Graviditetsenkäten

Kvinnor som föder barn får möjlighet att delta i Graviditetsenkäten och svara på frågor om hur de upplever vården och sin egen hälsa – före, under och efter förlossning.

Enkäten går ut vid tre olika tillfällen via 1177.se och kan besvaras av kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan

Känn dig trygg att informera om enkäten

Det är viktigt att du och dina arbetskamrater som möter blivande och nyblivna mammor känner er trygga med att informera om enkäten.

Syftet med enkäten

Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger Region Skåne ett viktigt underlag för förbättringsarbete inom hela vårdkedjan utifrån kvinnornas behov.

Resultatet av enkäten ska bidra till att utveckla vården och verksamheter som möter blivande och nyblivna mammor – före, under och efter förlossningen.

Information till kvinnorna – hänvisa till 1177.se

Information om enkäten finns på 1177.se. Dit kan du kan hänvisa.

Det går att få ett sms när enkäten finns tillgänglig. Personen behöver logga in på 1177.se och lägga in sitt mobilnummer i inställningarna.

När personen får ett sms är det dags att logga in på 1177.se. Där hittar hen ett meddelande i sin inkorg. I meddelandet ligger en länk till enkäten.

Ta del av resultatet

Resultaten kommer att återkopplas löpande till respektive vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning. Din verksamhet kan ta del av resultaten från enkäten genom att logga in i Graviditetsregistret.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.