Migration och hälsa

Utbildningen är en introduktion till ämnesområdet migration och hälsa och vänder sig till alla anställda inom hälso- och sjukvård.

Övergripande innehåll och lärandemål

Utbildningen ger kunskap och förståelse för vad migrationserfarenhet kan innebära, på vilket sätt det kan påverka en persons hälsa och vilken roll det kan spela i mötet med vården.   

Utbildningen består av sex moduler

  • introduktion
  • migrationsprocessens tre faser
  • mänskliga rättigheter och vårdens ansvar
  • jämlik vård
  • migration och psykisk ohälsa
  • avslutning.

Tidsåtgång

Hela utbildningen tar ungefär 90 minuter att genomföra. Du kan genomföra utbildningen i din egen takt, till exempel genomföra en modul i taget.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare