Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Hörselnedsättning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H911 Presbyakusi, H833 Bullerskada).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Hörselnedsättning

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning av patient med hörselnedsättning 

Specialiserad vård

 • Oklar genes till hörselnedsättning
 • Ensidig hörselnedsättning

Definition

Det finns olika typer av hörselnedsättning och blandformer av dessa:

 • konduktiv – ledningshinder (överledningsproblem i hörselgång/mellanöra men normalfungerande inneröra)
 • sensorineural – påverkan på innerörat, sensorisk (i koklea) eller neural (hörselnerv)
 • central – skada på hörselcentrum i hjärnan

Symtom

 • Nedsatt hörsel

Anamnes

 • Debut – akut, smygande
 • Duration – eventuell progress
 • Lokalisation – ensidig, dubbelsidig, asymmetri
 • Öron – fyllnads-/lockkänsla, ljudkänslighet, värk, tinnitus
 • Neurologi – yrsel, huvudvärk, dubbelseende
 • Infektion – förkylning, herpes, borrelia (fästingbett)
 • Öron- eller hörselsjukdom, hörapparat, hereditet
 • Yttre faktorer som bullerexponering, läkemedel

Status

 • Mun och svalg
 • Öron – hörselgång, trumhinna
 • Hörsel – Webers och Rinnes test
 • Neurologstatus
 • Hud – herpesblåsor

Webers test

 • Lateraliseras till friska sidan vid sensorineural hörselnedsättning
 • Lateraliseras till sjuka sidan vid ledningshinder

Rinnes test

 • Negativt – benledning (via processus mastoideus) är bättre än luftledning vid ledningshinder
 • Positivt – luftledning är bättre än benledning i normalfallet eller vid sensorineural hörselnedsättning

Handläggning vid utredning

Handlägg utifrån misstänkt orsak utifrån anamnes, status och undersökning med tympanometri, siegling och om möjligt audiogram.

 • Tympanometri/siegling visar nedsatt rörlighet av trumhinnan vid sekretorisk otit.
 • Audiogram ger ofta sänkning jämt över hela frekvensområdet eller i basen vid ledningshinder och olika svar beroende på orsak vid sensorineural hörselnedsättning.

Orsaker till konduktiv hörselnedsättning

 • Stopp i hörselgång – vaxpropp, främmande kropp, extern otit, exostos (ovanligt).
 • Stor trumhinneperforation.
 • Infektion/inflammation – sekretorisk otit, akut mediaotit.
 • Kolesteatom (pärlcysta) – ansamling av keratin (avstött hudepitel) i trumhinneretraktion, oftast i översta delen av trumhinnan (atticus) eller i bakre/övre kvadranten. Kan växa in i mellanörat och destruera hörselben, koklea, balansorgan och facialisnerv.
 • Otoskleros – förbening av ovala fönstret (stigbygeln växer fast), smygande debut, tinnitus vanligt. Ovanligt (1 %), drabbar oftast kvinnor (25-30 år), inte sällan debut vid graviditet. Ärftligt. Behandlas med hörapparat eller kirurgi.
 • Hörselben problem – sammanväxning, avbrott i hörselbenskedjan.

Orsaker till sensorineural hörselnedsättning

Sudden deafness

 • Symtom – plötslig sensorineural hörselnedsättning som utvecklats inom loppet av 3 dygn.
 • Åtgärd – akut fortsatt utredning via specialiserad vård.

Presbyakusi

 • Definition – åldersrelaterad hörselnedsättning med minskande antal av de yttre hårcellerna i örat (sker fortare efter bullerskada och vid genetisk predisposition). Ger sällan dövhet då de inre hårcellerna kvarstår.
 • Symtom – svårighet att uppfatta diskant ljud, konsonanter och samtal när många pratar. Senare nedsatt förmåga att lokalisera och identifiera ljud, samt problem att uppfatta högfrekventa ljud (som varningssignaler). Ofta tinnitus.
 • Audiogram – sänkning i diskanten (höga frekvenser).
 • Risk för social isolering med depression och nedsatt självkänsla.

Bullerskada

 • Definition – innerörats sinnesceller kan skadas av en plötslig ljudsmäll, starkt ljud under kortare tid eller hög bullernivå över längre tid. Kan ge permanent skada.
 • Symtom – ofta samtidig tinnitus.
 • Audiogram – brant dipp vid 6000 Hz efter impulsskada (explosion) eller en mer trubbig dipp vid 3000-6000 Hz vid mer långvarigt buller.
 • Ökad risk – genetisk predisposition, rökning, fysisk ansträngning, vibrationer, ototoxiska ämnen.

Ototoxiska ämnen

 • Definition – skada på innerörats sinnesceller.
 • Symtom – tinnitus, hörselnedsättning och ljudkänslighet som kan förvärras vid buller och rökning.
 • Etiologi – kan orsakas av läkemedel (som ASA, kinin, loopdiuretika, antidepressiva, aminoglykosider, cytostatika) eller andra ämnen (som styren, toluen, bly, kvicksilver, kolmonoxid). Betablockerare kan ge reversibel hörselnedsättning.

Ménières sjukdom

 • Symtom – anfall av rotatorisk yrsel, tinnitus, lockkänsla och hörselnedsättning uni-/bilateralt.
 • Audiogram – ofta fluktuerande basnedsättning (initialt värst vid anfall).
 • Åtgärd – utredning och behandling via specialiserad vård.

Vestibularis-schwannom

 • Definition – godartad tumör på hörsel-/balansnerv med långsam progress (tidigare akustikusneurinom).
 • Symtom – ensidig hörselnedsättning, ibland ensidig tinnitus och balansrubbning.
 • Åtgärd – vidare utredning vid misstanke (röntgenkontroller, opereras om den blir för stor).

Andra orsaker

 • Meningit – infektionen kan sprida sig till hörselnerv och inneröra (med destruktion av hörselcellerna) och ge irreversibel hörselnedsättning.
 • Andra infektioner – parotit, rubella, borrelia, herpes zoster.
 • Ärftliga sjukdomar.

Behandla utifrån misstänkt orsak.

Remissindikation

 • Akutmottagning – plötslig hörselnedsättning och nytillkomna neurologiska symtom
 • ÖNH-akutmottagning – plötslig sensorineural hörselnedsättning eller plötslig hörselnedsättning utan tydlig orsak
 • ÖNH-mottagning – symtom, statusfynd eller resultat på audiogram som inte är typiskt för presbyakusi
 • Audionommottagning – klart misstänkt åldersrelaterad hörselnedsättning, för hjälpmedel och hörselrehabilitering

Publicerat: 2019-10-08
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!