Kundkodsökning i kundkodregistret

kundkod.sokning2.gif

Hjälp vid sökning av kundkoder

Allmän information

  • Det är möjligt att söka i alla fält i sökformuläret
  • Det går att kombinera olika fält med varandra
  • Skriv inte in för långa söksträngar eftersom texten kanske inte är inskriven som man tror
  • För att starta sökningen tryck Enter eller klicka på knappen "Fortsätt" längst ner i bilden.
  • Resultatet av sökningen blir en lista med en eller flera kundkoder. För att se all information om en kod, markera den lilla pricken till vänster om den kod som är av intresse och tryck Enter eller klicka på knappen "Fortsätt" längst ner i bilden
  • Knappen "Reset" längst ner i bilden tömmer alla fält på den ifyllda informationen – klart för ny sökning

Alla koder eller Endast aktiva koder

Längst ner i sökformuläret kan man välja om man vill söka på Alla koder eller om man vill söka Endast aktiva koder. De koder som har ett datum i kolumnen TOM är inaktiva.

Om du väljer Alla koder, får du fram både alla aktiva och alla stängda koder. Välj Endast aktiva koder för att enbart se de koder som är aktiva.

Postnummer

I fältet för postnr. skrivs postnumret in i kundkodsregistret med ett mellanslag mellan tredje och fjärde siffran.

Telefonnummer

I fältet för telefonnummer kan man inte söka på riktnummer, utan enbart på telefonnumret. Det är lämpligt att kombinera detta med fältet Ort.

Fax

I fältet för fax kan man inte söka på riktnummer, utan enbart på faxnumret. Det är lämpligt att kombinera detta med fältet Ort.

Textersättande tecken

%-tecknet (procent) –  ska anges före det man vill söka efter och ersätter alla andra tecken i fältet utom de man fyllt i.

Ex 1: Om man i namnfältet skriver %med, så får man fram alla koder som någonstans i textsekvensen innehåller bokstavskombinationen med. 

Ex 2: Om man i namnfältet skriver %med%mott, så får man fram alla koder som någonstans i textsekvensen innehåller bokstavskombinationen med och någonstans därefter mott. 

Det går bra att göra sekvensen av % och bokstäver/siffror så lång som man själv tycker är lämpligt. Detta fungerar i samtliga sökbara fält.

_-tecknet (understreck) –  ersätter ett tecken på den plats i texten där det skrivs in, två _ ersätter två tecken osv. 

Ex 1: Om man i kundkodsfältet skriver __BS__ (tecken 1och 2 _,tecken 3 och 4 BS och tecken 5 och 6 _) blir resultatet av sökningen alla koder där tecknen 3 och 4 är BS.

Ex 2: Om man i kundkodsfältet skriver H_PT__ så blir resultatet alla koder där tecken 1 är H och där tecknen 3 och 4 är PT. 

Detta fungerar i samtliga sökbara fält.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter