Barn som far illa

Under uppdragsnamnet "Barn som far illa" stödjer Region Skåne arbetet med att implementera rutinerna för anmälningsskyldigheten vid misstänkta fall av barn som far illa.

Uppdraget Barn som far illa handlar om att sprida kunskap om anmälningsskyldigheten kring barn och ungdomar som far illa , och om att skapa goda förutsättningar för vården och samhället i övrigt att samverka. 

När möjligheterna att leva upp till anmälningsskyldigheten stärks, utvecklas även det förebyggande arbetet, såsom strategierna för utforskande samtal, extra besök, tidiga insatser eller att tidigt väcka frågan om stöd till familjen.

Målgrupper för arbetet är personal inom hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård inom Region Skåne. Uppdraget Barn som far illa finns organisatoriskt hos Kunskapscentrum barnhälsovård inom primärvården. 

Anmälan om oro för barn enligt kap. 14 § 1 SoL

En anmälan om oro för barn bör göras skriftligt och till stöd har en blankett tagits fram i Region Skåne. Blanketten finns även i journalsystemen PMO och Melior.

Anmälningsblankett till Socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ SoL (pdf)

Instruktioner till anmälningsblankett (pdf)

Manual anmälningsblankett (pdf)

Information och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.