Sekretess i hälso- och sjukvården

Här besvaras frågor om vilka uppgifter som skyddas av sekretess, när du får lämna ut vissa uppgifter och när du måste göra det.

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Den här broschyren ger dig svar på vad tystnadsplikt och sekretess innebär inom den offentliga vården. Sekretessbestämmelser inom den privata vården regleras i patientsäkerhetslagen.

  • Vilka uppgifter skyddas av sekretess?
  • När får du lämna ut vissa uppgifter och när måste du göra det?
  • Patientens rätt att läsa sin journal
  • Vad innebär inre sekretess?

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas. Promemorian beskriver gällande lagstiftning för myndigheter som Region Skåne samt kommuner som bedriver hälso- och sjukvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.