Barnskyddsteam

I Region Skåne finns tvärprofessionella team med regionalt uppdrag. Barnskyddsteamen arbetar med barnskyddsfrågor och vänder sig till personal inom alla delar av vården, privat som offentlig, i Region Skåne samt samverkar med andra verksamheter och myndigheter.

Varje team bemannas av läkare, sjuksköterska och socionom. Organisatoriskt tillhör barnskyddsteamen de tre barnmedicinska klinikerna i Helsingborg, Kristianstad och Malmö/Lund (Sus).

Vad kan barnskyddsteamen hjälpa till med?

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.