Beställning av prov/analys

Laboratoriemedicin erbjuder beställning av prov/analys via systemet eLAB RS, via webbremiss samt via pappersremiss. Det är typen av prov/analys som avgör på vilket sätt du ska göra din beställning. För att kunna göra en beställning behöver du ha en kundkod, mer information om det hittar du på denna sida.

eLAB RS – elektroniska beställningar

Nu införs digitala beställningar inom regionen. Logga in i eLAB och gör beställningen som sedan blir ett underlag för provtagaren.

Mer om eLAB RS

Webbremisser

Använd webbremiss till Arbets- och miljömedicin.

Arbets- och miljömedicin Syds (AMM Syd) (webbremiss.amm.skane.se)

Pappersremisser

Många remisser kan skrivas ut här på Vårdgivare Skåne medan andra ska beställas via Region Skånes beställningsportal (OneMed). 

Befintlig kund hos OneMed

För beställning av remiss, skicka ett mejl till OneMed och ange kundnummer, artikelnummer samt det antal remisser som ska beställas.

Epost info.kundservice@onemed.com

Ny kund hos OneMed

För dig som inte har anslutit dig till förrådsleverantören OneMed finns ändå möjlighet att beställa Remissblanketter.

Fyll i Kundansökan (pdf) och skicka den i ett mejl till OneMed. 

Epost info.kundservice@onemed.com

Remisser och blanketter

Vägledning i hur du använder remisser och blanketter korrekt

Det är viktigt att du använder laboratoriemedicins remisser och blanketter på rätt sätt.

  • Använd senaste version av remissen (se blankettens sidfot).
  • Se till att innehållet är läsbart och lätt att tolka. Kopiera inte remisser utan skriv i stället ut det antal du behöver.
  • Skriv ut på vitt papper.
  • Handskrivna remisser ska fyllas i med svart/blå penna.
  • För vissa analyser krävs en remiss per prov, till exempel analyser som utförs av Klinisk mikrobiologi.

Anvisning (pdf)

Kundkod

Du som beställare/avsändare måste alltid ange din kundkod på remissen. Kundkoden innehåller uppgifter om till vem svaret ska skickas samt vem som ska betala. Har du ett avtal med Region Skåne fick du en kundkod i samband med att avtalet skrev. 

Saknar du en kundkod kan göra en beställning genom att fylla i ett formulär.

Beställ medicinsk service – Kundkoder

Vid byte av kundkod

I de fall det sker ett byte av kundkod medan provet är hos Laboratoriemedicin måste du se till att Melior och PMO är uppdaterat med rätt kundkod för att elektroniska svar ska hamna rätt. Felaktig kod kan nämligen innebära att provsvar skickas till fel beställare. 

Om du som beställer inte ska ha svaret

Ange svarsmottagarens kundkod alternativt både namn och adress i klartext, i fältet avsett för detta.

Om du som beställer inte ska betala

Ange betalningsansvarigs kundkod samt debiteringsadress i klartext, i fältet avsett för detta.

För beställning från blodcentraler och laboratorier

Provsvar ska alltid skickas till beställaren. Beställaren kan dock ange på remissblanketten om annan ska betala och vem som eventuellt ska ha svarskopia.

Beställning av streckkodsetiketter med förtryckt kundkod

Då kundkod är tilldelad finns möjlighet att beställa förtrycka etiketter genom ett formulär. Förväntad leveranstid av etiketter är 2-3 veckor.

Beställ streckkodsetiketter med förtryckt kundkod

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.