Beställningar

Information om hur du beställer prover/analyser.

eLAB RS – elektroniska beställningar

Digitala beställningar kan enbart göras för kliniska analyser. Du loggar in via en webb-baserad tjänst för att utföra beställningar. Där finns beställningen sedan som ett underlag för provtagaren.

Mer om eLAB RS och hur du använder tjänsten

Webbremisser

Använd webbremiss till Arbets- och miljömedicin.

Arbets- och miljömedicin Syds (AMM Syd) (webbremiss.amm.skane.se)

Pappersremisser

Många remisser kan du skriva ut här på Vårdgivare Skåne medan andra ska beställas via Region Skånes beställningsportal (OneMed). 

Det är viktigt att du använder laboratoriemedicins remisser och blanketter på rätt sätt.

  • Använd senaste version av remissen (se blankettens sidfot).
  • Se till att innehållet är läsbart och lätt att tolka. Kopiera inte remisser utan skriv i stället ut det antal du behöver.
  • Skriv ut på vitt papper.
  • Handskrivna remisser ska fyllas i med svart/blå penna.
  • För vissa analyser krävs en remiss per prov, till exempel analyser som utförs av Klinisk mikrobiologi.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.