Barnskyddsteam

I Region Skåne finns tvärprofessionella team med regionalt uppdrag. Barnskyddsteamen arbetar med barnskyddsfrågor och vänder sig till personal inom alla delar av vården, privat som offentlig, i Region Skåne samt samverkar med andra verksamheter och myndigheter.

Varje team bemannas av läkare, sjuksköterska och socionom. Organisatoriskt tillhör barnskyddsteamen de tre barnmedicinska klinikerna i Helsingborg, Kristianstad och Malmö/Lund (Sus).

Vad kan barnskyddsteamen hjälpa till med?

Kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter