Uppehållstillstånd utan kommunplacering

Personer med uppehållstillstånd kan vara folkbokförda på Migrationsverkets förläggning i väntan på kommunplacering.

Dessa personer har ett fullständigt personnummer och har rätt till all sjukvård inklusive hjälpmedel men patientavgifter gäller som för asylsökande. De ska visa upp sitt LMA - kort.

Hjälpmedelskostnaden belastar Migrationsverket och förskrivningen registreras i Sesam mot kund 8011.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.