Tillämpning hörselhjälpmedel för vuxna asylsökande

Hörapparat kan endast förskrivas om hörseln är så nedsatt att kommunikationen blir blir så svår att patienten har svårt att klara sitt dagliga liv.

En förutsättning för förskrivning är att patienten kan fullfölja en hel rehabiliteringsprocess, ca 3 - 4 månader. Är detta inte möjligt ska istället samtalsförstärkare förskrivas.

Om patienten förskrivs hörapparat gäller samma riktlinjer som för folkbokförd skåning, dvs. patienten betalar utprovningsavgift, äger sitt hjälpmedel själv och bekostar reparation mm.

Om patient har en hörapparat från sitt hemland kan Region Skåne hjälpa till med justering under förutsättning att det är en apparat som audionomen känner till.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter