Utbildningsdag kvinnohälsa

Utvecklingsenhet kvinnohälsa bjuder in till två utbildningsdagar på tema kvinnohälsa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till barnmorskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal verksamma vid Skånes barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, barn- och föräldrahälsan, kvinnokliniker och vårdcentraler.

Program

Det kommer att vara samma program så anmälan ska göras till det datum som passar bäst (8 oktober eller 21 oktober).

Program (pdf)

Förmiddagen kommer att fokusera på kombinerad behandling av levnadsvanor i samband med graviditet i enlighet med Socialstyrelsens nya rekommendationer. Eftermiddagen kommer att fokusera på bäcken- och bäckenbottenbesvär och avslutas med en föreläsning i sexologi. Det blir även kort information om aktuella studier som pågår i regionen.