Digitala vårdkontakter

Kvalificerade digitala vårdkontakter med eller utan bildöverföring (motsvarande chatt och videobesök) är enligt beslut i Regionfullmäktige avgiftsbelagda från och med 2019-01-01. Alla kontakter via 1177 är avgiftsfria.

Beslutet gäller offentliga vårdgivare i Region Skåne samt privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

Patientavgifterna är de samma som för fysiska vårdkontakter, se respektive avsnitt under rubriken Patientavgifter

För skåningar som söker vård i annan region gäller vårdregionens avgifter oavsett om besöket är digitalt eller ej.

Brev – och telefonkontakter samt alla typer av kontakter via 1177 är avgiftsfria.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.