LPO levnadsvanor

Lokalt programområde, LPO, för levnadsvanor.

LPO levnadsvanor går på bredden och har bäring i samtliga andra programområden. LPO ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor smidigt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar.

Medlemmar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.