Sekretess i hälso- och sjukvården

Här besvaras frågor om vilka uppgifter om skyddas av sekretess, när du får lämna ut vissa uppgifter och när du måste göra det.

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Den här broschyren ger dig svar på vad tystnadsplikt och sekretess innebär inom den offentliga vården. Sekretessbestämmelser inom den privata vården regleras i patientsäkerhetslagen.

  • Vilka uppgifter skyddas av sekretess?
  • När får du lämna ut vissa uppgifter och när måste du göra det?
  • Patientens rätt att läsa sin journal
  • Vad innebär inre sekretess?

Broschyr - Tystnadsplikt och sekretess inom vården (pdf)

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Dokumentet är en promemoria för dig som behöver fördjupad vägledning i hur Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska tillämpas.

Sekretess inom hälso- och sjukvården (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter