Digitala vårdkontakter

Kvalificerade vårdkontakter med eller utan bildöverföring (motsvarande chatt och videobesök) är enligt beslut i Regionfullmäktige avgiftsbelagda från och med 2019-01-01. Alla kontakter via 1177 är avgiftsfria.

Beslutet gäller offentliga vårdgivare i Region Skåne samt privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

Patientavgifterna är de samma som för fysiska vårdkontakter, se respektive avsnitt under rubriken Patientavgifter

För skåningar som söker vård i annan region gäller vårdregionens avgifter oavsett om besöket är digitalt eller ej.

Brev – och telefonkontakter samt alla typer av kontakter via 1177 är avgiftsfria.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter