bilateralt
 • Smärta eller svullnad bitestikel eller testikel

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast 1 vecka efter misstänkt smittotillfälle.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Överväg provtagning även för annan STI.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium

Klamydiaprov rekommenderas vid insättning av spiral, utom då det tagits nyligen.

Laboratorieprover

 • Provta med DNA-test efter sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, rektum, konjunktiva och eventuellt svalg.
 • Kontrollera provtagningsrutiner med lokalt lab då det är vanligt med fel vid provtagningen.

Gonorré analyseras automatiskt vid provtagning för klamydia. Patienter som påvisat klamydia eller gonorré via hemtest genom 1177.se eller nättest som analyseras av Dynamic code kan kontakta vården för fortsatt hjälp (ytterligare provtagning behövs inte).

Differentialdiagnoser

 • Gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • Cystit
 • Ospecifik uretrit/cervicit – till exempel HSV eller HPV infektion
 • Bakteriell vaginos

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information om förhållningsregler.
 • Smittspåra 1 år tillbaka eller till senast negativa prov.
 • Erbjud behandling.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Informera patienten om:

 • diagnos
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexuell partner samt är skyldig att minimera risk för smittspridning
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Smittskyddsblad och sjukdomsinformation om klamydia, Region Skåne

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Läkemedelsbehandling

Behandla med peroral doxycyklin i första hand. Märk recept med ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”.

 • Ge tablett Doxyferm 100 mg x 2 i en vecka.

Vid graviditet:

 • doxycyklin kan ges till och med vecka 12
 • azitromycin 1g som engångsdos kan ges efter vecka 12 
 • amoxicillin kan ges oavsett graviditetsvecka.

Vid dubbelinfektion med klamydia och mycoplasma rekommenderas tablett azitromycin 250 mg 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare 4 dagar.

Klamydia, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation

Kontakt- och smittspårning kan göras via:

 • STI-mottagning
 • Barnmorskemottagning
 • Ungdomsmottagning för person under 23 år

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter till patienten
 • Datum för provtagning och för då patienten meddelats resultatet
 • Insatt behandling och om smittskyddsanmälan är utförd
 • Att kontaktspårning önskas
 • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Immunologiska komplikationer kan förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.
 • Klamydia kan smitta den nyfödda i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit eller pneumoni.
 • Ingen uppföljning behövs vid okomplicerad infektion.
 • Vid graviditet rekommenderas kontrollprov 4 veckor efter avslutad behandling.
 • Vid kvarstående uretrit- eller cervicitsymtom, överväg bedömning inom specialiserad vård.

Klamydia, 1177.se

Klamydia, UMO

Klamydia- och gonorrétest via nätet, 1177.se

Sjukdomsinformation om klamydiainfektion, Folkhälsomyndigheten

Barnmorskemottagningar i Skåne, 1177.se

Behandlingsriktlinjer vid hemtest av klamydia/gonorré, Region Skåne

Klamydia – provtagning och behandling - riktlinje, Region Skåne

Publicerat: 2022-03-22
Giltigt till: 2023-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.