Basprogram - våld mot barn

Digital utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper om våld mot barn. Barnskyddsteamen i Skåne rekommenderar all personal inom vården att gå igenom detta digitala basprogram.

Basprogrammet riktar sig till dig som i ditt arbete/i din verksamhet möter barn. Utbildningen ger dig kunskap om våld som barn kan utsättas för, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Du får också lära dig att upptäcka våld och agera på rätt sätt när du befarar att ett barn far illa.

Basprogrammet är framtaget av Barnafrid.