Tandvård

Patientavgifter för tandvård med högkostnadsskydd och frikort.

Tandvård omfattas av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem med högkostnadsskydd/frikort för:

 • Patienter som har ett varaktigt behov av vård och omsorg
 • Patienter som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Patienter där tandvård ingår i kortvarig sjukdomsbehandling
 • Patienter som ska genomgå oralkirurgi som kräver sjukhusets resurser

Patientavgifter

 • Bedöma munhälsotillstånd (undersöka behov av daglig munvård och nödvändig tandvård): 0 kronor
 • Allmäntandläkare: 200 kronor
 • Specialist: 300 kronor
 • Specialist (första besök med remiss från allmänläkare): 100 kronor
 • Röntgen och laboratoriemedicin: 0 kronor
 • Tandhygienist/tandsköterska: 150 kronor
 • Hembesök (inget tillägg): som övriga besök

Besöket ger rätt till

 • Ersättning för sjukresa
 • Registrering för högkostnadsskydd (betalda besök)

Barn och ungdomar under 23 år får avgiftsfri tandvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.