Sveriges Kommuner och Regioners webbutbildning i försäkringsmedicin

Webbutbildningen är till för dig som är utbildningsläkare.

Kursen ger dig intyg, men uppfyller inte Socialstyrelsens delmål för försäkringsmedicin. Utbildningen finns i flera nivåer och är en utmärkt bas för dig inför till exempel Framtidens läkares baskurs i försäkringsmedicin eller Region Skånes fördjupningskurser i försäkringsmedicin.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare

Du hittar länkar till utbildningarna samt instruktioner i kursbeskrivningen. Det är gratis att skapa en profil.