Digitala vårdkontakter samt internetbaserade behandlingar

Vårdkontakter på distans som ersätter fysiska besök är enligt beslut i Regionfullmäktige avgiftsbelagda från och med den 1 januari 2019. Internetbaserade behandlingar som uppfyller grundkraven i Regionfullmäktiges beslut den 13 december 2022 definieras som öppenvård och är avgiftsbelagda.

Besluten gäller offentliga vårdgivare i Region Skåne samt privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne.

En vårdkontakt på distans som ersätter ett fysiskt besök (digital vårdkontakt)

Kontakten ska genomföras i dialog som äger rum i realtid. Det kan vara en chatt, ett videosamtal eller ett telefonsamtal. Kontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök och omfatta medicinsk bedömning, beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning eller behandling. 

Tiden ska vara överenskommen med patienten i förväg och patienten ska ha fått information om ungefärlig tidpunkt eller tidsintervall. Svarar patienten inte på första uppringningsförsöket ska ytterligare 2-3 uppringningsförsök göras inom överenskommen tid. Därefter kan det anses att patienten uteblivit från den överenskomna tiden. 

Patienten ska ha fått information på förhand om att vårdkontakten innebär en avgift, hur avgiften kan betalas och vad som gäller vid förhinder och uteblivande.  

En vårdkontakt på distans som inte ersätter ett fysiskt besök (digital vårdkontakt)

Om kriterierna för vårdkontakt på distans som ersätter ett fysiskt besök inte är uppfyllda ska patienten inte betala patientavgift. 

Exempel på vårdkontakter på distans som inte ersätter ett fysiskt besök:

 • Utlämnande av provsvar som är normalt, där man inte gör någon förändring av behandling. 
 • Information till patient (exempelvis att vårdplan eller behandling fortsätter enligt vad som tidigare är bestämt, eller information om förberedelse inför en vårdkontakt). 
 • Utlämnande av svar på röntgenundersökning.
 • Ändring eller bokning av tid. 
 • Telefonrådgivning/information. 
 • Enkla råd om egenvård.
 • Fysiska brev.
 • Meddelanden via patientens inkorg i 1177.
 • Triagering

När en bokad vårdkontakt på distans som inte ersätter ett fysiskt besök, under pågående samtal ändrar karaktär och övergår till att motsvara ett fysiskt besök, ska ingen avgift tas ut.

Patientavgifterna

Patientavgifterna för vårdkontakter på distans som ersätter fysiska besök är de samma som för fysiska besök, se respektive avsnitt under rubriken Patientavgifter. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Patientavgifter

För skåningar som söker vård i annan region gäller vårdregionens avgifter.

Internetbaserade behandlingar (oavsett kontakttyp)

Patientavgift: 200 kronor. Gäller de som uppfyller grundkraven.

Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Patientavgift tas ut för första bokade besöket då bedömning görs och vid sista bokade besöket då uppföljning görs samt vid av behandlare initierade bokade uppföljningar där vård och behandling ges.

Grundkrav

Grundkraven i Region Skåne för de internetbaserade behandlingar där patientavgift ska tas ut:

 • ordinerad av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
 • genomgått Region Skånes process för godkännande av internetbaserade behandlingar (Stöd- och behandlingsplattformen)
 • stöd av behandlare ska ingå
 • inloggning via 1177.se Stöd - och behandlingsplattformen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.