Cool Kids

Cool Kids är en manualbaserad behandling för barn och ungdomar med ångest. Behandlingsprogrammet utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och fokus ligger på att lära barn och deras föräldrar färdigheter för att bättra kunna hantera barnets ångest.

Cool Kids är utvecklat vid Macquarie University i Australien och har i flertalet randomiserade kontrollerade studier visat på mycket goda resultat. Sammantaget har man kunnat se att många barn som deltar i behandlingen har en markant minskning av ångestsymtom efter genomgången behandling, samt upplever förbättrad livskvalitet. 

För att ta del av nyheter kopplade till Cool Kids i Sverige, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Andra upplagan av Cool Kids är här

Nu finns den uppdaterade andra upplagan av Cool Kids och Chilled tillgänglig. Denna rymmer förbättringar gällande såväl innehållet i programmet som utformningen av arbetsböckerna. I och med lanseringen av den nya versionen införs ett krav på att man ska vara certifierad för att få arbeta med Cool Kids och för att kunna beställa materialet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.