Webers och Rinnes prov

Rinnes prov

Rinnes prov (stavas även Rhinnes prov) är ett hörseltest som används för att jämföra luftledning och benledning.

Instruktion

  • En ljudande stämgaffel hålls mot processus mastoideus tills tonen upphör.
  • Håll därefter stämgaffeln framför örat.
  • Vid normal hörsel återkommer tonen då och testet är normalt eller så kallat positivt.
  • Vid ledningshinder återkommer inte tonen när stämgaffeln hålls framför örat eftersom benledningen då är bättre än luftledningen. Detta kallas patologiskt eller negativt.

Webers prov

Webers prov används för att avgöra om patientens hörselnedsättning beror på ett ledningshinder eller en sensorineural hörselnedsättning.

Instruktion

  • En ljudande stämgaffel placeras i medellinjen på pannan eller främre delen av hjässan.
  • Vid normal hörsel förlägger patienten tonen mitt i huvudet.
  • Lateralisering till örat med nedsatt hörsel tyder på ledningshinder på detta öra.
  • Lateralisering till örat med normal hörsel tyder på en sensorineural skada på örat med nedsatt hörsel.
  • Svårt för barn under 5-6 år att klara testet.

Datum: 2010, granskad maj 2022
Ansvarig: MDfor All

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.