Behörighet för privata och kommunala vårdgivare

Behörighet WebSesam för privata vårdgivare och behörighet Sesam LMN för privata och kommunala vårdgivare.

Sesam LMN

Ansökningsblanketten skickas med e-post till: 
hjalpmedelkundtjanst@skane.se.

WebSesam

Du måste ha behörighet för att logga in i WebSesam. För dig som arbetar på en privat vårdenhet krävs RSVPN-koppling eller tillgång till VDI.

Ansökan om ny eller förändrad behörighet till WebSesam(pdf)

Frågor:
Telefon 0770-11 11 00
E-post hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter